Update salmonellaprogramma's

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Update salmonellaprogramma's

Melkveehouders kunnen via tankmelkonderzoek hun salmonellastatus bewaken met Salmonella Programma Onverdacht. Voor niet-melkleverende bedrijven is er de Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor. Bedrijven met de status ‘onverdacht’ zien deze status op hun bedrijfscertificaat. Daarnaast krijgen deelnemende bedrijven een waarschuwing bij een risicovolle aankoop van een rund en wordt verwerpersbloed automatisch en zonder extra kosten op salmonella onderzocht. De GD-programma’s voor de bewaking van de salmonellastatus op rundveebedrijven zijn geüpdatet. Met deze update verbeteren de programma’s veterinair gezien en worden ze eenvoudiger. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Wijzigingen Salmonella Programma Onverdacht (melkvee)


Tankmelkonderzoek op antistoffen tegen salmonellabacteriën vindt plaats één keer per tijdvak van vier maanden (februari-mei, juni-september, oktober-januari). 

1. Intake

In de intakefase zijn er in drie opeenvolgende tijdvakken van vier maanden gunstige tankmelkuitslagen nodig om de status ‘onverdacht’ te krijgen. Zo is er een betere spreiding van tankmelkmonsters over het jaar en worden eventuele najaarsinfecties ook opgemerkt. Er wordt geen heronderzoek gedaan na een positieve uitslag. Als in drie opeenvolgende tijdvakken enkel negatieve tankmelkuitslagen en geen enkele andere positieve uitslag op (antistoffen tegen) salmonellabacteriën worden verkregen, dan krijgt het bedrijf de status ‘onverdacht’. 

2. Bewaking status ‘onverdacht’

Na een positieve uitslag in de bewakingsfase krijgt het bedrijf de status ‘observatie’ en volgt heronderzoek van een nieuw tankmelkmonster. Is de uitslag hiervan negatief, dan krijgt het bedrijf de status ‘onverdacht’ terug. Bij een positieve uitslag van het heronderzoek kan het bedrijf de status ‘onverdacht’ weer terugkrijgen nadat in drie opeenvolgende tijdvakken enkel negatieve tankmelkuitslagen en geen enkele andere positieve uitslag worden verkregen. Er worden dan geen heronderzoeken meer uitgevoerd. 

3. Niet-aangestuurd onderzoek met positieve uitslag

Na een positieve uitslag van niet-aangestuurd onderzoek krijgt een bedrijf met status ‘onverdacht’ de status ‘observatie’. Een bedrijf met status ‘in onderzoek’ behoudt deze status. Er volgt geen heronderzoek. Als vervolgens de tankmelkonderzoeken in drie opeenvolgende tijdvakken enkel negatieve uitslagen opleveren en gedurende deze periode geen enkele andere positieve uitslag wordt verkregen, dan krijgt het bedrijf de status ‘onverdacht’. 

4. Aanvoer

Een bedrijf met status ‘onverdacht’ dat een rund aanvoert van een bedrijf zonder de status ‘onverdacht’ krijgt de status ‘observatie’. Een bedrijf met status ‘in onderzoek’ behoudt deze status. Het aangevoerde rund moet binnen acht weken na aanvoer met de serum-ELISA worden onderzocht op antistoffen tegen salmonellabacteriën. Heronderzoek (serum-ELISA) is toegestaan (géén mestkweek; een negatieve kweekuitslag sluit insleep van een salmonella-infectie door de aanvoer van het betreffende rund niet uit). Als een positief rund binnen acht weken wordt afgevoerd kan een bedrijf na twee opeenvolgende tijdvakken met enkel negatieve tankmelkuitslagen de status ‘onverdacht’ terugkrijgen. Wordt het rund niet binnen acht weken afgevoerd, dan zijn er daarvoor drie tijdvakken met negatieve tankmelkuitslagen nodig.

Download het nieuwe reglement Salmonella Programma Onverdacht


Wijzigingen Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor (overig vee)


Serologie op antistoffen tegen salmonellabacteriën vindt plaats één keer per zes maanden.

1. Intake

Het intakeonderzoek bestaat uit een serum-ELISA van de jongste tien runderen die tenminste negentig dagen oud én minimaal zeventig dagen op het bedrijf aanwezig zijn. De uitslag moet binnen acht weken na aansturing bekend zijn. Is de uitslag volledig negatief, dan krijgt het bedrijf de status ‘onverdacht’. Is de uitslag niet binnen acht weken bekend, of worden bij minimaal één rund antistoffen tegen salmonella aangetoond, dan behoudt het bedrijf de status ‘in onderzoek’ en wordt zes maanden na de datum van aansturing een nieuw intakeonderzoek aangestuurd. Er worden geen heronderzoeken gedaan.

2. Bewaking status ‘onverdacht’

Na een gunstig intakeonderzoek volgt, zes maanden na aansturing van het intakeonderzoek, het bewakingsonderzoek. Dit bestaat uit een serum-ELISA van de jongste vijf runderen die tenminste negentig dagen oud én minimaal zeventig dagen op het bedrijf aanwezig zijn. De uitslag moet binnen acht weken na aansturing bekend zijn. Bij een positieve uitslag krijgt het bedrijf de status ‘observatie’. Er worden geen heronderzoeken uitgevoerd. Na twee opeenvolgende negatieve bewakingsonderzoeken met intervallen van zes maanden kan een bedrijf de status ‘onverdacht’ weer terugkrijgen.

3. Niet-aangestuurd onderzoek met positieve uitslag

Na een positieve uitslag van niet-aangestuurd onderzoek tijdens de intakefase behoudt het bedrijf de status ‘in onderzoek’ en wordt de geplande aansturing van het intakeonderzoek zes maanden doorgeschoven. Een bedrijf met status ‘onverdacht’ krijgt na een positieve uitslag van niet-aangestuurd onderzoek de status ‘observatie’. Er volgt geen heronderzoek. Het bedrijf kan dan de status ‘onverdacht’ weer terugkrijgen als twee opeenvolgende bewakingsonderzoeken met intervallen van zes maanden uitsluitend negatieve uitslagen opleveren en er gedurende deze periode geen enkele andere positieve uitslag wordt verkregen.

4. Aanvoer

Een bedrijf met status ‘onverdacht’ dat een rund aanvoert van een bedrijf zonder de status ‘onverdacht’ krijgt de status ‘observatie’. Een bedrijf met status ‘in onderzoek’ behoudt deze status. Het aangevoerde rund moet binnen acht weken na aanvoer met de serum-ELISA worden onderzocht op antistoffen tegen salmonellabacteriën. Heronderzoek met een serum-ELISA is toegestaan (géén kweek). Als een positief rund binnen acht weken wordt afgevoerd kan een bedrijf na het volgende negatieve bewakingsonderzoek de status ‘onverdacht’ weer terugkrijgen. Wordt het rund niet binnen acht weken afgevoerd, dan zijn er daarvoor twee negatieve bewakingsonderzoeken met intervallen van zes maanden nodig. 

Download het nieuwe reglement Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor


Alleen nog digitaal op VeeOnline

Tot slot ontvangt u van ons, zodra deze wijzigingen ingaan, geen brieven meer over de salmonellaprogramma’s. Op VeeOnline kunt u alle informatie met betrekking tot onder meer openstaande onderzoeken, statuswijzigingen en labuitslagen van uw veehouders bekijken.

 

Heeft u hierover nog vragen? We helpen u graag. U kunt onze klantenservice bereiken via telefoonnummer 0900-1770 (optie 1) of per e-mail op info@gddiergezondheid.nl. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.