Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Mineralen zijn van groot belang voor de vruchtbaarheid, klauwgezondheid en uiergezondheid, van het rundvee. Zowel tekorten als een overmaat aan mineralen kunnen de gezondheid schaden. Voor een goede gezondheid, een optimale weerstand en het voorkomen van gezondheidsproblemen, is het belangrijk inzicht te hebben in hoeveel mineralen die de dieren via het rantsoen opnemen.

Het Pakket Spoorelementen geeft middels bloedonderzoek inzicht in de actuele voorziening van koper, selenium, zink en jodium en kan worden ingezet voor verschillende diergroepen. Dit pakket sluit naadloos aan op het mineralenonderzoek in tankmelk (de Mineralencheck), om ook de mineralenopname bij het jongvee en de droogstaande koeien in beeld te krijgen. Of om te controleren hoe het zit bij de koeien aan het einde van de lactatie.

Ook voor niet-melkleverende rundveebedrijven

Het Pakket Spoorelementen is ook voor niet-melkleverende rundveebedrijven zeer geschikt om inzicht te krijgen in de actuele mineralenopname. Een steekproef bij minimaal vijf dieren binnen één diergroep geeft al een goed beeld van de mineralenopname van de koppel.

 

Wat heb je nodig?

Producten en pakketten

Met het Pakket Spoorelementen krijg je middels bloedonderzoek inzicht in de actuele voorziening van de belangrijkste spoorelementen (koper, selenium, zink en jodium). Het pakket spoorelementen is geschikt voor alle diergroepen binnen de melkvee- of vleesveestapel. Wij adviseren om een steekproef van minimaal 5 dieren uit dezelfde groep te nemen, om een representatieve steekproef te hebben.

Voor bedrijven die gebruikmaken van het tankmelkabonnement de Mineralencheck is het Pakket Spoorelementen een ideale aanvulling om ook de mineralenopname bij het jongvee en de droogstaande koeien in beeld te krijgen. Of om te controleren hoe het zit bij de koeien aan het einde van de lactatie. Daarnaast is het een zinvol onderzoek wanneer een afwijkende uitslag v het tankmelkonderzoek en/of naar aanleiding van klachten. Het advies is om bij klachten niet alleen de actuele mineralenopname, maar ook de seleniumvoorraad (status) van het dier te laten bepalen.

De dierenarts neemt de bloedmonsters, vraagt het onderzoek aan en stuurt de monsters in. In de GD Webshop vind je meer informatie over de onderzoeken binnen het Pakket Spoorelementen en GSH-Px-onderzoek.

Tarieven onderzoek

Het actuele tarieven vind je op de tarieven pagina Tarieven rundvee, artikelnummers

 • 12090 (Pakket Spoorelementen)
 • 10241 (GSH-Px-onderzoek). 

De uitslag

De uitslag geeft een beeld van de actuele opname van de belangrijkste spoorelementen bij rundvee. De referentiewaarden geven aan welke variatie in de concentratie van een spoorelement verwacht mag worden bij dieren van deze specifieke groepen. In één oogopslag is zichtbaar of de voorziening aansluit bij de behoefte of dat bijsturen in de mineralengift nodig is.

Zodra ons laboratorium een uitslag heeft afgerond, is deze direct online beschikbaar op VeeOnline. Bespreek de uitslag samen met jouw dierenarts of voeradviseur. 

Meer informatie of vragen

Klachten als gevolg van tekort/overmaat aan mineralen

Klachten bij mineralentekorten of -overmaten zijn vaak pas in een (te) laat stadium zichtbaar. Er worden nogal eens tekorten aan mineralen gevonden bij kalveren, pinken of zoogkoeien die tijdens het weideseizoen geen of onvoldoende krachtvoer of mineralen hebben gekregen. 
Wanneer problemen zich voordoen, duurt het na bijsturen van de mineralengift zeker vier tot acht weken voor de mineralenstatus in het dier weer op peil is.  

