Pas op voor ammoniak bij koud weer

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Pas op voor ammoniak bij koud weer

Als het koud is, kiezen veel pluimveehouders om de stal warm te houden ervoor het ventilatieniveau in de stal terug te draaien. Wordt de ventilatie te laag gezet, dan kan dit leiden tot hoge ammoniakconcentraties in de stal. Dit kan gevolgen hebben op de productie en de eierkwaliteit. Ook kan het leiden tot meer sterfte onder pluimvee.

Als pluimveehouders het ventilatieniveau tijdens kou te ver terugdraaien, om zo te proberen de warmte in de stal te houden, loopt de relatieve luchtvochtigheid in de stal op. Ook krijgen ze te maken met hogere ammoniakgehalten en een toename van het  stofgehalte in de lucht. 
Normaal verdraagt een kip een stofgehalte van 8 mg/m3, maar niet in combinatie met een ammoniakgehalte van meer dan 20 ppm (ppm = aantal deeltjes per 1 miljoen deeltjes) in de lucht. Vooral de kleine stofdeeltjes die zijn besmet met E. coli zorgen dan voor ziekte en uitval.

Pluimvee extra gevoelig voor ammoniak 

Bij pluimvee is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende ammoniakgehalten. Hierbij is vast komen te staan dat kippen gevoeliger zijn voor ammoniak dan zoogdieren, omdat zij  niet de mogelijkheid hebben om te hoesten. Hoge concentraties ammoniak leiden bij pluimvee tot overmatige slijmvorming en trilhaarbeschadiging in de luchtpijp, oogslijmvlies ontsteking en secundaire E. coli-infecties. Ook is aangetoond dat een ammoniakconcentratie vanaf 20 ppm de gevoeligheid voor virusinfecties vergroot. Daarnaast blijkt dat ammoniak de weerstand tegen deze virussen negatief beïnvloedt.


Lagere productietop en meer sterfte

Uit onderzoekt blijkt dat opfokhennen die gedurende de laatste 17 dagen werden blootgesteld aan 200 ppm ammoniak later in productie kwamen, een lagere productietop hadden en een hoger sterftepercentage dan de controlegroep.

Bij leggende hennen wordt niet alleen de productie negatief beïnvloed maar ook de kwaliteit van de eieren. Gehalten boven de 50 ppm leiden tot problemen met de voeropname waarbij na verloop van enkele weken de productie, het eigewicht en de eimassa dalen. Hoge gehalten aan ammoniak in combinatie met hoge temperaturen hebben ook een negatieve invloed op de schaalkwaliteit.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.