Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Paratuberculose komt op een groot aantal rundveebedrijven voor. Deze darmziekte blijft lang onzichtbaar, maar zorgt echter voor grote schade. Om die reden is het goed de bedrijfsstatus te kennen en preventieve maatregelen tegen insleep en verspreiding van paratuberculose te nemen. Met de verschillende Paratuberculose Programma’s van GD krijg je via melk-, bloed- of mestonderzoek inzicht in de status van jouw bedrijf. 

 

Een Paratuberculose Programma

 • Spoort eenvoudig besmette dieren op ter voorkoming van grotere schade.
 • Geeft handelaren inzicht in gezondheidsstatus van jouw gebruiks- en fokvee.
 • Voorkomt schade die paratbc onopgemerkt veroorzaakt (verminderde groei en vruchtbaarheid).
 • De (hygiëne)maatregelen tegen paratbc voorkomen ook andere ziekten.

Onze Paratuberculose Programma's

Wat heb je nodig?

Producten en pakketten

Met de verschillende Paratuberculose Pogramma’s van GD krijg je via melk-, bloed- of mestonderzoek inzicht in de status van jouw bedrijf. 

Monsters nemen en inzenden

Voor het Paratuberculose Programma intensief (mest) is het belangrijk om mestmonsters op de juiste manier te nemen, verpakken, identificeren en bundelen. Wanneer je mestmonsters wilt laten onderzoeken op paratuberculosebacteriën (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis), volg dan de stappen in de instructie insturen van mestmonsters

Tarieven onderzoek

Bekijk de actuele tarieven van de Paratubercolose Programma's op de tarieven pagina. 

De uitslag en informatie na het onderzoek

Bekijk de informatie bij de verschillende Paratubercolose Programma's. 

Paratuberculose Programma Melk

Stel via individueel melkonderzoek vast wat de paratbc-status van je bedrijf is en blijf deze bewaken.

Het Paratuberculose Programma Melk is gebaseerd op individueel melkonderzoek op antistoffen tegen paratbc, afvoer van besmette runderen en controle van aangevoerde runderen. Onderzoek op antistoffen is een betrouwbare, snelle en efficiënte manier om paratbc-besmette runderen op te sporen. Dit maakt het programma makkelijk en betaalbaar.

Het Paratuberculose Programma Melk kent drie statussen:

 • Status A: op een bedrijf met status A zijn geen dieren aanwezig waarbij paratbc-antistoffen zijn aangetoond via het melkonderzoek.
 • Status B: op een bedrijf met status B zijn aangetoonde dieren afgevoerd, of is het aangestuurde aanvoeronderzoek van een status A bedrijf (nog) niet uitgevoerd.
 • Status C: op een bedrijf met status C zijn de aangetoonde dieren nog aanwezig of is het bewakingsonderzoek niet tijdig uitgevoerd.

Wat houdt het Paratuberculose Programma Melk in?

 • Intakeonderzoek: individueel melkonderzoek bij alle melkgevende runderen, waarmee de status bepaald wordt.
 • Periodiek bewakingsonderzoek:
  • Status A: één keer per twee jaar, individueel melkonderzoek.
  • Status B en C: één keer per jaar, individueel melkonderzoek.
 • Afvoerbericht bij van aangetoonde runderen.
 • Bedrijven met status A ontvangen bij aanvoer van dieren een bericht en een aansturing voor een bloedonderzoek van de aangevoerde runderen als deze afkomstig zijn van een bedrijf met status B of C.

Paratuberculose Programma Bloed

Stel via individueel bloedonderzoek vast wat de paratbc-status van je bedrijf is en blijf deze bewaken.

Het Paratuberculose Programma (bloed) is gebaseerd op individueel bloedonderzoek op antistoffen tegen paratbc, afvoer van besmette runderen en controle van aangevoerde runderen. Onderzoek op antistoffen is een betrouwbare, snelle en efficiënte manier om paratbc-besmette runderen op te sporen. Dit maakt het programma makkelijk en betaalbaar.

Het Paratuberculose Programma Bloed kent drie statussen:

 • Status A: op een bedrijf met status A zijn geen dieren waarbij paratbc-antistoffen zijn aangetoond via het bloedonderzoek.
 • Status B: op een bedrijf met status B zijn aangetoonde dieren afgevoerd of is het aangestuurde aanvoeronderzoek van een status A bedrijf (nog) niet uitgevoerd.
 • Status C: op een bedrijf met status C zijn de aangetoonde dieren nog aanwezig of is het bewakingsonderzoek niet tijdig uitgevoerd.

Wat houdt het Paratuberculose Programma Bloed in?

 • Intakeonderzoek: individueel bloedonderzoek bij alle runderen van 3 jaar en ouder, waarmee de status bepaald wordt.
 • Periodiek bewakingsonderzoek:
  • Status A: één keer per twee jaar, individueel bloedonderzoek.
  • Status B en C: één keer per jaar, individueel bloedonderzoek.
 • Afvoerbericht bij aangetoonde runderen.
 • Bedrijven met status A ontvangen bij aanvoer van dieren bericht en een aansturing voor bloedonderzoek van de aangevoerde runderen als deze afkomstig zijn van een bedrijf met een status B of C.

Paratuberculose Programma Intensief (mest)

Paratbc bewaken en beheersen via mestonderzoek

Het  Paratuberculose Programma Intensief (mest) is gebaseerd op mestonderzoek om de paratuberculosebacterie aan te tonen. Afhankelijk of er meer of minder dan 10 procent besmette dieren op het bedrijf aanwezig zijn, kan dit via individueel of gepoold mestonderzoek onderzocht worden. Zo geeft het programma op een betrouwbare en eenvoudige manier inzicht in de paratbc-situatie van jouw bedrijf.

Het Paratuberculose Programma Intensief  (mest) spoort besmette dieren in vroegtijdig stadium op, waarbij mest van runderen van 2 jaar en ouder jaarlijks onderzocht wordt op paratuberculosebacteriën. 

Paratuberculose Programma Intensief (mest) kent verschillende statussen:

 • Status 3: op een bedrijf met status 3 zijn de dieren waarbij paratbc-bacteriën zijn aangetoond in de mest nog op het bedrijf aanwezig
 • Status 4: op een bedrijf met status 4 zijn de aangetoonde dieren afgevoerd
 • Status 6 t/m 10: op een bedrijf met een van deze statussen is één of meer jaren geen paratbc aangetoond

Elk bedrijf kan met gunstige uitslagen doorgroeien van status 3 naar status 10.

Wat houdt het Paratuberculose Programma Intensief in?

 • Intakeonderzoek: (gepoold) mestonderzoek bij alle runderen van 2 jaar en ouder
 • Periodiek bewakingsonderzoek:
  • Status 3 en 4: één keer per jaar individueel mestonderzoek
  • Status 6 t/m 9: één keer per jaar gepoold mestonderzoek
  • Status 10: één keer per twee jaar gepoold mestonderzoek
 • Bedrijven met status 6 t/m 10 ontvangen bij aanvoer van runderen van een bedrijf met een lagere status dan het eigen bedrijf een afvoerbericht voor de betreffende runderen

Ik meld mij aan

Vul voor deelname aan een Paratuberculoseprogramma onderstaand formulier in. Na aanmelding ontvang je direct een bevestiging met de door jou ingevulde gegevens. Nadat we jouw aanmelding verwerkt hebben, ontvang je een mail met informatie.

*Algemene voorwaarden GD 
**Privacyverklaring GD

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.