Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Een verstoorde insulinehuishouding komt o.a. voor in het kader van het Equine Metabool Syndroom (EMS), dat verder wordt gekarakteriseerd door een abnormaal verdeelde vetopslag en een verhoogd risico op hoefbevangenheid. EMS vindt zijn oorsprong in een combinatie van erfelijke aanleg gecombineerd met factoren uit de omgeving (waaronder voeding en management). Vroegtijdig signaleren van EMS en diagnostiek van een verkeerde insulineregulatie is voor paarden van belang om complicaties als hoefbevangenheid te voorkomen.

In 2016 heeft een internationale EMS-expertgroep aanbevelingen gedaan voor diagnostiek en management van EMS. Hierin zijn onder andere de volgende manieren beschreven om een afwijkende insulineregulatie te diagnosticeren: het meten van basaal insuline na vasten en het meten van de insulinerespons na een ‘challenge’ met glucose. 

In geval van de eerste methode wordt bloed geprikt voor het meten van glucose en insulinewaarde bij een paard voordat hij ’s morgens krachtvoer krijgt of het weiland ingaat (GD Pakket EMS (10287). Op basis van de gemeten glucose- en insulinegehaltes worden aanvullende parameters berekend (RISQI, MIRG en HOMA) die het mogelijk maken om iets te zeggen over de mate van insulineresistentie. De RISQI zegt iets over de gevoeligheid van de cellen voor insuline; een verlaagde RISQI waarde geeft aan dat de cellen verminderd gevoelig zijn voor insuline. De MIRG is een indicatie voor de pancreasfunctie: als de glucose normaal is, maar de insuline verhoogd kan de pancreas blijkbaar door harder te  werken (en meer insuline af te scheiden) de glucose nog binnen de perken houden. Een afwijkende MIRG waarde geeft dan dus aan dat er sprake is van een gecompenseerde insuline-resistentie. De HOMA is een maat voor de verhouding glucose/insuline: hoe hoger de HOMA is, des te groter de kans dat er sprake is van insulineresistentie/dysregulatie. Ter illustratie: als bijvoorbeeld de insuline en glucosewaardes nog normaal zijn maar wel beiden tegen de bovengrens van het referentiegebied aan zitten, kan het dat de HOMA al wel te hoog is. Dit geeft dan aan dat er een verhoogd risico is dat zich insulineresistentie/dysregulatie aan het ontwikkelen is.

Het EMS pakket is prima bruikbaar als eerste screening: paarden die na correct uitvoeren van deze test een duidelijk verhoogde insulinewaarde (en evt. glucosewaarde) vertonen, hebben insuline resistentie/dysregulatie. Echter als een paard sterk verdacht is van insulineresistentie/dysregulatie, maar de uitslag van het EMS pakket is niet afwijkend, is het raadzaam het dier verder te testen met een ‘dynamische’ test bijvoorbeeld door de insulinerespons te meten na toedienen van een vastgestelde hoeveelheid suikers (glucose of dextrose). Deze manier van testen is wel bewerkelijker, maar ook gevoeliger voor het aantonen van insuline resistentie/dysregulatie.

Er zijn meerdere manieren waarop zo’n dynamische test kan worden uitgevoerd, een voorbeeld hiervan is het volgende protocol voor de OST (Oral Sugar Test) (Harry Carslake, University of Liverpool 2017):

 • Laat het paard gedurende 3-8 uur vasten
 • Geef het paard met een ingeefspuit 0.45 ml/kg l.g. Karo light siroop in (of laat de eigenaar dit doen indien dit betrouwbaar mogelijk is).
 • Prik op 75 en 90 minuten na het ingeven een bloedmonster (heparinebuis) voor het bepalen van de insulinewaarde.
 • De interpretatie van de uitslag is in dit geval als volgt:
  • Insuline waarde in een (of beide) monsters > 55 mIU/L: uitslag wijst op insulineresistentie/dysregulatie.
  • Insulinewaardes 30-55 = twijfelachtige uitslag, herhaald testen of op een andere manier testen wordt aanbevolen
  • Insulinewaarde < 30 mIU/L: insulineresistentie/dysregulatie niet aangetoond)

Hier vindt je instructie voor inzending van het EMS pakket

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.