Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
rundvee

IBR effectief bestrijden en erkend IBR-vrij worden

IBR-vrij Certificering

Wilt u IBR op uw bedrijf effectief bestrijden en erkend IBR-vrij worden? Kies dan voor IBR-vrij Certificering. U verwijdert eventuele met IBR besmette dieren van uw bedrijf en bewaakt uw vrijstatus vervolgens eenvoudig via automatisch tankmelkonderzoek (melkveebedrijven) of automatische bloedmonstername aan de slachtlijn (vleesveebedrijven).

IBR staat in de schijnwerpers. Niet verwonderlijk nu steeds duidelijker wordt hoe dit virus de weerstand van een koppel koeien aantast en zo schuil kan gaan achter bijvoorbeeld productiedalingen of vruchtbaarheidsproblemen. Op deze manier kan de infectieziekte onopgemerkt veel schade veroorzaken. Bij een uitbraak van IBR kunnen koeien erg ziek worden, verwerpen, sterk vermageren en zelfs sterven.

Klaar voor de toekomst

 Vrij zijn van IBR is bijzonder waardevol voor de gezondheid van uw koeien, de melkproductie en uw werkplezier. U werkt aantoonbaar aan de weerstand van uw vee en verkleint de kans op een IBR-uitbraak naar minder dan 1%.

Hoe werkt het?

 1. De intake: u laat alle runderen van 1 jaar en ouder via bloed onderzoeken op IBR-antistoffen. Zijn er het laatste jaar runderen van jonger dan 1 jaar aangevoerd van niet IBR-vrije bedrijven? Dan laat u alle runderen van 7 dagen en ouder onderzoeken. 
 2. Worden er bij de intake geen IBR-antistoffen aangetoond, dan ontvangt u direct het IBR-vrij certificaat. Mochten er met IBR-besmette runderen worden gevonden, dan voert u deze binnen 8 weken af. Als de dieren zijn afgevoerd, volgt 4 tot 8 weken later een tankmelkonderzoek op IBR-antistoffen. Heeft dit onderzoek een gunstige uitslag, dan ontvangt u het IBR-vrij certificaat. 
 3. De IBR-vrijstatus wordt vervolgens maandelijks bewaakt via automatisch tankmelkonderzoek (melkveebedrijven) of automatische bloedmonstername aan de slachtlijn (vleesveebedrijven). Wanneer u runderen aanvoert van een niet-vrij bedrijf, krijgt u automatisch het bericht deze runderen te laten onderzoeken op IBR-antistoffen. Bovendien wordt het bloed dat u instuurt van verwerpers kosteloos onderzocht op IBR-antistoffen.

Let op: Deelnemers aan IBR Tankmelk Onverdacht kunnen, wanneer zij 2 jaar de status ‘onverdacht’ hebben, via een vereenvoudigde route vrij-certificeren. U leest hier hoe dat werkt.

De voordelen 

 • U verhoogt de gezondheidsstatus van uw bedrijf, hebt minder schade door IBR en bijna geen kans meer op een IBR-uitbraak (< 1%); 
 • Een IBR-vrij certifi caat geeft u betere afzetmogelijkheden van uw vee en levert extra punten op bij de kwaliteitsprogramma’s van zuivelorganisaties. Ook kunt u makkelijker deelnemen aan IBR-veilige keuringen. 
 • Uw bedrijf blijft onder bewaking staan waardoor u permanent vinger aan de pols houdt. 
 • U ontvangt gratis de IBR-preventie Checklist.

Aanmelden IBR-vrij voor melkveebedrijven

Aanmelden IBR-vrij voor vleesveebedrijven

Na aanmelding ontvangt u van GD automatisch bericht over de verdere werkwijze. Uw dierenarts ontvangt de werkopdracht + barcodestickers voor de te tappen runderen.

Klik hier voor het reglement IBR-vrij Certificering