Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Salmonella aanpakken: het is niet alleen een zaak voor melkleverende bedrijven. Ook bedrijven met jongvee hebben voordeel bij de aanpak van salmonella.

Allereerst omdat een bedrijf zonder salmonella resulteert in meer groei en lagere dierenartskosten. Daarnaast omdat u de risico’s van salmonellose voor u en uw gezin beperkt. Aandacht voor salmonella is ook belangrijk met het oog op de aanpak van salmonella door melkveebedrijven: bedrijven zonder salmonella zullen jongvee kunnen blijven leveren aan melkveehouders. Hoe sta ik er voor? Het is vaak moeilijk vast te stellen of uw bedrijf besmet is met salmonella. Omdat de ziekteverschijnselenlang niet altijd worden opgemerkt en soms zelfs niet zichtbaar zijn. Feit is echter dat veel bedrijven, ook jongveeopfokbedrijvenen niet-melkleverende bedrijven met jongvee, besmet zijn met salmonella. Inzicht in de salmonellasituatie op uw bedrijf krijgt u met de Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor, een nieuw product speciaal ontwikkeld voor niet-melkleverende bedrijven.

Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor: salmonella ja of nee?

Met de Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor krijgt u inzicht in een mogelijke salmonellabesmetting van uw bedrijf. De JongveeMonitor start met bloedonderzoek van de tien jongste runderen (vanaf een leeftijd van negentig dagen). Uw dierenarts neemt de monsters, GD onderzoekt ze. Worden geen afweerstoffentegen salmonella gevonden, dan krijgt uw bedrijf de status ‘salmonellose-onverdacht'. Om de status te behouden, vindt vervolgens elk half jaar bewakingsonderzoek plaats: hiervoor wordt van de vijf jongste runderen (vanaf een leeftijd van negentig dagen) bloed onderzocht. Bedrijven met de onverdacht-status kunnen probleemloos runderen kopen van en verkopen aan bedrijven met dezelfde status, melkveebedrijven bijvoorbeeld. Worden runderen aangekocht van een bedrijf zonder de onverdacht-status, bijvoorbeeld van een jongvee-opfokbedrijf, dan is bloedonderzoek een vereiste om de onverdacht-status te behouden.

Meld u nu aan

Salmonella gevonden. En nu?

Worden bij één of meer runderen wel afweerstoffentegen salmonella gevonden, dan blijft uw salmonellastatus onveranderd (blanco). Bedrijven met de onverdacht-status zullen niet zomaar runderen aankopen van bedrijven met een blanco status. Om salmonella op uw bedrijf aan te pakken, risico’s in te dammen en alsnog de onverdacht-status te behalen, stelt u samen met uw dierenarts een plan van aanpak op. Onderdeel van dit plan van aanpak is de behandeling en isolatie van zieke runderen. Daarnaast zijn hygiëne, het scheiden van diergroepen, een optimale voeding alsmede het aanpakken van andere oorzaken van verminderde weerstand zoalsl leverbot en BVD-infecties essentieel. Of de genomenmaatregelen effect hebben gehad, blijkt uit het vervolgonderzoek dat na zes maanden plaatsvindt. Hiervoor wordt opnieuw van de tien jongste runderenbloedmonsters genomen en onderzocht op afweerstoffentegen salmonella. Wordt geen salmonella gevonden, dan krijgt uw bedrijf alsnog de status ‘salmonellose-onverdacht’. Mocht de salmonellainfectie ondanks genomen maatregelen meer dan een jaar op uw bedrijf blijven, dan wordt geadviseerd salmonelladragers op te sporen en af te voeren.

Gratis: onderzoek verwerpers

Verwerpen is een belangrijk verschijnsel van salmonellose. Wanneer een rund op uw bedrijf verwerpt, kan dit dus wijzen op salmonella. Deelnemers aan de Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor kunnen bloed van verwerpers gratis laten onderzoeken op salmonella.

5 redenen om Salmonella te bestrijden

 • Salmonella is gevaarlijk voor runderen 
 • U en uw gezin kunnen besmet raken met salmonella en ziek worden 
 • Salmonella kost groei en omzet 
 • De melkveehouderij vraagt dieren zonder salmonella 
 • De aanpak loont

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.