Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
Uiergezondheid

Alle UGA-producten op een rij

   

Tankmelk Uiergezondheid en Bedrijfsantibiogram Mastitis

De motor van UGA: koppelonderzoek via tankmelk. Met Tankmelk Uiergezondheid (TMU) krijgt u in één oogopslag inzicht in de uiergezondheid van uw hele koppel melkvee. Lees verder

BO Melk

Bij individuele koeien met een verhoogd celgetal, al dan niet gecombineerd met klinische mastitis, geeft bacteriologisch onderzoek van de melk op koeniveau (kwartiermonsters) veel inzicht. Lees verder

QuickScan Uiergezondheid

Mini-variant van Tankmelk Uiergezondheid: uw tankmelk wordt drie melkophaalbeurten achter elkaar bemonsterd en getest op de zeven belangrijkste (groepen) mastitisverwekkers. Geen abonnement. Lees verder

BO Melk DNA

De BO DNA-test is een aanvulling op de BO Melk. Een voordeel van de BO DNA-test is dat lage concentraties van een bacterie aangetoond kunnen worden, ook wanneer het kwartier is behandeld met antibiotica. Lees meer

Tankmelk Mycoplasma

Om (diergroepen op) het bedrijf te screenen op de aanwezigheid van koeien met mycoplasma-mastitis kan bacteriologisch onderzoek van tankmelk worden ingezet (doorlooptijd 10 werkdagen). Lees meer

Individueel melkonderzoek Mycoplasma

Individueel melkonderzoek op Mycoplasma spp. is zinvol wanneer de koe wordt verdacht van (vaak ongeneeslijke) mycoplasma-mastitis. Dit betreft meestal koeien met uierontsteking aan meerdere kwartieren. Lees meer

Uitgebreide natte meting tijdens melken 

Een UGA-uiergezondheidsspecialist voert tijdens het melken metingen uit van de melkmachine/ robot en analyseert de melktechniek. Op basis van de bevindingen volgt een advies.
Melkmachine
Melkrobot

Antibiogram 

Met een antibiogram wordt bepaald voor welk antibioticum de mastititsverwekker (on)gevoelig is. Zo kunt u de koe gericht behandelen en voorkomt u onnodig (verkeerd) antibioticumgebruik. Lees meer

Strooiselpakket Klebsiella

Met het strooiselpakket kunt u onderzoeken of uw strooisel (in de stal én in de opslag) vrij is van Klebsiella en E. coli. U weet binnen drie dagen wat de uitslag is en kunt het eventuele probleem gericht aanpakken. Lees meer