Colitis

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Colitis

Diersoort: varken, vier biggen

Leeftijd: 3 weken

Anamnese: te veel slijters na het spenen.

Sectie: er werden vier biggen aangeboden voor onderzoek. Alle biggen verkeerden in een cachectische voedingstoestand en waren uitgedroogd. De magen waren leeg of bevatten weinig, droge, inhoud. In de dunne darm bevond zich wat slappe inhoud en in de dikke darm waterige inhoud. De mesenteriale lymfeknopen waren niet vergroot en de overige organen vertoonden geen afwijkingen.

Vervolgonderzoek: viermaal bacteriologisch onderzoek van de dunne darm door middel van kweek en bacterioscopie leverde eenmaal het beeld van normale darmflora op, eenmaal een mengflora met Proteus species, eenmaal een mengflora met veel Salmonella Typhimurium en eenmaal een mengflora met verschuiving naar Gram-negatieve bacteriën. Onderzoek naar E.coli virulentiefactoren, F4/STX2e/F18, door middel van PCR verliep negatief. Van drie dieren werd histologisch onderzoek van dunne en dikke darm verricht. Bij twee van de drie onderzochte gevallen werd vlokatrofie in de dunne darm waargenomen; bij één dier werd een rondcellige colitis en bij twee dieren een chronische ulceratieve colitis gediagnosticeerd, waarbij protozoaire vormsels in de mucosa en submucosa werden aangetroffen. Het morfologische beeld van de vormsels paste bij Balantidium coli.

Diagnose: tweemaal een chronische ulceratieve colitis met Balantidium coli infectie, eenmaal een colitis door Salmonella Typhimurium en eenmaal cachexie. Balantidium coli wordt beschouwd als commensaal in de dikke darm. In geval van slijmvliesbeschadiging als gevolg van een Salmonella infectie kan deze protozo secundair invaderen in de mucosa en de ontsteking in stand houden.

pathologisch onderzoek

Foto 1. Colon van big, HE-kleuring. In een crypte van de mucosa zijn twee protozoaire vormsels (pijl) aanwezig met de kenmerken van Balantidium coli. Het crypte-epitheel is plaatselijk gedegenereerd.

pathologisch onderzoek

Foto 2. Colon van big, HE-kleuring. Zowel in de crypte van de mucosa als in de submucosa komen protozoaire vormsels voor, passend bij Balantidium coli.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.