Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
Schaap en Geit

Laboratoriumbepalingen, bedrijfsbezoeken en abonnementen Schaap en Geit

Hieronder vind u alle laboratoriumbepalingen, bedrijfsbezoeken en abonnementen voor schapen en geiten in één overzicht.

Abonnementen

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
30019 Georganiseerde Zorg schaap geit (per dier)   per dier per jaar
30019 Georganiseerde Zorg schaap geit (vast)   per UBN per jaar
30027 SG-Online (vast)   per UBN per jaar
30027 SG-Online (per dier)   per dier per jaar
30029 Georganiseerde Zorg schaap geit en SG-Online (per dier)   per dier per jaar
30029 Georganiseerde Zorg schaap geit en SG-Online (vast)   per UBN per jaar
30031 GD Schaap & Geit   per jaar
30032 Paratuberculose Programma schaap geit   per UBN per jaar
30033 ReactIR   per jaar
30034 ReactIR schaap geit met reader   per jaar
30060 Scrapie Genotypering Resistent Status    
30061 Scrapie Bewaking    
30062 Zwoegerziekte-vrij Certificering    
30063 CL-vrij Certificering    
30064 CAE-vrij Certificering    
30065 Zoönosen Keurmerk   per UBN per jaar
30069 Chlamydia Check klein pakket   per UBN per jaar
30070 Chlamydia Check groot pakket   per UBN per jaar
30071 Paratuberculose Check klein pakket   per UBN per jaar
30072 Paratuberculose Check groot pakket   per UBN per jaar
30077 Leverbot Check groot pakket   per UBN per jaar
30078 Leverbot Check klein pakket   per UBN per jaar
30080 Rotkreupel Check groot pakket   per UBN per jaar
30081 Rotkreupel Check klein pakket   per UBN per jaar
30089 CAE/Zwoegerziekte tankmelk Check   per UBN per jaar

Bacteriën

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10298 Paratuberculose antistoffen ELISA (serum) 6 per monster
10334 Listeria antistoffen BUA (serum) 10 per monster
10361 Paratuberculose antistoffen CBR (serum) titratie 3 per monster
10415 CL antistoffen ELISA (serum) 20 per monster
10418 Chlamydia antistoffen ELISA (serum) 14 per monster
10513 BO individueel melk incl. celgetal 5 per monster
10547 BO Tankmelk Uiergezondheid 10 per monster
10565 Salmonella kweek opsporen drager (faeces) 5 per monster
10568 Salmonella kweek klinisch, typering (faeces) 6 per monster
10571 Eerste ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) 2 per monster
10572 Antibiotica gevoeligheidsbepaling E.coli (faeces) 2 per monster
10574 Antibiotica gevoeligheidsbepaling (cultuur) 2 per cultuur
10578 BO van overige dierlijke materialen 6 per monster
10598 Celgetalbepaling individueel (melk) 2 per monster
10613 Paratuberculose PCR (faeces) 6 per monster
10632 Campylobacter kweek (faeces) 10 per monster
10694 Identificatie bacteriecultuur Malditof (excl. gevoeligheid) 3 per cultuur
10751 Opslag bacteriecultuur (4 jaar)   per cultuur
10757 Totaal kiemgetaltelling (Rodac-plaatjes) 2 per monster
10780 Antibiotica gevoeligheidsbepaling Mastitis 2 per monster
10899 E.coli K99 kweek (faeces) 4 per monster
10900 Clostridium perfringens kweek (faeces) 4 per monster
10939 Salmonella typering door RIVM 12 per cultuur
10958 Paratuberculose antistoffen ELISA schaap geit (melk + cons.) Alleen buizen met conserveringsmiddel en voorzien van een barcodesticker kunnen in behandeling genomen worden 10 per monster
11310 Pakket abortus PCR + BO (2 diepe keelswabs per lam) 10 per monster
11346 Rotkreupel PCR klauw (swab) 5 per monster
11347 Rotkreupel PCR klauw (Eswab) 5 per monster
11349 Antibiotica gevoeligheidsbepaling Salmonella (faeces) 2 per monster
11350 Tweede ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) 2 per monster
11351 Anaplasma phagocytophilum PCR (EDTA) 3 per monster
11416 Chlamydia PCR (swab) 7 per monster
11417 Chlamydia PCR (weefsel) 7 per monster
11549 CL antistoffen ELISA (serum) 20 per monster
11554 Brucella melitensis Rose Bengal (serum) 4 per monster
11556 Pakket abortus PCR + BO (2 diepe keel Eswabs per lam) 10 per monster
11574 ABG Clostridium perfringens (faeces) 2 per monster
11575 Antibiotica gevoeligheidsbepaling Campylobacter (faeces) 2 per monster

