Heeft u vragen over klauwgezondheid?

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Heeft u vragen over klauwgezondheid?

Rundveedierenarts Menno Holzhauer is dé GD-deskundige op het gebied van klauwgezondheid.

Nadat Menno een aantal jaren als dierenarts in de praktijk werkzaam was, is hij in 1999 begonnen bij GD, waar hij zich vooral richt op klauwgezondheid. In 2006 promoveerde hij op het onderwerp “Epidemiologische aspecten van verschillende klauwaandoeningen bij melkkoeien in Nederland”, hij onderzocht bijvoorbeeld of koeien met Mortellaro meer kans hebben op een witte lijn aandoening. Als Specialist Rundergezondheid is Menno actief lid van het European College of Bovine Health Management (ECBHM).

Menno schrijft regelmatig wetenschappelijk artikelen en verhalen over klauwgezondheid in diverse bladen, geeft lezingen en bezoekt regelmatig melkveebedrijven om hen te adviseren bij klauwproblemen. Ook beantwoord hij dagelijks vragen uit de praktijk. Heeft u een vraag aan Menno?

Stel een vraag

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Wat houdt het product Klauwgezondheid Tankmelk in?

  Klauwgezondheid Tankmelk geeft u inzicht in: 

  • Mortellaro, de belangrijkste infectieuze klauwaandoening 
  • Rantsoencomponenten die essentieel zijn voor sterke klauwen

  Met Klauwgezondheid Tankmelk krijgt u inzicht in de de infectiedruk van Mortellaro op uw bedrijf. U krijgt een uitslag met een passend en praktisch advies om Mortellaro op uw bedrijf terug te beheersen.

  Ook meet Klauwgezondheid Tankmelk of de voorziening van biotine, zink en mangaan voldoende is voor de vorming van sterke, gezonde klauwen.

  Om goed inzicht te krijgen in de situatie van de koppel wordt de tankmelk vier keer per jaar onderzocht. Naar aanleiding van de uitslag kunt u met uw bedrijfsadviseur overleggen of aanpassing van het rantsoen voor uw bedrijf zinvol is en welke gerichte actie u kunt ondernemen om Mortellaro op uw bedrijf aan te pakken.

 • Wat kan ik met de uitslag?

  Wat kan ik met de uitslag?

  De uitslag van Klauwgezondheid Tankmelk geeft u een indicatie over de voorziening met Biotine, Zink en Mangaan van uw koppel melkvee en geeft u inzicht in de infectiedruk van Mortellaro, de belangrijkste infectieuze klauwaandoening. Het optimaliseren van de voorziening van deze drie rantsoencomponenten draagt direct en indirect bij aan een betere klauwgezondheid, vruchtbaarheid en melkproductie op uw bedrijf. Daarnaast krijgt u inzicht in de infectiedruk van Mortellaro op uw bedrijf. Hiermee weet u welke managementmaatregelen op uw bedrijf effectief kunnen zijn.

  Hieronder een voorbeeld van een grafische weergave van de uitslag.

  Klauwgezondheid Tankmelk monitor

  Met de grafische weergave van de uitslag van Klauwgezondheid Tankmelk ziet u in in één oogopslag of de uitslag aanleiding geeft tot verdere actie.

  De groene waarde (Goed), geeft aan dat er op dit moment geen actie ondernomen hoeft te worden.
  De oranje waarde (Attentie) in het figuur geeft aan alert te blijven op mogelijke veranderingen in de actuele voorziening van biotine, zink en mangaan bij het melkvee en de infectiedruk op het bedrijf.
  De rode waarde (Actie) laat zien dat de uitslag dírect aanleiding geeft tot het nemen van (management)maatregelen. 

  In de tabel ernaast ziet u hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van het gemiddelde van alle deelnemers en ten opzichte van de streefwaarde. Ook ontvangt u op basis van uw score een bedrijfsspecifiek advies.

  U kunt uw uitslag ook te allen tijde te bekijken via het tabblad 'uitslagen' in VeeOnline

   

   

 • Hoe weet ik of ik de juiste hoeveelheid biotine, zink en mangaan voer of dat ik moet bijsturen?

  Bij het product Klauwgezondheid Tankmelk wordt in de tankmelk de B-vitamine biotine en de spoorelementen zink en mangaan gemeten. Deze vitamine en spoorelementen hebben direct invloed op de klauwhuid en klauwhoornkwaliteit en daarmee op de klauwgezondheid. Biotine is in sterk wisselende gehaltes aanwezig in het ruw- en krachtvoer, maar biotine wordt ook in de pens van de koe gevormd of verbruikt.

