IBR Risicocheck

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

IBR Risicocheck

Deze IBR Risico-check geeft aan in hoeverre u met uw huidige bedrijfsvoeringinsleep van nieuwe IBR-infecties voorkomt. Het is een waardevol instrument bij het bepalen van de IBR-preventie op uw bedrijf. Zijn er op uw bedrijf besmette dieren aanwezig (dieren met afweerstoffen), dan is de aanpak van IBR prioriteit om verspreiding te voorkomen. Overleg met uw dierenarts voor de beste aanpak van uw bedrijf.

Beantwoord voor uzelf de onderstaande vragen:

JA NEE N.V.T
1. U koopt rundvee aan van niet-IBR-vrij gecertificeerde bedrijven.
2. U weidt of stalt rundvee van niet-IBR-vrij gecertificeerde bedrijven.
3. U neemt deel aan niet-IBR-vrije keuringen.

4.

U weidt uw (jong)vee wel eens naast een perceel van een ander bedrijf, waar op dat moment ook (jong)veeloopt. De afstand is minder dan drie meter.
5.  Uw runderen breken wel eens uit en komen zo in contact met rundvee van andere bedrijven.

6.

De runderen van buurbedrijven kunnen gemakkelijk uitbreken en zo in contact komen met uw rundvee.
7. U gebruikt wel eens sperma van een niet-EU gecertificeerde leverancier.
8. De beroepsmatige bezoekers krijgen op uw bedrijf toegang, zonder het in acht nemen van de bedrijfshygiëne.
Ze gebruiken handschoenen, kleding, laarzen en materialen die op andere bedrijven zijn gebruikt en niet zijn ontsmet.
9. U gebruikt veetransportmiddelen gezamenlijk met niet-IBR-vrij gecertificeerde bedrijven.
10. U gebruikt andere materialen gezamenlijk met niet-IBR-vrij gecertifi ceerde bedrijven
Denk hierbij aan laarzen, kleding, transportmiddelen, werktuigen (loonwerker!), medicijnflesjes, handschoenen, mappen, materialen gebruikt voor klauwbekappen, enzovoort.

Op basis van de toegepaste preventiemaatregelen, kunt u een inschatting maken van het risico van insleep en verspreiding van IBR.

Alle vragen beantwoord met NEE? Het risico van insleep IBR is zeer gering.

Uw bedrijfsvoering geeft IBR weinig kans uw bedrijf binnen te dringen.

Advies: Heeft u een zeer gering besmettingsrisico, dan is het verstandig de IBR-situatie in de gaten te houden. Met het GD Tankmelk IBR houdt u een vinger aan de pols. Zijn er aanwijzingen dat het virus actief is op uw bedrijf, dan krijgt u een signaal.

Één vraag beantwoord met JA? Het risico van insleep IBR is reëel.

Eén JA betekent dat het virus via die weg uw bedrijf kan binnendringen.

Advies: Heeft u een reëel of groot besmettingsrisico, dan is het verstandig preventieve maatregelen uit de checklist toe passen (zie ook toelichting op de maatregelen). Daarnaast houdt u natuurlijk ook de IBR-situatie in de gaten (GD Tankmelk IBR). Blijft in uw optimale situatie het risico op een IBR-besmetting groot of hebben dieren op uw bedrijf afweerstoffen tegen IBR, dan is preventieve bedrijfsvaccinatie de aanpak om het risico van IBRverspreiding te verminderen. Bespreek de mogelijkheden hiervan met uw dierenarts.

Twee of meer vragen beantwoord met JA? Het risico van insleep IBR is groot.

Er zijn verschillende wegen waarlangs IBR uw bedrijf kan binnendringen.

Advies: Heeft u een reëel of groot besmettingsrisico, dan is het verstandig preventieve maatregelen uit de checklist toe passen (zie ook toelichting op de maatregelen). Daarnaast houdt u natuurlijk ook de IBR-situatie in de gaten (GD Tankmelk IBR). Blijft in uw optimale situatie het risico op een IBR-besmetting groot of hebben dieren op uw bedrijf afweerstoffen tegen IBR, dan is preventieve bedrijfsvaccinatie de aanpak om het risico van IBRverspreiding te verminderen. Bespreek de mogelijkheden hiervan met uw dierenarts.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.