Bedrijfsbezoeken

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
32005 Uur Dierenarts (gesubsidieerd tarief)   per uur
32006 Monitoringsbezoek incl. voorrijkosten (gesubsidieerd tarief)   per bezoek
32009 Uur Zoötechnisch Medewerker (gesubsidieerd tarief)   per uur
32011 Natte Meting (excl. voorrijkosten)   per bezoek
32015 Voorrijkosten   per bezoek

Cel- en weefselpathologie

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10518 Pakket Histologie (weefsel) 3 per monster
10523 Pakket Cytologie (dunne naald aspiratiebiopt) 2 per monster

Declaraties projecten

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
33009 Aantal monsters leverbotprognose (vergoeding per monster)   per monster
33010 Uurvergoeding in minuten leverbotprognose (per minuut)   per minuut
33011 Verzendkosten monsters leverbotprognose (per inzending)   per inzending
33012 Visite leverbotprognose (per visite)   per visite
33043 Aantal monsters Brucella melitensis (vergoeding per monster)   per monster
33044 Uurvergoeding in minuten Brucella melitensis (per minuut)   per minuut
33045 Verzendkosten monsters Brucella melitensis (per inzending)   per inzending
33046 Visite Brucella melitensis (per visite)   per visite

Klinische chemie

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10200 Leucocyten (EDTA) 2 per monster
10202 Alkalische fosfatase (serum) 2 per monster
10203 ALT (GPT) (serum) 2 per monster
10204 AST (GOT) (serum) 2 per monster
10205 CPK (serum) 2 per monster
10206 GLDH (serum) 2 per monster
10207 gGT (serum) 2 per monster
10208 LDH (serum) 2 per monster
10213 Vitamine B12 (serum) 5 per monster
10220 BHBZ (serum) 2 per monster
10221 Totaal eiwit (serum) 2 per monster
10222 Ureum (serum) 2 per monster
10223 Creatinine (serum) 2 per monster
10224 Bilirubine totaal (serum) 2 per monster
10225 Fosfaat (serum) 2 per monster
10226 IJzer (serum) 2 per monster
10227 Albumine BCG (serum) 2 per monster
10228 Glucose (NaF) 2 per monster
10229 Triglyceriden (serum) 2 per monster
10231 Calcium (serum) 2 per monster
10232 Haptoglobine (serum) 2 per monster
10234 Vitamine E (heparine) 10 per monster
10235 Vitamine E (serum) 10 per monster
10236 Vitamine E pool 4-6 (heparine) 10 per pool
10237 Vitamine E pool 4-6 (serum) 10 per pool
10240 Pepsinogeen pool 4-6 (serum) 7 per pool
10241 GSH-Px (heparine) 2 per monster
10242 Natrium (serum) 2 per monster
10243 Kalium (serum) 2 per monster
10244 Chloride (serum) 2 per monster
10245 NEFA (serum) 2 per monster
10246 Magnesium (serum) 2 per monster
10247 Magnesium (urine) 2 per monster
10250 Pepsinogeen (serum) 7 per monster
10265 Pakket Elektroforese (serum) (Totaal eiwit, Albumine CE, Alfa-globuline, Beta-globuline, Gamma-globuline) 2 per monster
10266 Pakket Hb/Ht (EDTA) 2 per monster
10303 Pakket Rode en witte bloedbeeld excl. Thrombocyten (EDTA) (Hemoglobine, Hematocriet, Erythrocyten, MCV, MCHC, MCH, leucocyten, differentiatie witte bloedbeeld) 2 per monster
10307 Lood (heparine) 2 per monster
10311 Pakket Spoorelementen (heparine) (Jodium, Koper, Selenium, Zink) 2 per monster
10314 Zink (heparine) 2 per monster
10315 Koper (heparine) 2 per monster
10534 Pakket zware metalen en mineralen screening (leverbiopt) (As, Cd, Co, Cu, Fe, Mo, Pb, Se, V en Zn) 5 per monster
10536 Pakket zware metalen en mineralen screening (organen) (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, Se, V en Zn) 8 per monster
10569 De Mineralencheck (tankmelk gecons.) (Jodium, Selenium, Koper, Zink) conserveringsmiddel Natriumazide-buis 10 per monster
11506 Pakket Leverfunctie (serum) (AST, GLDH, gGT, Bilirubine totaal, Albumine BCG, NEFA) 2 per monster
11518 De Biestopnamecheck (IgG) (serum) 2 per monster