  Het biotinegehalte in de tankmelk is een afspiegeling van de opname van biotine en de biotineproductie of -afbraak in de pens. De zink- en mangaangehaltes in de tankmelk zijn een afspiegeling van de opname uit het voer, waarbij er overigens wel andere componenten in het totale rantsoen kunnen zijn, die de opname kunnen beïnvloeden (denk aan hoge ijzer- en kopergehaltes).

 • Hoe groot is de schade van klauwaandoeningen op een melkveebedrijf?

  De schade veroorzaakt door klauwaandoeningen kan per melkveebedrijf sterk verschillen, maar gemiddeld is de schade 81 euro per gemiddeld aanwezige koe. Dit betekent voor een bedrijf met honderd melkkoeien een schade van 8100 euro per jaar. Deze schade bestaat voor het grootste deel uit een verminderde vruchtbaarheid, vroegtijdige afvoer en een lagere melkproductie.
 • Waarom is het nuttig mijn tankmelk te laten onderzoeken op biotine, zink en mangaan?

  Deze vitamine en spoorelementen zijn van essentieel belang voor de klauwhoornvorming (preventie van witte lijn defecten en zoolbloedingen) en de huidweerstand (preventie van stinkpoot en ziekte van Mortellaro). Met het nieuwe tankmelkonderzoek van GD weet u of de voorziening van deze vitamine en spoorelementen voldoende is voor de vorming van sterke gezonde klauwen. Om goed inzicht te krijgen in de situatie van de koppel wordt de tankmelk vier keer per jaar onderzocht. U ontvangt na ieder tankmelkonderzoek een uitslag met advies om gericht bij te sturen. Dit kan bijdragen aan een betere klauwgezondheid op uw bedrijf en daarmee aan een betere diergezondheid en –welzijn en minder schade als gevolg van klauwproblemen.
 • Waarom is het nuttig mijn tankmelk te laten onderzoeken op Mortellaro?

  De ziekte van Mortellaro is de meest pijnlijke klauwaandoening voor de koe. De meeste veehouders zien Mortellaro als de meest vervelende klauwaandoening.

  Via regelmatig onderzoek (monitoring) van Mortellaro in uw melkveekoppel krijgt u inzicht in welke managementmaatregelen op uw bedrijf mogelijk het meest effectief zijn. Zo weet u of u zich moet focussen op de individuele behandeling van koeien met acute laesies of juist regelmatig doorloopvoetbaden toe moet passen.

 • Wanneer wordt de tankmelk onderzocht?

  Uw tankmelk wordt iedere 2e maand van het kwartaal onderzocht. Dit betekent voor dit jaar in februari, mei, augustus en november. Let op; Indien u zich in de eerste week van desbetreffende maand aanmeldt wordt uw tankmelkmonster in deze maand onderzocht.

  Na deze week kan het monster pas weer in de daaropvolgende periode worden meegenomen. U kunt uw uitslag eind van desbetreffende maand verwachten.

 • Ik zou andere meetmomenten willen, kan dat?

  Het product Tankmelk Klauwgezondheid wordt alleen aangeboden in abonnementsvorm. Het is op dit moment niet mogelijk om te schuiven met de meetmomenten.
 • Wat zijn bij een biotinetekort de symptomen aan de klauwen?

  Bij een biotinetekort neemt de kwaliteit van het klauwhoorn af. Hierdoor kunnen klauwproblemen zoals wittelijnaandoeningen en zoolzweren sneller optreden. Ook bestaande witte lijn-aandoeningen en zoolzweren zullen bij een biotinetekort minder goed genezen. Overleg met uw veevoeradviseur en/of dierenarts of aanpassing van het rantsoen en/of supplementatie met biotine voor uw bedrijf zinvol is.
 • Wordt er door de micro-organismen in de pens niet voldoende B-vitamines zoals biotine gevormd?

  Er is lang aangenomen dat microben in de pens voldoende B-vitamines zoals biotine produceren om in de behoefte van koeien te voorzien. De laatste jaren is de melkproductie per koe echter sterk toegenomen. De gevoerde rantsoenen voor deze hoogproductieve koeien bevatten meer krachtvoer dan vroeger. De verblijftijd van deze rantsoenen in de pens is korter geworden en daarmee de tijd is afgenomen waarin de micro-organismen biotine kunnen produceren. Het resultaat hiervan is dat de biotineproductie in de pens tegenwoordig niet zonder meer voldoende is om in de behoefte van de dieren te voorzien.
 • Kan het kwaad als je teveel biotine voert?

