Veelgestelde vragen over leverbot Leverbot

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Veelgestelde vragen over leverbot

Leverbot

 • Wat is leverbot?

  De leverbot is een parasiet (platworm) die voorkomt bij onder andere rundvee, schapen, geiten, paarden, hazen en herten. 

  Een volwassen leverbot is ongeveer twee tot vier centimeter groot. De volwassen leverbot leeft in de lever. Vooral in de galgangen, waar de bot zijn eieren legt die hij verspreidt via de mest. Voor de verdere ontwikkeling van de eieren is de tussengastheer de leverbotslak (Galba truncatula) nodig. Lees meer over leverbot

 • Zijn er maatregelen om leverbot te voorkomen?

  Er zijn twee manieren om een leverbotbesmetting te voorkomen:

  1. Zorgen dat de tussengastheer, de leverbotslak, niet kan worden besmet met leverboteieren. Denk daarbij aan het behandelen van de gastheer rund, schaap, geit, etc.) Of door het niet beweiden van de percelen waar de leverbotslak mogelijk aanwezig is.

  2. Zorgen dat het dier niet kan worden besmet met de besmettelijke leverbotcysten via het gras, denk aan:

  • Het bestrijden van de leverbotslak door verlaging van het grondwaterpeil 
  • Verwijdering van besmette slakken via greppelfrezen of biologische vijanden 
  • Dieren niet laten weiden in potentiele leverbotgebieden vanaf het moment waarop de besmettelijke leverbotcysten mogelijk op het gras zitten.

  Lees meer over de aanpak van leverbot

 • Hoe uit een leverbotinfectie zich?

  Een leverbotinfectie kan zich bij de verschillende typen herkauwers anders uitten.
  • Bij rundvee is leverbot vaak sluimerend aanwezig en uit zich in (sub)klinisch melkproductieverlies, verminderde vruchtbaarheid, slechtere groei van het jongvee en weerstandsvermindering. Daarnaast speelt leverbot een belangrijke rol bij de bestrijding van salmonellose.
  • Schapen en geiten zijn duidelijk gevoeliger voor leverbot. Bij acute leverbot kunnen dieren die op zwaar besmet weiland hebben gelopen zes tot acht weken na besmetting, zonder uiterlijke verschijnselen, plotseling sterven. Door een trektocht van duizenden jonge leverbotjes door de lever, sterft de gastheer door een verbloeding van de lever. De meest voorkomende vorm is de chronische leverbot. Afhankelijk van de besmetting zorgen de volwassen leverbotten voor ziekteverschijnselen zoals, vermagering, grauwe dorre vacht, bloedarmoede, kaakoedeem, buikwaterzucht, verwerpen en vroeggeboorte en sterfte.
 • Hebben schapen een grotere kans op leverbot dan koeien?

  Over het algemeen lopen schapen buiten in de winter, waardoor ze een grotere kans hebben op een leverbotbesmetting. Ook in de wintermaanden kunnen dieren besmet worden met leverbot. Lees meer over leverbot bij schapen
 • Wat is de rol van de leverbotslak?

  De cruciale factor voor het in stand houden van de leverbotcyclus is de aanwezigheid van de leverbotslak. Dit slakje is de tussengastheer voor de leverbot. De leverbotslak leeft op plaatsen waar de bodem het grootste deel van het jaar vochtig is, zoals in greppels, slenken, vertrapte slootkanten en kwelplaatsen achter dijken. De leverbotslak heeft nauwelijks last van strenge winters, maar is wel gevoelig voor droogte. De ontwikkeling en vermeerdering van de leverbotstadia in de leverbotslak vindt alleen plaats  bij een temperatuur boven de 10ºC.

  Lees meer over de leverbotcyclus

 • Heeft maaien invloed op de infectiedruk?

  De leverbotslak zit vaak onderin de greppel, waar niet wordt niet gemaaid. Hierdoor mag verwacht worden dat het effect niet groot zal zijn. Daarnaast wordt er meestal gemaaid tijdens droogte, wanneer de slak nauwelijks actief is. Lees meer over de aanpak van leverbot

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.