Welk FIT-onderzoek is relevant voor mijn koppel?

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Welk FIT-onderzoek is relevant voor mijn koppel?

Als er op uw melkveebedrijf diergezondheidsproblemen spelen die mogelijk te maken hebben met voeding, helpt FIT u om uit te zoeken wáár het probleem zit. Hiervoor zijn verschillende laboratoriumonderzoeken beschikbaar. Onderstaande kaart helpt u het juiste onderzoek te kiezen. Overleg altijd met uw dierenarts; hij of zij kent de situatie op uw bedrijf en kan het best inschatten welke onderzoeken relevant zijn. Sluit infectieziekten als BVD, IBR, salmonella of schmallenbergvirus uit als mogelijke oorzaak van de problemen. 

Relevante onderzoeken kalveren - 0 tot 6 maanden

Voedingsonderzoeken kalf

De Biestopnamecheck (artikelnummer 11518, serum): Wilt u weten of de kalveren op uw bedrijf op tijd de juiste hoeveelheid en kwaliteit biest krijgen? Dit bloedonderzoek vertelt u wat uw kalveren daadwerkelijk opnemen aan beschermende antistoffen (IgG) uit biest. De uitslag helpt u bij het optimaliseren van het biestmanagement. Voor inzicht op koppelniveau laat u bloedmonsters nemen bij vijf kalveren in de leeftijd van 2 tot 7 dagen Meer informatie>>

Pakket Kalverdiarree (artikelnummer 10539, faeces): Heeft u te veel last van diarree bij uw nuchtere kalveren? Dit mestonderzoek geeft inzicht in de mogelijk bacteriële of virale oorzaak van diarree. De mest wordt onderzocht op E. Coli K99, Corona-virus, Rota-virus en Cryptosporidiose. Voor een koppelindicatie laat u mestmonsters nemen bij vijf kalveren met diarree.

Mestonderzoek Coccidiën en Giardia (artikelnummer 10564 / 10563, faeces): Dit mestonderzoek geeft inzicht in de mogelijk parasitaire oorzaak van diarree. De mest wordt onderzocht op coccidiose en Giarda. Voor een koppelindicatie laat u mestmonsters nemen bij vijf kalveren met diarree.

Longspoeling of neusswab: Heeft uw jongvee last van luchtwegproblemen? Met dit onderzoek kunt u de mogelijk bacteriële of virale oorzaak van luchtwegproblemen op uw bedrijf vaststellen. Het betreft bacteriologisch onderzoek op: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni en mycoplasma en/of virologisch onderzoek op: pinkengriep, parainfluenza type 3 en coronavirus. Laat een monster nemen bij drie acuut zieke, nog niet behandelde dieren.

Beoordeling klimaat en huisvesting: Vermoedt u dat de luchtwegproblemen bij uw jongvee samenhangen met het klimaat in de stal? Een GD-deskundige op het gebied van klimaat en huisvesting komt graag bij u langs om dit te onderzoeken en u hierin te adviseren. Meer informatie>>

Relevante onderzoeken jongvee - 6 tot 24 maanden

Voedingsonderzoeken jongvee

Pakket Spoorelementen (artikelnummer 10311, heparine): Spoorelementen/mineralen zijn van groot belang voor het goed functioneren van het afweersysteem tegen infecties. Dit bloedonderzoek geeft inzicht in de actuele opname van jodium, koper, selenium en zink uit het rantsoen. U ziet in één oogopslag of de voorziening aansluit bij de behoefte of dat bijsturen in de mineralengift nodig is. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. Lees meer>>
Dit onderzoek kan worden aangevuld met onderzoek op GSH-Px (artikelnummer 10241, heparine); dit geeft inzicht in de seleniumvoorraad.

Pakket Vitaminen (artikelnummers 11488 (individueel, serum), 11489 (individueel, heparine) 11490 (gepoold, serum) en 11491 (gepoold, heparine)): Niet alleen spoorelementen/mineralen maar ook vitamines zijn van levensbelang voor koeien. Vitamines zijn onder andere belangrijk voor een goede afweer tegen infecties, vruchtbaarheid en melkproductie. Dit bloedonderzoek geeft inzicht in de actuele opname van vitamine E en betacaroteen. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. Lees meer>> 

Ureum (artikelnummer 10222, serum): Het ureumgehalte in het bloed geeft informatie over de eiwitvoorziening. Een te hoog ureumgehalte kan nadelige effecten hebben op de vruchtbaarheid. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen.

Pakket Leverfunctie (artikel nr. 11506, serum): Dit bloedonderzoek geeft inzicht in de leverfunctie en eventuele leverschade. Het bloed wordt onderzocht op albumine (BCG), AST (GOT), bilirubine totaal, gGt, GLDH en NEFA. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen.

Longspoeling / neusswab: Hebben uw koeien veel last van luchtwegproblemen? Met dit onderzoek kunt u de mogelijk bacteriële of virale oorzaak van luchtwegproblemen op uw bedrijf vaststellen. Het betreft bacteriologisch onderzoek op: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni en mycoplasma en/of virologisch onderzoek op: pinkengriep, parainfluenza type 3 en coronavirus. Laat een monster nemen bij drie acuut zieke, nog niet behandelde dieren.

Vitamine B12 (artikelnummer 10213, serum): Vitamine B12 speelt een belangrijke rol in de energiehuishouding en de vruchtbaarheid van een koe. Het meten van vitamine B12 in bloed geeft een goede indicatie van de actuele status van vitamine B12. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen.