  Het is niet bekend of een overmaat biotine negatieve effecten voor de dier- en klauwgezondheid heeft. Onnodige supplementatie leidt daarentegen wel tot onnodige kosten. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bij een supplementatie van 20 mg per dier per dag vaak positieve effecten worden waargenomen.  Het is de vraag of deze gesupplementeerde hoeveelheid altijd nodig is, omdat biotine ook wordt geproduceerd in de pens en wordt opgenomen uit het gevoerde rantsoen. De bepaling van de biotinevoorziening via Klauwgezondheid Tankmelk geeft inzicht in hoeveel u werkelijk moet bijsturen om ervoor te zorgen dat er een hoge kwaliteit hoorn en huid in het balgebied wordt aangemaakt, waardoor beschadigingen en infecties van de klauw minder kans krijgen.  Het zal echter per bedrijf verschillen of deze supplementatie nodig is en opweegt tegen de kosten. Dit kunt u in overleg met uw veevoeradviseur en dierenarts bepalen. De kosten van extra biotine in het rantsoen variëren van 0.04 tot 0.08 euro per dier per dag. Bij supplementatie komt dit op 20 mg per dier per dag x 0.02 tot 0.06 euro x  minimaal 12 maanden (= 360 dagen). Dit betekent voor een bedrijf met honderd koeien ongeveer 1000 tot 2000 euro.
 • Kan ik het biotinegehalte ook in het bloed laten onderzoeken?

  Nee, het is op dit moment niet mogelijk om de concentratie biotine in bloed te laten onderzoeken bij GD.
 • Wat zijn bij een zinktekort de symptomen aan de klauwen?

  Een tekort aan zink heeft direct invloed op de kwaliteit van het klauwhoorn en de huid in het balgebied. Zink speel een essentiële rol in de aanmaak van klauwhoorn. Bij onvoldoende opname van zink treedt een slechtere aanmaak van klauwhoorn op met als gevolg een slechtere kwaliteit hoorn die makkelijker beschadigt. Daarnaast worden bij een zinktekort de verbindingen tussen de klauwhoorncellen zwakker. Het klauwhoorn zal zelf ook minder sterk/hard worden. Het hoorn zal langzamer groeien en de wand zal dunner worden. Dit heeft als gevolg dat de klauw kwetsbaarder wordt voor beschadiging. Ook wordt de doordringbaarheid van de huid voor pathogene bacteriën groter, waardoor infecties zoals de ziekte van Mortellaro makkelijker aanslaan. Overige verschijnselen van een zinktekort kunnen zijn: slechte eetlust, verminderde groei, toegenomen speekselproductie, slechte wondgenezing, verminderde weerstand en een verdikte huid.
 • Wat zijn bij een zinkovermaat de symptomen aan de klauwen?

  Een zinkovermaat heeft vooral een negatief effect op de koperabsorptie in de darm waardoor er een risico op kopertekort ontstaat. Zink is niet erg giftig, maar indien zinkvergiftiging ontstaat, geeft dat aanleiding tot chronische verschijnselen door schade aan eiwitten, enzymen en DNA. Eerste signalen zijn een afname in voeropname, in groei, verminderde productie en een verminderde weerstand, waardoor infecties zoals de ziekte van Mortellaro makkelijker kunnen ontstaan.
 • Kan ik zink ook in bloed laten onderzoeken?

  Ja, een bepaling van zink  in bloed kan aangevraagd worden via het pakket spoorelementen (heparinebuis).
 • Wat zijn de symptomen van een mangaantekort?

  Door een tekort aan mangaan kan de binding tussen de hoorn en huidcellen zwakker worden. Hierdoor neemt de kans op beschadigingen en infecties van de klauw toe. Verder speelt mangaan een belangrijke rol bij de vorming van bot- en kraakbeen.
 • Wat zijn de symptomen van een mangaanovermaat?

  Rundvee verdraagt hoge doseringen mangaan over het algemeen goed. Voor herkauwende dieren wordt 1000 mg/kg droge stof als maximale bovengrens in het rantsoen aangehouden. Aan de andere kant is het bekend dat een sterke mangaanovermaat wel kan leiden tot een verminderde ijzerabsorptie in de darm. Mangaanovermaat zou daarmee indirect anemie (=bloedarmoede) kunnen veroorzaken.
 • Kan ik mangaan in bloed onderzoeken?

  Nee, het is op dit moment niet mogelijk om de concentratie mangaan in bloed te laten onderzoeken bij GD.
 • Wat zijn de kosten van het abonnement?

