Equine coronavirus

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

ECoV is bij veulens al langer bekend als mogelijke (co-)pathogeen. Sinds enkele jaren weten we dat ECoV ook ziekteverschijnselen kan veroorzaken bij volwassen paarden. Bij het GD-laboratorium kunt u zowel een PCR als een ELISA voor equine coronavirus (ECoV) aanvragen.

Over het algemeen zijn de symptomen van ECoV bij volwassen paarden betrekkelijk aspecifiek. Met name worden koorts, lusteloosheid, gebrek aan eetlust en bij globaal 10-20 procent van de zieke paarden diarree of slappe mest en lichte koliek genoemd. Opvallend is dat de infectie vaak, mede door de korte incubatietijd en de besmettelijkheid, snel ‘door de stal heengaat’.

PCR voor equine coronavirus

Omdat in Nederland ook casussen worden gerapporteerd waarbij meerdere dieren soortgelijke symptomen vertonen, maar waarbij regelmatig geen oorzaak kan worden aangetoond, heeft GD in 2018 een ECoV real-time PCR opgezet en gevalideerd. In 2018 en 2019 werden al diverse faecesmonsters positief bevonden.

ELISA voor equine coronavirus antistoffen

De fecale uitscheiding van het equine coronavirus kan echter betrekkelijk kort zijn en daardoor gemist worden. Daarom is er in nauwe samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde en GD nu een specifieke en gevoelige ELISA voor het aantonen van antistoffen tegen dit virus ontwikkeld en gevalideerd en ook al internationaal gepubliceerd.

Komt u problemen met bovengenoemde verschijnselen tegen en vermoedt u dat dit virus mogelijk een rol speelt, dan heeft u nu dus de mogelijkheid om tevens – bij voorkeur gepaarde –serummonsters in te sturen voor het aantonen van antistoffen.

Wij raden u aan om van drie paarden faecesmonsters te nemen en gepoold te laten testen in de real-time PCR. Daarnaast raden wij u aan om van dezelfde paarden gepaarde serummonsters te nemen en – indien de PCR negatief is – deze monsters te laten onderzoeken op seroconversie of significante stijging van antistoffen tegen ECoV.

Met deze combinatie van testen hebt u de beste diagnostiek voor het aantonen van ECoV infecties in handen.

Contact

Heeft u vragen of behoefte aan overleg, dan kunt u contact opnemen met Kees van Maanen of Linda van den Wollenberg via 088 20 25 500.


Project equine coronavirus bij paarden in 2023/2024

De universiteitskliniek paard van de Faculteit Diergeneeskunde (UKP) en Royal GD werken samen om Equine coronavirus (ECoV) infecties bij paarden in Nederland te onderzoeken, met als doel bij te dragen aan wetenschappelijk inzicht en dierenartsen te ondersteunen bij diagnose en controle. De bedoeling van het onderzoek is het optimale tijdstip voor monstername voor PCR onderzoek op feces of een rectale Eswab vast te stellen, de diagnostische mogelijkheden van serologie te beoordelen, en de duur van virus-uitscheiding te onderzoeken. Uw kunt over dit onderzoek informatie inwinnen bij de UKP (Hannah Smit, s.i.o. inwendige ziekten paard) of de afdeling paard van Royal GD. 

Equine coronavirus testen

Equine coronavirus PCR pool 1-3 (faeces) 
Inzendformulier equine coronavirus PCR (11895) 

Equine coronavirus ELISA (serum) 
Inzendformulier equine coronavirus ELISA (11946)

 

Webinar equine coronavirus (ECoV) 
GD heeft op dinsdag 27 oktober een webinar ECoV voor paardendierenartsen georganiseerd. Dr. Kees van Maanen (Viroloog/senior onderzoeker bij GD) heeft tijdens dit webinar achtergrondinformatie over ECoV gegeven en hij heeft laten zien welke mogelijkheden er zijn om te testen of het daadwerkelijk om ECoV gaat.

Kijk hier het webinar terug

 

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.