Uier- en stalhygiëne op robotbedrijven

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Op robotbedrijven met uiergezondheidsklachten spelen de omgevingsgebonden mastitisverwekkers vaak een belangrijke rol. Wat is de oorzaak hiervan en hoe kunnen we dit voorkomen?

De spenen worden bij de melkrobot niet altijd optimaal gereinigd weten we uit onderzoek. De belangrijkste invloed op de effectiviteit van de voorbehandeling is de mate van vervuiling van de spenen vóór de voorbehandeling. Verder is gebleken dat een ook goede speenconditie belangrijk is voor een goede reiniging. 

Een melkrobot maakt bij de voorbehandeling geen onderscheid tussen vuile en schone spenen. Bovendien is er geen controle op de effectiviteit van de voorbehandeling. Daarom is het noodzakelijk om op robotbedrijven extra aandacht te besteden aan de uier- en stalhygiëne.

Voorbehandeling controleren

Regelmatige visuele controle na het melken is nuttig om de effectiviteit van de voorbehandeling en de speenontsmetting te controleren. Let daarbij ook op de reiniging en de ontsmetting van de borstels of de voorbehandelbekers en spuit de robot regelmatig schoon. Indien de uierhygiëne minder goed is, kan een langere voorbehandeltijd worden ingesteld. Ook is het soms mogelijk te sprayen voor het voorbehandelen. 

Extra aandacht voor uier- en stalhygiëne

Schone, droge ligplaatsen en voldoende schoon en droog strooisel kunnen veel problemen voorkomen. Het is belangrijk dat de spenen niet in het vocht of in de mest liggen. Let ook op de hygiëne van de afkalfstal (vervuild stro kan Streptococcus uberis bevatten). Bij de uierhygiëne spelen ook de voeding (dunne mest), de hygiëne van de looppaden, de maatvoering van de ligplaatsen en het stalklimaat een belangrijke rol. De omgevingsgebonden mastitisverwekkers hebben verschillende bronnen. De belangrijkste bron van E. coli is mest. De belangrijkste bronnen van Klebsiella zijn mest, zaagsel en grond en van S. uberis stro, mest en grond.

Uier- en stalhygiëne beoordelen

De hygiënescorekaart is een goed hulpmiddel om de uier- en stalhygiëne objectief te meten. In een Nederlands onderzoek op 144 robotbedrijven is een directe relatie tussen de uierhygiëne-score en de uiergezondheid gevonden. Uit Amerikaans onderzoek weten we dat dieren met een uierhygiëne-score van 3 en 4 anderhalf keer zoveel kans op een mastitisinfectie hebben dan dieren met een lagere score. 

Een andere wijze om de uierhygiëne te meten is via het abonnement Uiergezondheid Tankmelk. U kunt zes of tien keer per jaar zeven (groepen) bacteriën in de tankmelk laten bepalen. Hierbij zitten ook de omgevingsgebonden streptokokken en de coliformen. Als er veel van deze bacteriën in de tankmelk zitten, kan stal- of melkhygiëne een rol spelen. Een minder goede voorbehandeling of het opzuigen van vuil bij het aansluiten of het afvallen van melkstellen kan het aantal omgevingsgebonden bacteriën in de tankmelk doen toenemen. 

Naast de hygiënescorekaart en Uiergezondheid Tankmelk geeft het melkfilter natuurlijk ook een indicatie van de uierhygiëne. 

Lees meer over hygiëne in relatie tot uiergezondheid

Tot slot

Met extra aandacht voor een goede uier- en stalhygiëne en een goed functionerend voorbehandelingssysteem kunnen robotmelkers de kans op uierontsteking door omgevingsgebonden mastitisverwekkers aanzienlijk verkleinen. Dagelijkse visuele controle van de robot is belangrijk. Met Uiergezondheid Tankmelk kunt u de vinger aan de pols houden en zo nodig op tijd ingrijpen. 

 

Terug naar omgevingskiemen

Terug naar infectiedruk

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.