Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Elk melkveebedrijf heeft wel eens te maken met een koe of kalf met diarree of hoge koorts. Als deze dieren doodziek worden en steeds meer runderen dezelfde verschijnselen vertonen, dan is de kans groot dat salmonella de boosdoener is. Uit onderzoek blijkt dat op twintig procent van de besmette bedrijven één of meerdere gezinsleden ziek worden. Deze problemen en de schade kunt u voorblijven door de salmonellasituatie op uw bedrijf in de gaten te houden. Met regelmatig tankmelkonderzoek spoort u een salmonellabesmetting op uw melkveebedrijf vroegtijdig op. U kunt bijtijds maatregelen nemen en voorkomen dat u en uw gezinsleden ziek worden.


Waarom salmonella bestrijden?

 • Salmonella hoort niet thuis op een melkveebedrijf; 
 • Salmonella veroorzaakt ernstige ziekte bij uw runderen; 
 • De bacterie is een gevaar voor de gezondheid van u en uw gezin; 
 • De economische schade door salmonellose kan aanzienlijk zijn; 
 • U wilt veilig voedsel produceren; 
 • U wilt negatieve invloed op het imago van de veehouderij voorkomen.

Signaleren en ingrijpen dankzij het Salmonella Programma Onverdacht

Om problemen met salmonella voor te blijven, is het raadzaam de salmonellasituatie op uw bedrijf nauwlettend te volgen. Uw tankmelk wordt drie keer onderzocht op afweerstoffen tegen salmonellabacteriën. De tankmelkmonsters worden geheel automatisch door Qlip bij het GD-laboratorium aangeleverd. Als de uitslag van de eerste twee onderzoeken gunstig is, dan ontvangt u hiervan een bewijs in de vorm van een salmonellose onverdachtcertificaat. Daarnaast wordt u gewaarschuwd als u een rund aankoopt van een bedrijf waarvan de salmonellose-status niet bekend is. Geadviseerd wordt om dit rund te onderzoeken.

Meld u nu aan

Gratis onderzoek verwerpers

Verwerpen is een belangrijk verschijnsel van salmonellose. Wanneer een rund op uw bedrijf verwerpt, kan dat dus duiden op salmonella. Wanneer u deelneemt aan het Salmonella Programma Onverdacht, wordt het bloed dat u instuurt van verwerpers automatisch en kosteloos onderzocht op salmonella.

Besmet! Wat nu?

Als uit het tankmelkonderzoek blijkt dat er salmonellabacteriën op uw bedrijf voorkomen, dan heeft u twee mogelijkheden. Zijn er geen ziekteverschijnselen, dan is ons advies de bedrijfsvoering te optimaliseren, hygiene maatregelen te nemen en na zes maanden het tankmelkonderzoek te herhalen. De infectie is waarschijnlijk op zijn retour en daardoor minder gevaarlijk. Zijn er wel ziekteverschijnselen, dan is het verstandig de ziekte direct te bestrijden. Hiervoor stelt u samen met de dierenarts, en eventueel in overleg met GD, een plan van aanpak op. Met strikte hygiëne voorkomt u dat uzelf of anderen worden besmet. Het is ook mogelijk om alle dieren individueel in melk te laten onderzoeken.

Salmonella Programma Onverdacht:

 • geeft inzicht in de salmonellasituatie op uw bedrijf; 
 • beperkt het risico voor u en uw gezin; 
 • biedt gratis bloedonderzoek van verwerpers op salmonella; 
 • onderzoek gebeurt automatisch drie keer per jaar; 
 • waarschuwt u bij aankoop van een rund met onbekende salmonellose-status.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.