Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Dieren die weiden komen ze elk jaar weer tegen: parasieten. Net als voor runderen is een infectie voor u als veehouder soms een vervelend probleem, met mogelijk schade en extra werk tot gevolg. Het goede nieuws is dat er deels op te anticiperen is. Door een plan te maken voorafgaand aan het weideseizoen, kunt u ziekte proberen te voorkomen. Hieronder vindt u enkele tips.

Beginnen met vaccineren tegen longworm

Gaat u vaccineren, doe dat dan ter preventie tweemaal bij de dieren die voor het eerst naar buiten gaan: zes weken voor weiden en twee weken voor weiden. Planning is belangrijk: zorg ervoor dat de dieren twee weken na de tweede vaccinatie voor het eerst naar buiten gaan om een longworminfectie op te doen. Het opdoen van een infectie is van belang voor voldoende werking van de vaccinatie. Begin dus op tijd. Afhankelijk van wanneer de dieren naar buiten gaan is eind
februari tot begin maart de beste periode.

Wormsleutel

Twijfelt u over de noodzaak van vaccineren tegen longworm of ontwormen? Doe dan een controle met de Wormsleutel op onze website. Deze online beslisboom geeft u inzicht in welke managementaanpassingen op uw bedrijf nodig zijn voor de beste aanpak op het gebied van wormen. De Wormsleutel voor runderen is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en de Faculteit Diergeneeskunde. Naar de wormsleutel

Longwormvaccinatie jongveeopfokbedrijf vaak niet zinvol

Voor een goede werking van een longwormvaccinatie is het nodig dat de dieren twee weken na het laatste vaccin de weide ingaan en daar een veldinfectie opdoen. Dat houdt in dat ze weiden in een gebied waar bijvoorbeeld volwassen dieren, die drager zijn, een infectie hebben afgezet. Bij jongvee dat weidt op percelen waar geen infectie is afgezet, zoals op veel jongveeopfokbedrijven, heeft longwormvaccinatie geen zin. Doen ze in de weide namelijk geen infectie op, dan zijn ze na het weideseizoen nog steeds gevoelig.

Weid jongvee niet te vroeg

Kalveren hebben baat bij een korter weideseizoen. Laat het jongvee achter de volwassen dieren aanlopen; het beste is om ze na 1 juni naar buiten te brengen. Zo geeft u ze wel de kans immuniteit op te doen maar doen ze geen zware infectie op.

Controleer na inscharen of kalveren ontwormen nodig is

Controleer zes tot tien weken na het weiden of de kalveren een maagdarmworminfectie hebben opgedaan en of ontwormen nodig is. Dat kan al met mestonderzoek bij GD. U kunt kiezen uit gepoold mestonderzoek (GD mengt mest van vier tot zes dieren) of individueel mestonderzoek op maagdarmwormen. Het aantal eieren per gram mest (epg) is bij kalveren een maat voor het aantal aanwezige maagdarmwormen. Voor longwormen geldt dat mestonderzoek
alleen zinvol is bij klachten, zoals hoesten. 

Maaien verlaagt de infectiedruk

Zijn er traditioneel veel problemen met worminfecties op uw bedrijf, dan kan het helpen vaker het gras te maaien. Hiermee verschoont u de weide en verlaagt u de infectiedruk van bijvoorbeeld maagdarmwormlarven.

Kalveren hebben zorg nodig

In de winter krijgt GD vaker melding van cryptosporidiose bij kalveren. De oorzaak is, naast een infectie met cryptosporidiën, meestal een verlaagde weerstand door ondervoeding en kou. Zorg daarom voor extra voeding wanneer het kwik onder de 10 graden zakt en let erop dat de kalveren het droog en warm genoeg hebben. Een goede start geeft profijt voor de rest van hun leven. 

Worminfecties Tankmelk

Eenvoudig de wormsituatie op uw bedrijf bewaken waardoor u tijdig kunt ingrijpen en onnodig behandelen voorkomen? Dat kan met Worminfecties Tankmelk. Uw tankmelk wordt jaarlijks onderzocht op antistoffen tegen longwormen, maagdarmwormen en leverbot. De uitslag vertelt u per parasiet of er sprake is van een besmetting én in welke mate. Samen met uw dierenarts kunt u aan de hand van de uitslag onder andere zien of aanpassingen in het weidemanagement
nodig zijn of niet. Bovendien helpt de uitslag u bij de keuze om wel of niet te behandelen of te ontwormen.
Meer informatie over Worminfecties Tankmelk

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.