Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
paard

Laboratoriumbepalingen, bedrijfsbezoeken en abonnementen Paard

Hieronder vind u alle laboratoriumbepalingen, bedrijfsbezoeken en abonnementen voor paarden in één overzicht.

Abonnementen

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
30092 Droes certificering   per jaar

Bacteriën

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10475 Lawsonia intracellularis antistoffen ELISA (serum) 6 per monster
10520 CEM kweek (swab, biopt) 10 per monster
10565 Salmonella kweek opsporen drager (faeces) 5 per monster
10568 Salmonella kweek klinisch, typering (faeces) 6 per monster
10571 Eerste ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) 2 per monster
10574 Antibiotica gevoeligheidsbepaling (cultuur) 2 per cultuur
10578 BO van overige dierlijke materialen 6 per monster
10579 Antibiotica gevoeligheidsbepaling (sperma) 2 per monster
10599 CEM PCR (swab) 7 per monster
10632 Campylobacter kweek (faeces) 10 per monster
10694 Identificatie bacteriecultuur Malditof (excl. gevoeligheid) 3 per cultuur
10764 BO van sperma 6 per monster
10900 Clostridium perfringens kweek (faeces) 4 per monster
10939 Salmonella typering door RIVM 12 per cultuur
11349 Antibiotica gevoeligheidsbepaling Salmonella (faeces) 2 per monster
11350 Tweede ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) 2 per monster
11351 Anaplasma phagocytophilum PCR (EDTA) 3 per monster
11352 Borrelia burgdorferi (Lyme) PCR (urine) 3 per monster
11353 Lawsonia intracellularis PCR (faeces) 3 per monster
11354 Rhodococcus equi pool 1-3 PCR (neusswab) 3 per pool
11355 Rhodococcus equi pool 1-3 PCR (spoeling) 3 per pool
11356 Rhodococcus equi pool 1-3 PCR (abcesinhoud) 3 per pool
11357 Neoricketsia risticii (PHF/EGE) PCR (EDTA) 3 per monster
11358 Leptospirosa interrogans spp PCR (urine) 3 per monster
11359 Streptococcus equi pool 1-3 PCR (neusswab) 3 per pool
11360 Streptococcus equi pool 1-3 PCR (spoeling) 3 per pool
11361 Streptococcus equi pool 1-3 PCR (abcesinhoud) 3 per pool
11436 Streptococcus equi ELISA (serum) 10 per monster
11452 Streptococcus equi pool 1-3 PCR (neusswab) spoed 1 per pool
11455 Streptococcus equi pool 1-3 PCR (spoeling) spoed 1 per pool
11456 Streptococcus equi pool 1-3 PCR (abcesinhoud) spoed 1 per pool
11574 ABG Clostridium perfringens (faeces) 2 per monster
11575 Antibiotica gevoeligheidsbepaling Campylobacter (faeces) 2 per monster

Cel- en weefselpathologie

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10518 Pakket Histologie (weefsel) 3 per monster
10523 Pakket Cytologie (dunne naald aspiratiebiopt) 2 per monster
10545 Pakket Histologie maag-/darmbiopt 3 per monster