 

Risicogroepen voor een mineralentekort

 • Kalveren
  Kalveren in de leeftijd van 3 tot 4 maanden (rond spenen). Klachten die voor kunnen komen zijn tegenvallende groei/ontwikkeling, verminderde weerstand, slechte eetlust en verschillende huidafwijkingen of -problemen.
 • Pinken
  Pinken in de leeftijd van 12 tot 15 maanden (inseminatieleeftijd). Klachten die voor kunnen komen zijn verminderde weerstand, tegenvallende groei/ontwikkeling en vruchtbaarheidsproblemen, zoals slecht tochtig of drachtig worden en veel terugkomers.
 • Hoogdrachtige vaarzen en droogstaande koeien
  Klachten die voor kunnen komen zijn: verminderde weerstand van het ongeboren kalf en betreffende dier, meer zwak- of doodgeboorten, of mastitis vlak na afkalven.
 • Zoogkoeien
  In het algemeen hebben zoogkoeien met volledige weidegang, runderen die grazen in natuurgebieden en melkkoeien die geen krachtvoer of extra mineralen gevoerd krijgen een verhoogde kans op een mineralentekort. Wanneer hoogdrachtige dieren onvoldoende mineralen hebben opgenomen via het rantsoen kan dit indirect ook tot gevolg hebben dat een mineralentekort wordt vastgesteld bij pasgeboren kalveren.

Het advies is daarom om bij de genoemde risicogroepen regelmatig de mineralenvoorziening te controleren via een steekproefbloedonderzoek bij vijf dieren. Dit kan voor vleesveehouders gecombineerd worden met bijvoorbeeld de steekproeven voor de certificeringsprogramma’s voor BVD, IBR, leptospirose en salmonella (wel in een aparte bloedbuis).

 

Klachten bij een tekort/overmaat per spoorelement

Element

Tekort

Overmaat

Koper

Jongvee: te weinig ontwikkeling, geringe groei, slecht tochtig/drachtig worden, slechte conditie, botafwijkingen bij groeiende dieren, afwijkend haarkleed.

Melkvee/zoogkoe: slecht opstartende vaarzen, bij ernstig tekort: lagere productie, afwijkend haarkleed, diarree, verminderde vruchtbaarheid en verminderde weerstand.

Verminderde weerstand, verminderde leverfunctie (geelzucht), verzwakking en hemolytische anemie.

 

Selenium

Jongvee: spierbeschadigingen, verminderde weerstand, verminderde vruchtbaarheid, doodgeboren kalveren bij vaarzen.

Melkvee/zoogkoe: verminderde vruchtbaarheid, aan de nageboorte blijven staan, acute baarmoederontsteking, verminderde weerstand, meer mastitis, verminderde schildklierfunctie.

Verminderde weerstand, dof en ruig haar, verminderde vruchtbaarheid, sloomheid en vermagering.

 

Jodium

Jongvee: verminderde groei, verminderde vruchtbaarheid. Pasgeboren kalveren met een ernstig jodiumtekort hebben een vergrote schildklier.

Melkvee/zoogkoe: Bij een aanhoudend tekort; zwakke kalveren en doodgeboorte, pasgeboren kalveren hebben een vergrote schildklier, slomere dieren, verminderde vruchtbaarheid en melkproductie.

Neusuitvloeiing, tranende ogen, overmatige speekselproductie, verminderde groei en melkproductie, verminderde eetlust en verwerpen.

 

Zink

Slechte eetlust, verminderde groei, verminderde weerstand, verdikte huid (kop, poten).

Bij een zeer royale zinkvoorziening zijn de verschijnselen: diarree, veel plassen, verlies van eetlust, meer verwerpen en meer doodgeboorte.

Meer over mineralen

Elk mineraal heeft een bepaalde werking en interacties in het lichaam. Lees meer over deze werking en de klachten bij een eventuele overmaat of tekort. En welke onderzoeken GD nog meer heeft om mineralen te bepalen.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.