Droogstandscheck (artikelnummer 11384, serum): De droogstand is een cruciale periode in de lactatiecyclus van de koe. Veel problemen bij de verse koeien zijn terug te voeren op de periode vóór het afkalven. De Droogstandscheck geeft u via bloedonderzoek vóór het afkalven een goed beeld van de kans op problemen ná het afkalven. Het bloed wordt onderzocht op NEFA, BHBZ, ureum, magnesium en haptoglobine. De uitslag geeft u inzicht in de energievoorziening, de eiwitvoorziening, de magnesiumvoorziening en de gezondheidsstatus van uw koppel droogstaande koeien. Neem bij ten minste vier droogstaande koeien (21 tot 2 dagen voor verwachte afkalfdatum) een bloedmonster. Lees meer>>

Pakket Energiestatus verse koe (artikelnummer 11508, serum): Het pakket energievoorziening kan ingezet worden als het met de verse koeien niet lekker loopt. Denk aan een verminderde melkproductie, een scheve vet/eiwitverhouding, teveel uierontsteking, nageboorteproblemen, witvuilers, slepende melkziekte of tegenvallende vruchtbaarheidsresultaten. Het bloed wordt onderzocht op BHBZ, calcium en ureum. U krijgt inzicht in de eiwit- en energie voorziening en in de voeropname van verse koeien. Neem aan het begin van de lactatie bij minimaal vier verse koeien een bloedmonster.

Relevante onderzoeken melkgevende koe - 6 weken na start lactatie

Voedingsonderzoeken melkvee

De Mineralencheck (2, 4 of 6 keer per jaar): Mineralen/spoorelementen zijn van groot belang voor de gezondheid en productie van uw koeien. Maar méér is niet altijd beter, sterker nog: een overmaat aan mineralen brengt, net als een tekort, gezondheidsrisico’s met zich mee. Met de Mineralencheck krijgt u via automatisch tankmelkonderzoek periodiek inzicht in wat uw koeien opnemen aan jodium, selenium, zink en koper uit het rantsoen. Ook krijgt u inzicht in de fosforuitscheiding van uw koppel. De uitslag is voorzien van een gericht advies en helpt u bijsturen waar nodig. Zo kunt u een optimum bereiken, zowel financieel als qua diergezondheid. Lees meer>>

Pakket Spoorelementen (artikelnummer 10311, heparine): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”. Lees meer>>

Pakket Vitaminen  (artikelnummers 11488 (individueel, serum), 11489 (individueel, heparine) 11490 (gepoold, serum) en 11491 (gepoold, heparine)): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”. Lees meer>>

Vitamine B12 (artikelnummer 10213, serum): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”.

Uiergezondheid Tankmelk (6 of 10 keer per jaar) met antibiogram (2 keer per jaar): Uierontsteking is op elk bedrijf anders. De kiemen die mastitis verwekken verschillen van bedrijf tot bedrijf, maar ook de antibioticagevoeligheid van deze kiemen verschilt. Uiergezondheid Tankmelk vertelt u 6 of 10 keer per jaar welke mastitiskiemen op uw bedrijf een rol spelen én voor welke antibiotica zij wel of niet gevoelig zijn. Uw tankmelk wordt automatisch onderzocht op Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Omgevingsstreptokokken, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Coliformen en Klebsiella spp. Lees meer>>

Klauwgezondheid Tankmelk (4 keer per jaar): Goede benen en klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van koeien en een lange levensduur. Wist u dat klauwaandoeningen samenhangen met voeding? Met name biotine, zink en mangaan zijn belangrijk voor sterke klauwen. Met Klauwgezondheid Tankmelk wordt uw tankmelk 4 keer per jaar automatisch onderzocht op deze vitamine en spoorelementen. De uitslag vertel u of de voorziening voldoende is voor de vorming van sterke gezonde klauwen. Lees meer>>

Pakket Leverfunctie (artikel nr. 11506, serum): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”.

De Droogstandscheck (artikelnummer 11384, serum): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”. Lees meer>>

Pakket Energiestatus verse koe (artikelnummer 11508, serum): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”.

Relevante onderzoeken transitiekoe - 8 weken voor tot 6 weken na kalven

Voedingsonderzoeken transitiekoe

De Droogstandscheck (artikel nr. 11384, serum): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”. Lees meer>>

Pakket Spoorelementen (artikelnummer 10311, heparine): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”. Neem ruim een maand voor de verwachte afkalfdatum een bloedmonster bij vier dieren. Lees meer>>

Pakket Vitaminen (artikelnummers 11488 (individueel, serum), 11489 (individueel, heparine) 11490 (gepoold, serum) en 11491 (gepoold, heparine)): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”. Neem ruim een maand voor de verwachte afkalfdatum een bloedmonster bij vier dieren. Lees meer>>

Pakket Energiestatus verse koe (artikel nr. 11508, serum): Zie onder “Relevante onderzoeken jongvee 6 tot 24 maanden”.

Relevante onderzoeken kalfkoe - 0 tot 2 dagen na afkalven

Pakket Liggende koe (artikel nr. 11507, serum): Dit onderzoek geeft meer inzicht in waarom een koe na het afkalven niet meer overeind kan komen en geeft bij spierbeschadiging tevens de prognose voor herstel. Het bloed wordt onderzocht op calcium, CPK, fosfaat en magnesium. Neem een monster bij het dier / de dieren in het acute stadium van klachten.

Pakket Leverfunctie (artikel nr. 11506, serum): Dit bloedonderzoek geeft inzicht in de leverfunctie en eventuele leverschade. Het bloed wordt onderzocht op albumine (BCG), AST (GOT), bilirubine totaal, gGt, GLDH en NEFA. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen.

De tarieven van de verschillende onderzoeken vindt u in de GD Webshop

FIT

FIT-onderzoekenkaart

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.