Grenswaarden veedrinkwaterkwaliteit

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Om dieren gezond te houden, is goed drinkwater heel belangrijk. Maar wat is goed? GD heeft kwaliteitseisen en normen opgesteld waaraan drinkwater voor dieren moet voldoen. Uitgangspunten hierbij zijn: het water is smakelijk, het is niet schadelijk en het kan de plek waar de dieren drinken goed bereiken en er is voldoende water beschikbaar. 

Grenswaarden veedrinkwater

Voor de verschillende diersoorten gelden onderstaande grenswaarden voor geschiktheid als veedrinkwater. U vindt deze in de onderstaande tabel. Toelichting: de waarden in de kolom 'goed' kunnen als veilig voor de betreffende diersoort worden beschouwd. De waarden in de kolom 'afwijkend' worden beschouwd als (ernstig) risicovol voor de betreffende diersoort. Hier vindt u de grenswaarden voor paarden. 

  rund kalf varken pluimvee
parameter goed slecht goed slecht goed slecht goed slecht
pH  5 tot 8 <4 & >9  5 tot 8 <4 & >9  5 tot 8 <4 & >9  5 tot 8 <4 & >9 
ammonium (mg/L)  < 2 > 10  < 0,5 > 2  < 1 > 2  < 1 > 2 
nitriet (mg/L)  < 0,1 > 1,0  < 0,1 > 1,0  < 0,1 > 1,0  < 0,1 > 1,0
nitraat (mg/L)  < 100 > 200  < 100 > 200  < 100 > 200  < 100 > 200
chloride (mg/L)  < 250 > 2000  < 250 > 2000  < 250 > 2000  < 200 > 300
natrium (Na) (mg/L)  < 800 > 1500 < 400 > 800 < 400 > 800 < 100 > 200 (y) > 400 (o)
ijzer (mg/L)  < 0,5 > 10  < 0,2 > 0,5 < 0,5 > 10  < 0,5 > 2,5
mangaan (mg/L)
< 1 > 2  < 0,5 > 1,0 < 1 > 2  < 0,5 > 1,0
sulfaat (mg/L)  < 100 > 250  < 100 > 250  < 100 > 250  < 100 > 250
hardheid (° D)  > 4 & < 15 > 25  > 4 & < 15 > 25  > 4 & < 15 > 25  > 4 & < 15 > 20
gisten en schimmels   > 10.000   > 10.000   > 10.000   > 10.000
E. coli (kve/mL)  < 10 > 100  < 1 > 10 < 10 > 100  < 1 > 100
totaal kiemgetal (kve/mL) < 10.000 > 100.000  < 1.000 > 10.000 < 10.000 > 100.000  max 10.000 > 10.000

Toelichting parameter natrium voor pluimvee: y: legpluimvee jonger dan 20 weken en vleespluimvee en o: legpluimvee ouder dan 20 weken.

Deze waarden staan los van normen die gebruikt worden voor de beoordeling of het water geschikt is voor het reinigen of koelen van melktanks.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.