Klinische chemie

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10200 Leucocyten (EDTA) 2 per monster
10202 Alkalische fosfatase (serum) 2 per monster
10203 ALT (GPT) (serum) 2 per monster
10204 AST (GOT) (serum) 2 per monster
10205 CPK (serum) 2 per monster
10206 GLDH (serum) 2 per monster
10207 gGT (serum) 2 per monster
10208 LDH (serum) 2 per monster
10210 Vrij T4 (serum) 2 per monster
10213 Vitamine B12 (serum) 5 per monster
10214 Insuline (heparine) 2 per monster
10215 Cortisol (serum) 2 per monster
10217 PPID (EDTA) 2 per monster
10221 Totaal eiwit (serum) 2 per monster
10222 Ureum (serum) 2 per monster
10223 Creatinine (serum) 2 per monster
10224 Bilirubine totaal (serum) 2 per monster
10225 Fosfaat (serum) 2 per monster
10226 IJzer (serum) 2 per monster
10227 Albumine BCG (serum) 2 per monster
10228 Glucose (NaF) 2 per monster
10229 Triglyceriden (serum) 2 per monster
10230 Galzuren (serum) 2 per monster
10231 Calcium (serum) 2 per monster
10232 Haptoglobine (serum) 2 per monster
10234 Vitamine E (heparine) 10 per monster
10235 Vitamine E (serum) 10 per monster
10241 GSH-Px (heparine) 2 per monster
10242 Natrium (serum) 2 per monster
10243 Kalium (serum) 2 per monster
10244 Chloride (serum) 2 per monster
10246 Magnesium (serum) 2 per monster
10265 Pakket Elektroforese (serum) (Totaal eiwit, Albumine CE, Alfa-globuline, Beta-globuline, Gamma-globuline) 2 per monster
10266 Pakket Hb/Ht (EDTA) 2 per monster
10267 Pakket Rode en witte bloedbeeld (EDTA) (Hemoglobine, Hematocriet, Erythrocyten, MCV, MCHC, MCH, Thrombocyten, Leucocyten, differentiatie witte bloedbeeld) 2 per monster
10268 Pakket Nier (serum) (Creatinine, Ureum, Fosfaat, Calcium, Albumine BCG) 2 per monster
10269 Pakket Lever (serum) (AST, GLDH, gGT, LDH, Bilirubine totaal, Albumine BCG) 2 per monster
10270 Pakket Organen (serum) (AST, GLDH, gGT, LDH, Ureum, Bilirubine totaal, Fosfaat, Albumine BCG, Calcium, Magnesium, CPK, Creatinine) 2 per monster
10279 Pakket Spier (serum) (Calcium-Magnesium-AST-CPK-LDH) 2 per monster
10280 Pakket Grote Equine Screening (serum + EDTA + heparine) (Speciaal voor uitgebreide screening van ziekten, ontstekingen, anaemie en afwijkingen in de elektrolyt-huishouding) (Rode en Witte bloedbeeld inclusief Differentatie, Leucocyten, Trombocyten, Ureum, Creatinine, Chloride, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Fosfaat, Totaal bilirubine, ALP, AST, CPK, GGT, GLDH, LDH, Totaal Eiwit, Eiwitspectrum, Haptoglobine, GSH-Px) 2 per pakket
10281 Pakket Kleine Equine Screening (serum + EDTA) (Rode en Witte bloedbeeld inclusief Differentatie Leucocyten, Trombocyten, Ureum, Creatinine, CPK, gGT, LDH, Totaal eiwit, Eiwitspectrum, Totaal bilirubine) 2 per pakket
10282 Pakket Ontsteking (uitgebreid) (serum + EDTA) (Totaal Eiwit, Haptoglobine, Eiwitspectrumelektroforese, Differentiatie, MCV, MCHC, MCH, Erythrocyten, Hemoglobine, Hematocriet, Leucocyten, ALP) 2 per pakket
10287 Pakket EMS incl. berekening (NaF+heparine) (Glucose, Insuline, HOMA, MIRG, RISQI) 2 per pakket
10307 Lood (heparine) 2 per monster
10311 Pakket Spoorelementen (heparine) (Jodium, Koper, Selenium, Zink) 2 per monster
10314 Zink (heparine) 2 per monster
10315 Koper (heparine) 2 per monster
10536 Pakket zware metalen en mineralen screening (organen) (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, Se, V en Zn) 8 per monster
11563 PPID (plasma) 2 per monster

Overig

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10907 Giftige planten macroscopisch 5 per monster

