Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Nadere informatie: Definities en uitgangspunten

 • Verwerper/abortus: naast de definitie gehanteerd in verband met de Brucella-abortus-bewaking (tussen de 100e en 260e dag) wordt door GD de termijn tussen de 45e en 265e dag van de dracht aangehouden.
 • Vroeg embryonale sterfte: de vrucht sterft af gedurende de eerste 45e dagen van de dracht; hierbij worden meestal geen vruchtje of vruchtvliezen gevonden. Dergelijke dieren presenteren zich meestal als onregelmatige opbrekers indien het afsterven na dag 17 plaats vindt.
 • Vroeggeboorte: geboorte van een levensvatbare vrucht tussen 210e en 265e dag van de dracht.
 • Doodgeboorte: geboorte van een dode, voldragen (minimaal 265 dagen dracht) vrucht.
 • Gemiddelde drachtlengte verschilt per:
  • Ras: Brown Swiss: 287 dagen, Jerseys 280 dagen en HF 279,5 dagen. 
  • Seizoen: ‘s Zomers worden kalveren gemiddeld iets eerder (2 dagen) geboren in vergelijking tot de winter. 
  • Geslacht: Vaarskalveren worden 1 tot 2 dagen eerder geboren vergeleken met stierkalveren. 
  • Eenling- of meerlingdracht: Tweelingen worden gemiddeld 5 dagen eerder geboren.
 • Let wel: in het protocol wordt vaak in verband met de leesbaarheid gesproken over abortus of verwerper, maar daar kan in die gevallen ook (vroeg-) embryonale sterfte of vroeggeboorte mee worden bedoeld.

Terug naar de Protocollaire aanpak van een verwerpersprobleem

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.