Overig

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10101 Opslag reservemonsters (1 jaar) (serum)   per monster
10895 Scrapie genotyperingsonderzoek PCR (EDTA) gesubsid.tarief 20 per monster
10907 Giftige planten macroscopisch 5 per monster
31001 Bestelling infoproducten via GD   per aanvraag
31021 Scrapie paspoort exclusief kosten aanvraag 31001   per dier
31022 Exportverklaring schaap geit exclusief kosten aanvraag 31001   per aanvraag

Parasieten

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10201 Bloedparasieten microscopie (o.a.Babesia,Anaplasma) (EDTA) 2 per monster
10294 Leverbot antistoffen ELISA (serum) 6 per monster
10527 Maagdarmwormen + coccidiën (faeces) schaap geit 2 per monster
10544 Coccidiën eimeriatypering individueel (faeces) 2 per monster
10759 Cryptosporidiën (faeces) 2 per monster
10909 Longworm (faeces) 2 per monster
10910 Leverbot (faeces) 2 per monster
11542 Eimeria SPP typering (faeces) 2 per monster

Secties

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10786 Ophalen sectiemateriaal basismonitoring schapen en geiten Gesubsidieerd tarief   per stop
10788 Ophalen sectiemateriaal anders dan basismonitoring In standaardroute   per stop
10879 Ophalen sectiemateriaal buiten reguliere route   per stop
10883 Sectie basismonitoring schapen en geiten(incl. afv. kadaver) Gesubsidieerd tarief   per dier
10890 Scrapie koppenonderzoek   per monster

Virussen

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10292 BVD antistoffen ELISA (serum) 5 per monster
10297 Schmallenbergvirus antistoffen ELISA (serum) 6 per monster
10300 BVD virus ELISA (serum) vanaf 1 maand 5 per monster
10420 Blauwtong antistoffen ELISA (serum) 5 per monster
10592 Blauwtong PCR (EDTA) 4 per monster
10778 BVD virus PCR (serum) 6 per monster
11306 Zwoegerziekte gecertificeerd antistoffen ELISA (serum) 10 per monster
11307 Zwoegerziekte antistoffen ELISA (serum) 10 per monster
11308 CAE antistoffen gecertificeerd ELISA (serum) 10 per monster
11309 CAE antistoffen ELISA (serum) 10 per monster
11312 CAE/Zwoegerziekte antistoffen ELISA (melk + cons.) aktietarief t/m 31-12-2017 6 per monster
11415 Schmallenbergvirus PCR (serum) 6 per monster
11461 BVD Genotypering PCR (weefsel) 6 per monster
11463 BVD Genotypering PCR (serum) 6 per monster
11464 BVD Genotypering PCR (tankmelk) 6 per monster
11521 CAE/Zwoegerziekte antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) 6 per monster
11606 Zwoegerziekte antistoffen ELISA (serum) 4 per monster
11607 CAE antistoffen ELISA (serum) 4 per monster

Water

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10519 Veedrinkwater bacteriologisch onderzoek 6 per monster
10522 Veedrinkwater bacteriologisch en chemisch onderzoek 6 per monster
10524 Veedrinkwater chemisch onderzoek 6 per monster
10525 Veedrinkwater geschiktheid incl. visuele- en geurbeoordeling 6 per monster
10526 Bronwateronderzoek KKM/Foqus 6 per monster
10542 Veedrinkwater microbiologisch (IKB kip/Varken van Morgen) 6 per monster
10960 Veedrinkwater zware metalen 6 per monster
32036 Spoedmonstername watermonster   per bezoek
32037 Monstername watermonster   per bezoek

Inzenden

Monstermateriaal

Afleveren:   Rigastraat in Deventer (achterkant GD-gebouw)
Opsturen:  Postbus 9, 
7400 AA Deventer
Op laten halen:  via de ophaaldienst voor monstermateriaal 

Sectiemateriaal

Afleveren:   Rigastraat in Deventer (achterkant GD-gebouw
Op laten halen:  via de ophaaldienst voor sectiemateriaal