  De kosten van het abonnement kunt u vinden op het aanmeldformulier. Dit zijn de kosten voor vier keer tankmelkonderzoek per jaar, waarmee u inzicht krijgt in de voorziening van de B-vitamine biotine en de belangrijke spoorelementen zink en mangaan. Hiermee ziet u gedurende het jaar of een goede voorziening voor de vorming van goed klauwhoorn en huid gewaarborgd is.

 • Ik wil mij aanmelden voor het abonnement, maar als ik mij nu aanmeld krijg ik pas over een paar maanden een uitslag. Ik wil juist nu weten hoe het ervoor staat. Wat kan ik doen?

  Het product Klauwgezondheid Tankmelk wordt alleen aangeboden in abonnementsvorm waarbij de monstername ieder kwartaal automatisch wordt aangestuurd. Om logistieke en kostentechnische redenen is het niet mogelijk om van dit schema van monstername af te wijken.
 • Kan ik ook een los monster insturen?

  Nee, het product Klauwgezondheid Tankmelk wordt alleen aangeboden in abonnementsvorm waarbij de monstername automatisch wordt aangestuurd.
 • Over welke periode van voeren zegt de uitslag iets?

  De uitslag Tankmelk Klauwgezondheid zegt iets over de voorziening van biotine en de spoorelementen zink en mangaan in de laatste zeven tot veertien dagen voor monstername. U kunt de monsternamedatum vinden op de uitslag.
 • Over welke periode zegt de uitslag van Mortellaro iets?

  De uitslag van Mortellaro zegt iets over Mortellaro op uw bedrijf in de afgelopen 4-6 maanden. 
 • Zegt de uitslag Mortellaro ook iets over de kans op andere infectieuze klauwaandoeningen?

  De ziekte van Mortellaro en aandoeningen als stinkpoot en tussenklauwontsteking zijn aan elkaar gerelateerd. Dat betekent dat bij het beter beheersen van de ziekte van Mortellaro op uw bedrijf ook de kans op andere infectieuze aandoeningen flink kan afnemen.  
 • Ontvang ik als dierenarts de uitslag van Klauwgezondheid Tankmelk van mijn deelnemende melkveehouders?

  Zowel de veehouder als de begeleidend dierenarts krijgen een uitslag met toelichting, zodat u samen kunt bepalen welke aanpassingen in de voeding zinvol zijn om de klauwgezondheid te optimaliseren. Meer info kunt u vinden op deze pagina
 • Tankmelkonderzoek wordt uitgevoerd bij melkgevende koeien. Geeft het ook een indicatie van de voorziening bij mijn jongvee en droge koeien?

  Nee, de uitslag van de klauwgezondheid tankmelk zegt alleen iets over de voorziening van biotine, zink en mangaan van de melkgevende koeien.
 • Zowel bij de Mineralencheck als bij Klauwgezondheid Tankmelk wordt Zink onderzocht. Wat is het verschil in uitslag?

  Bij de Mineralencheck wordt tankmelk onderzocht op jodium, selenium, zink, koper en fosfor. De uitslag van de Mineralencheck geeft inzicht in wat uw koeien daadwerkelijk opnemen aan mineralen uit het rantsoen en vertelt u specifiek voor jodium, selenium, zink en koper of u te veel, te weinig of voldoende mineralen voert. De Mineralencheck-uitslag geeft daarmee een eerste indruk van de algemene status van spoorelementen bij het melkvee. 

  Bij Klauwgezondheid Tankmelk wordt tankmelk onderzocht op de vitamine Biotine en de spoorelementen Zink en Mangaan. Hierbij meet u specifiek of de voorziening van deze vitamine en spoorelementen voldoende is voor de vorming van sterke gezonde klauwen. 

  Zink wordt zowel in de Mineralencheck als in Klauwgezondheid Tankmelk onderzocht waarbij bij beide producten specifieke uitslagcategorieën worden weergegeven. In het ene geval richt de toelichting op de zinkuitslag zich op de algemene mineralenvoorziening en in het andere geval specifiek met betrekking tot het voorkomen van klauwaandoeningen.  

 • Kan ik ook een los monster laten onderzoeken?

  Nee, het is op dit moment niet mogelijk om een los monster te laten onderzoeken. Eenmalig de tankmelk onderzoeken zegt niet zo veel, doordat met name de gehaltes biotine per de dag kunnen varieren. Pas bij herhaaldelijk lage waarden is het zinvol om in te grijpen door te supplementeren.

  Bovendien zouden bij een eenmalige bepaling de materiaalkosten voor het onderzoek onevenredig hoog worden. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.