Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Veelgestelde vragen over leverbot

Leverbot

 • Wat is leverbot?

  De leverbot is een parasiet (platworm) die voorkomt bij onder andere rundvee, schapen, geiten, paarden, hazen en herten. 

  Een volwassen leverbot is ongeveer twee tot vier centimeter groot. De volwassen leverbot leeft in de lever. Vooral in de galgangen, waar de bot zijn eieren legt die hij verspreidt via de mest. Voor de verdere ontwikkeling van de eieren is de tussengastheer de leverbotslak (Galba truncatula) nodig. Lees meer over leverbot

 • Is er bij schapen meer kans op leverbot dan bij koeien?

  Over het algemeen lopen schapen buiten in de winter, waardoor ze een grotere kans hebben op een leverbotbesmetting. Ook in de wintermaanden kunnen dieren besmet worden met leverbot. Lees meer over leverbot bij schapen
 • Zijn er maatregelen om leverbot te voorkomen?

  Er zijn twee manieren om een leverbotbesmetting te voorkomen:

  1. Zorgen dat de tussengastheer, de leverbotslak, niet kan worden besmet met leverboteieren. Denk daarbij aan het behandelen van de gastheer rund, schaap, geit, etc.) Of door het niet beweiden van de percelen waar de leverbotslak mogelijk aanwezig is.

  2. Zorgen dat het dier niet kan worden besmet met de besmettelijke leverbotcysten via het gras, denk aan:

  • Het bestrijden van de leverbotslak door verlaging van het grondwaterpeil 
  • Verwijdering van besmette slakken via greppelfrezen of biologische vijanden 
  • Dieren niet laten weiden in potentiele leverbotgebieden vanaf het moment waarop de besmettelijke leverbotcysten mogelijk op het gras zitten.

  Lees meer over de aanpak van leverbot

 • Hoe uit een leverbotinfectie zich?

  Een leverbotinfectie kan zich bij de verschillende typen herkauwers anders uitten.
  • Bij rundvee is leverbot vaak sluimerend aanwezig en uit zich in (sub)klinisch melkproductieverlies, verminderde vruchtbaarheid, slechtere groei van het jongvee en weerstandsvermindering. Daarnaast speelt leverbot een belangrijke rol bij de bestrijding van salmonellose.
  • Schapen en geiten zijn duidelijk gevoeliger voor leverbot. Bij acute leverbot kunnen dieren die op zwaar besmet weiland hebben gelopen zes tot acht weken na besmetting, zonder uiterlijke verschijnselen, plotseling sterven. Door een trektocht van duizenden jonge leverbotjes door de lever, sterft de gastheer door een verbloeding van de lever. De meest voorkomende vorm is de chronische leverbot. Afhankelijk van de besmetting zorgen de volwassen leverbotten voor ziekteverschijnselen zoals, vermagering, grauwe dorre vacht, bloedarmoede, kaakoedeem, buikwaterzucht, verwerpen en vroeggeboorte en sterfte.
 • Wat is de rol van de leverbotslak binnen een leverbotinfectie?

  De cruciale factor voor het in stand houden van de leverbotcyclus is de aanwezigheid van de leverbotslak. Dit slakje is de tussengastheer voor de leverbot. De leverbotslak leeft op plaatsen waar de bodem het grootste deel van het jaar vochtig is, zoals in greppels, slenken, vertrapte slootkanten en kwelplaatsen achter dijken. De leverbotslak heeft nauwelijks last van strenge winters, maar is wel gevoelig voor droogte. De ontwikkeling en vermeerdering van de leverbotstadia in de leverbotslak vindt alleen plaats  bij een temperatuur boven de 10ºC.

  Lees meer over de leverbotcyclus

 • Heeft maaien invloed op de infectiedruk van leverbot?

  De leverbotslak zit vaak onderin de greppel, waar niet wordt niet gemaaid. Hierdoor mag verwacht worden dat het effect niet groot zal zijn. Daarnaast wordt er meestal gemaaid tijdens droogte, wanneer de slak nauwelijks actief is. Lees meer over de aanpak van leverbot
 • Wat is de leverbotalert?

  Om leverbot beter te monitoren en beheersbaar te maken stuurt GD leverbotalerts uit. Dit zijn digitale meldingen (per e-mail) die op het juiste moment praktische tips geven om leverbot (preventief) aan te pakken. Per viercijferige postcode wordt ook  één of twee keer per jaar in een alert aangegeven hoe groot het risico is op leverbot. Lees meer over de leverbotalert
 • Wat kan ik met de leverbotalert?

  Met de leverbotalert krijgt u een gericht advies over leverbot op het juiste moment. Zo kunt u, samen met uw dierenarts, preventieve maatregelen nemen en gericht behandelen tegen leverbot. Want samen met u werken we aan gezonde dieren, een optimale groei en melkproductie en maken we leverbot beheersbaar! Lees meer over de leverbotalert
 • Hoe meld ik mij aan voor de leverbotalert?

  U kunt zich aanmelden voor de leverbotalert via dit aanmeldformulier.
 • Wat zijn de kosten van de leverbotalerts?

  Wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld ontvangt u meerdere malen per jaar kosteloos de leverbotalert.

  Bent u melkveehouder? Dan is het tankmelkonderzoek Worminfecties Tankmelk wellicht interessant voor u om te weten of leverbot speelt op uw bedrijf. Als deelnemer aan het tankmelkabonnement worminfecties of leverbot krijgt u als extra service de leverbotalerts toegestuurd. Deze digitale meldingen krijgt u een aantal keer per jaar. Daarnaast maken we speciaal voor u als tankmelkabonnementhouder één à twee keer per jaar een bedrijfsspecifieke analyse. Deze koppelen we aan uw tankmelkuitslag. Hiermee brengt GD het risico van een leverbotinfectie voor uw bedrijf nóg beter in kaart. Lees meer over de leverbotalert

 • Ontvang ik de leverbotalert als ik abonnementhouder ben aan Worminfecties of Leverbot Tankmelk automatisch?

  Ja. U ontvangt de leverbotalert automatisch als u deelneemt aan het worminfecties of leverbot tankmelkabonnement. Voor het versturen van de leverbotalerts hebben we wel uw emailadres nodig. Wanneer deze niet bekend is bij GD, ontvangt u de leverbotalerts niet. U kunt uw emailadres doorgeven via 0900-1770 (optie 1).
 • Ik ben abonnee aan het worminfecties of leverbot tankmelkonderzoek, maar ik ontvang nog geen leverbotalerts. Hoe kan ik mijn e-mailadres doorgeven, zodat ik deze vanaf nu ook ontvang?

  Voor het versturen van de leverbotalerts hebben we uw e-mailadres nodig. Wanneer deze bekend is bij GD ontvangt u de alerts automatisch. U kunt uw e-mailadres doorgeven via 0900-1770 (optie 1).

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.