Parasieten

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10201 Bloedparasieten microscopie (o.a.Babesia,Anaplasma) (EDTA) 2 per monster
10538 Maagdarmwormen individueel (faeces) 2 per monster
10546 Maagdarmwormen pool 2-5 (faeces) 2 per pool
10562 Maagdarmwormeieren pool 2-5 (faeces) 2 per pool
10759 Cryptosporidiën (faeces) 2 per monster
10909 Longworm (faeces) 2 per monster
10910 Leverbot (faeces) 2 per monster
10981 Lintworm (faeces) 2 per monster
10982 Spoelworm (faeces) 2 per monster
11374 Babesia caballi piroplasmose PCR (EDTA) 3 per monster
11375 Theileria equi piroplasmose PCR (EDTA) 3 per monster
11429 Pakket Teekgebonden ziektes (EDTA) (Anaplasma phagocytophilum, Theileria equi piroplasmose, Babesia caballi piroplasmose) 3 per monster

Secties

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10788 Ophalen sectiemateriaal anders dan basismonitoring In standaardroute   per stop
10879 Ophalen sectiemateriaal buiten reguliere route   per stop
10888 Sectie overig anders dan basismonitoring(incl.afv.kadaver) Hieronder vallen tevens de secties voor gezelschapsdieren, zoals honden, katten, paarden, alpaca's en herten.   per dier

Virussen

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10553 Pakket Respiratoir paard PCR pool 1-3 (neusswab) 3 per pakket
10730 Equine Infectieuze Anemie antistoffen ELISA (serum) 5 per monster
11362 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (neusswab) 3 per pool
11363 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (vaginaalswab) 3 per pool
11364 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (EDTA) 3 per pool
11365 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (aspiratie biopt) 3 per pool
11366 Equine herpesvirus type 4 pool 1-3 PCR (neusswab) 3 per pool
11367 Equine herpesvirus type 4 pool 1-3 PCR (vaginaalswab) 3 per pool
11368 Equine herpesvirus type 4 pool 1-3 PCR (EDTA) 3 per pool
11369 Equine herpesvirus type 4 pool 1-3 PCR (aspiratie biopt) 3 per pool
11370 Equine influenza virus pool 1-3 PCR (neusswab) 3 per pool
11371 Equine arteritis virus pool 1-3 PCR (EDTA) 3 per pool
11372 Equine arteritis virus pool 1-3 PCR (neusswab) 3 per pool
11373 Equine arteritis virus pool 1-3 PCR (sperma) 3 per pool
11430 Pakket Respiratoir paard PCR pool 1-3 (neusswab) (Equine herpesvirus type 1, Equine herpesvirus type 4, Equine influenza virus, Streptococcus equi) 3 per pool
11431 Pakket Respiratoir veulen PCR pool 1-3 (neusswab) (Equine herpesvirus type 1, Equine herpesvirus type 4, Equine influenza virus, Streptococcus equi, Rhodococcus equi pool) 3 per pool
11453 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (neusswab) spoed 1 per pool
11457 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (EDTA) spoed 1 per pool
11458 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR(aspiratie biopt)spoed 1 per pool
11459 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (vaginaalswab) spoed 1 per pool
11494 Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (weefsel) 3 per pool
11495 Equine herpesvirus type 4 pool 1-3 PCR (weefsel) 3 per pool

Water

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd Eenheid
10519 Veedrinkwater bacteriologisch onderzoek 6 per monster
10522 Veedrinkwater bacteriologisch en chemisch onderzoek 6 per monster
10524 Veedrinkwater chemisch onderzoek 6 per monster
10525 Veedrinkwater geschiktheid incl. visuele- en geurbeoordeling 6 per monster
10960 Veedrinkwater zware metalen 6 per monster

Inzenden

Monstermateriaal

Afleveren:   Rigastraat in Deventer (achterkant GD-gebouw)
Opsturen:  Postbus 9, 
7400 AA Deventer
Op laten halen:  via de ophaaldienst voor monstermateriaal 

Sectiemateriaal

Afleveren:   Rigastraat in Deventer (achterkant GD-gebouw
Op laten halen:  via de ophaaldienst voor sectiemateriaal