Pakket Spoorelementen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Met het Pakket Spoorelementen krijgt u via bloedonderzoek inzicht in de actuele opname van selenium, koper, zink en jodium van een individueel rund (één bloedmonster) of specifieke groep runderen (steekproef van vier tot zes bloedmonsters). De uitslag geeft een vrijwel volledig beeld van de actuele opname van de belangrijkste spoorelementen bij rundvee. U ziet in één oogopslag of de voorziening aansluit bij de behoefte of dat bijsturen in de mineralengift nodig is.

De voordelen op een rij

 • De vier belangrijkste mineralen meten via één bloedmonster per rund.
 • Inzicht in de actuele opname, waardoor u snel bij kunt sturen.
 • Inzicht in een specifi eke groep binnen de melkvee- of de vleesveestapel.
 • Duidelijke toelichting op de uitslag per mineraal.

Wanneer zet ik het in?

Het Pakket Spoorelementen sluit naadloos aan op het mineralenonderzoek in tankmelk waarmee melkveehouders inzicht krijgen in de selenium-, koper-, zink- en jodiumopname bij melkgevende koeien. Voor bedrijven die gebruik maken van dit tankmelkabonnement is het Pakket Spoorelementen een ideale aanvulling om ook de mineralenopname bij het jongvee en de droogstaande dieren in beeld te krijgen of om te controleren hoe het zit bij de koeien aan het einde van de lactatie. Ook kan het onderzoek op deze bedrijven ingezet worden om gerichter inzicht te krijgen bij een afwijkende uitslag van het tankmelkonderzoek en/of naar aanleiding van klachten. Het advies is om bij klachten niet alleen de actuele mineralenopname, maar ook de seleniumvoorraad (status) van het dier te laten bepalen. Vraag hiervoor naast het Pakket Spoorelementen, het GSH-Px-onderzoek (heparine) aan.

Het Pakket Spoorelementen is ook zeer geschikt voor niet-melkleverende rundveebedrijven om inzicht te krijgen in de actuele mineralenopname. Door middel van een steekproef van vijf dieren binnen één diergroep krijgt u een beeld van de mineralenopname van de koppel en kunt u zien of de voorziening aansluit bij de behoefte van de dieren of dat bijsturen nodig is.

Toelichting op de uitslag

Voor de juiste interpretatie van de uitslag van het Pakket Spoorelementen heeft GD een toelichting op de uitslag gemaakt.

Risicogroepen voor verschijnselen van een mineralentekort

Er worden nogal eens tekorten aan mineralen gevonden bij kalveren, pinken of zoogkoeien die tijdens het weideseizoen geen extra krachtvoer of mineralen hebben gekregen. Een tekort aan mineralen brengt, net als een overmaat, gezondheidsrisico’s met zich mee.

 • Een tekort aan mineralen bij pinken in de leeftijd van 12 tot 15 maanden kan leiden tot een verminderde ontwikkeling en vruchtbaarheid. De pink laat de tocht niet goed zien of wordt later tochtig dan gewenst.
 • Een tekort aan mineralen bij drachtige vaarzen in de leeftijd van 15 tot 22 maanden of hoog drachtige droogstaande dieren, kan de weerstand van het dier en ongeboren kalf verminderen. Een chronisch seleniumtekort (in combinatie met vitamine E-tekort) kan leiden tot meer doodgeboorten bij vaarzen. Ook kan dit bij een verminderde weerstand leiden tot een grotere kans op mastitis vlak na afkalven.
 • In het algemeen hebben zoogkoeien met volledige weidegang, runderen die grazen in natuurgebieden en melkkoeien die geen krachtvoer of extra mineralen gevoerd krijgen een verhoogde kans op een mineralentekort. Wanneer hoogdrachtige dieren onvoldoende mineralen hebben opgenomen via het rantsoen kan dit indirect ook tot gevolg hebben dat een mineralentekort wordt vastgesteld bij pasgeboren kalveren.

Klachten bij mineralentekorten of -overmaten zijn vaak pas in een (te) laat stadium zichtbaar. Het advies is daarom om bij de genoemde risicogroepen regelmatig de mineralenvoorziening te controleren via een steekproef bloedonderzoek bij vijf dieren.

Klachten bij een tekort/overmaat aan spoorelementen bij rundvee

Element

Tekort

Overmaat

Koper

Jongvee: te weinig ontwikkeling, geringe groei, slecht tochtig/drachtig worden, slechte conditie, botafwijkingen bij groeiende dieren, afwijkend haarkleed.

Melkvee / zoogkoe: slecht opstartende vaarzen, bij ernstig tekort: lagere productie, afwijkend haarkleed, diarree, verminderde vruchtbaarheid en verminderde weerstand.

Verminderde weerstand, verminderde leverfunctie (geelzucht), verzwakking en hemolytische anemie.

 

Selenium

Jongvee: spierbeschadigingen, verminderde weerstand, verminderde vruchtbaarheid, doodgeboren kalveren bij vaarzen.

Melkvee / zoogkoe: verminderde vruchtbaarheid, aan de nageboorte blijven staan, acute baarmoederontsteking, verminderde weerstand, meer mastitis, verminderde schildklierfunctie.

Verminderde weerstand, dof en ruig haar, verminderde vruchtbaarheid, sloomheid en vermagering.

 

Jodium

Jongvee: verminderde groei, verminderde vruchtbaarheid. Pasgeboren kalveren met een ernstig jodiumtekort hebben een vergrote schildklier.

Melkvee / zoogkoe: Bij een aanhoudend tekort; zwakke kalveren en doodgeboorte, pasgeboren kalveren hebben een vergrote schildklier, slomere dieren, verminderde vruchtbaarheid en melkproductie.

Neusuitvloeiing, tranende ogen, overmatige speekselproductie, verminderde groei en melkproductie, verminderde eetlust en verwerpen.

 

Zink

Slechte eetlust, verminderde groei, verminderde weerstand, verdikte huid (kop, poten).

Bij een zeer royale zinkvoorziening zijn de verschijnselen: diarree, veel plassen, verlies van eetlust, meer verwerpen en meer doodgeboorte.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.