Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Werkgroep Leverbotprognose

Nadat in 1965 tienduizenden schapen stierven door leverbot werd door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) in 1968 de leverbotprognosecommissie ingesteld. De taak van deze commissie was het pro- en reactief monitoren van de leverbot om zo jaarlijks een voorspelling te kunnen doen van de besmetting en in kaart te brengen waar de belangrijkste gebieden liggen waar de ziekte veel voorkomt. Later is de naam van de commissie veranderd in Werkgroep Leverbotprognose, de naam die ook tegenwoordig nog wordt gebruikt.

Jaarlijkse voorspelling

De Werkgroep Leverbotprognose heeft als taak het voorspellen van de kans op leverbotinfecties, zowel landelijk als regionaal. Op die manier wil de werkgroep veehouders ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen tegen leverbotbesmettingen en het gebruik van wormmiddelen terugdringen door het bevorderen van een selectieve behandeling. De werkgroep brengt jaarlijks in september en november respectievelijk een voorlopige en definitieve leverbotprognose uit en indien nodig in het voorjaar een prognose van de voorjaarsinfecties.

Leverbot monitoren

De monitoring van leverbot bestaat zowel uit een proactieve als reactieve component. Het proactief monitoren bestaat voornamelijk uit het verzamelen van neerslag- en bodemvochtgegevens, bepaling van de slakkendichtheid en het percentage geïnfecteerde slakken. Het reactief monitoren bestaat vooral uit de data-analyse van bloed-, mest- en tankmelkmonsters en pathologisch onderzoek dat wordt verricht door GD. Daarnaast worden signalen uit het veld meegenomen die via veehouders en dierenartsen binnenkomen bij de Veekijker. Dit geeft meer zicht op de verspreiding van de ziekte en helpt bij het do en van de prognoses.

Resistentie van leverbot

Vanaf 1986 werden in Nederland voor de bestrijding van de leverbotziekte bijna uitsluitend middelen gebruikt met als werkzame stof triclabendazol. Deze stof werkt ook tegen de jonge stadia van de leverbot, terwijl de meeste andere middelen alleen de oudere stadia aanpakken, die pas twee tot drie maanden na infectie ontstaan. In 1998 werd de Nederlandse veehouderij voor het eerst geconfronteerd met resistentie van de leverbot voor triclabendazol op een melkveebedrijf met schapen in de regio ten noorden van Amsterdam. In de jaren daarna kwamen er uit die regio steeds meer berichten binnen van vooral schapenbedrijven maar ook rundveebedrijven met resistentie van de leverbot voor triclabendazol. De werkgroep leverbotprognose brengt door middel van actieve en reactieve monitoring de verspreiding van de leverbotresistentie in beeld en probeert door gerichte adviezen de verspreiding te vertragen.

Leverbotbehandeling

Behandelen is effectief wanneer een leverbotbesmetting daadwerkelijk via onderzoek is aangetoond. Bij behandeling is het belangrijk om de juiste dosering te gebruiken en het middel op een correcte manier toe te dienen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat op grote schaal ondergedoseerd wordt door het te laag schatten van het lichaamsgewicht van een dier. Het wegen of met een meetlint meten van het lichtste en het zwaarste dier geeft vaak een goede indicatie voor de juiste dosering. Controleer het effect van een behandeling na drie weken met mestonderzoek. Houd bij de keuze van het leverbotbestrijdingsmiddel rekening met de werkzaamheid en de wachttijd van het middel. Overleg met uw dierenarts of een behandeling nodig is en welk leverbotmiddel het meest geschikt is. Lees meer over het behandelen van leverbot.

Contact met veehouder en dierenarts belangrijk

Direct contact met de praktijk blijft belangrijk om zicht te houden op de ontwikkelingen op het gebied van leverbot en leverbotresistentie. In gebieden met het grootste risico op leverbotziekte en waar ook resistentie van de leverbot voor triclabendazol is geconstateerd, wordt het zeer lastig om de ziekte goed te bestrijden. In plaats van bestrijding moet het accent daar vooral komen te liggen op het voorkomen van besmetting. De vraag naar een meer regionale voorspelling van de leverbot neemt toe. Via monitoring met behulp van veehouder en dierenarts moet het mogelijk zijn om ook in de toekomst de schade veroorzaakt door leverbot te minimaliseren.

"Omdat leverbotinfecties bij melkvee niet goed te behandelen zijn, is het belangrijk om vooral preventief te werk te gaan. Daarom houd ik de leverbotprognose goed in de gaten."
Dierenarts Bernd Hietberg

Dierenarts Bernd Hietberg Lees verder

"De leverbotprognoses, die ik van onze dierenarts Bernd doorkrijg, helpen me ook. Daarmee weet ik wanneer ik extra alert moet zijn en welke maatregelen ik moet nemen."
Melkveehouder Paul van de Ven

Melkveehouder Paul van de Ven Lees verder

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.