Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Afrikaanse Varkenspest (AVP) door hobbyhouders. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Veekijker Varken: 0900-7100000 (optie 2).

GD heeft ook een informatieve mail gestuurd naar hobbyhouders. Deze vindt u hier.

Veelgestelde vragen van hobbyhouders

 • Hoe herken ik AVP?

  Door AVP getroffen varkens worden na een incubatietijd van 4 tot 19 dagen acuut ziek, hebben koorts (40 tot 41 graden Celsius), bloedingen in inwendige organen, huidbloedingen (vooral op de oren en de flanken) en sterven vaak acuut. Het subacute stadium wordt gekenmerkt door leucopenie en bloedingen. Het chronische beeld, met alleen versnelde ademhaling en soms verwerpen, treedt pas op in situaties dat de ziekte langer aanwezig is in de populatie (endemische situatie). De meerderheid van de varkens zal snel sterven. Maar het is ook mogelijk dat de varkens minder snel sterven of zelfs overleven (minder dan 5 procent van de varkens). Wees erop verdacht dat AVP een erg uiteenlopend ziektebeeld kan vertonen, op dit punt is AVP vergelijkbaar met klassieke varkenspest. 

   

  Acuut gestorven varken door AVP
  Acuut gestorven varken door AVP

  Huidverkleuring door AVP
  Huidverkleuring door AVP

 • Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn bij vragen over AVP?

  Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten ((045) 546 31 88). Dit geldt zowel voor varkenshouders als voor dierenartsen. Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de NVWA-draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van de NVWA leidend.

  Voor vragen over AVP kunt terecht bij uw dierenarts en bij de Veekijker van GD (0900-7100000 (optie 2)).
 • Zijn vogels een risico voor de verspreiding van AVP?

  Verspreiding door vogels is niet waarschijnlijk. Huisdieren en ongedierte kunnen het virus verslepen, maar over kortere afstand en ze vermeerderen het virus niet. In Afrika verspreiden zachte teken het virus, maar de harde Europese teken verspreiden het virus niet. 
 • Wat is de rol van de wolf bij de verspreiding van AVP?

  Over de rol van de wolf in de verspreiding van AVP is weinig bekend. In Duitsland is wel onderzoek gedaan naar wat vossen en wasbeerhonden doen met kadavers van wilde zwijnen. Ze blijken wel vleesdelen van kadavers te verslepen, maar dit wordt nauwelijks van belang geacht omdat het steeds gaat over kleine delen van die karkassen, en over kortere afstand.
 • Wat is de situatie in België?

  De actuele situatie kunt u volgen op de site van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in België. Op 10 oktober 2018 was de stand dat er, sinds 13 september 2018, 75 besmettingen zijn gevonden. Alle besmette varkens en gevonden kadavers bevinden zich in het ingesloten gebied in het zuiden van België tegen de Franse en Luxemburgse grens, zie het kaartje op de site van het FAVV hieronder.

  Kaartje FAVV
   
  Op de site van het FAVV kunt u ook zien welke maatregelen er genomen worden. 

 • Wat is de situatie in Oost-Europa?

  Sinds 2014 zijn er uitbraken in Oost-Europa: de Baltische staten, Polen. In 2016 is de ziekte AVP gevonden in Moldavië, in 2017 in Roemenië en Tjechië, en in 2018 in Hongarije. 
  In Polen wordt door onderzoekers vastgesteld dat de besmettingen zich steeds verder naar het westen verplaatsen, met een snelheid van ongeveer 20 kilometer per jaar. Duitse onderzoekers hebben in de Baltische staten geconstateerd dat de ziekte onder wilde zwijnen niet uit te roeien is. Vooral als er besmette kadavers in de bossen blijven liggen, is het risico op nieuwe infecties groot. 
  In Tjechië lijkt het er nu (oktober 2018) op dat de infectie beperkt is gebleven tot het gebied waar de infectie is gevonden. 
 • Wanneer is er sprake van een verdenking op AVP?

  Van een verdenking is sprake als er op grond van de ziekteverschijnselen niet uitgesloten kan worden dat AVP de oorzaak is. Er kunnen bijvoorbeeld onbegrepen ziekteproblemen zijn, of onvoldoende reactie op een ingestelde behandeling. Overleg dit altijd met uw dierenarts. Zowel de varkenshouder als de dierenarts zijn beide wettelijk verplicht deze gevallen te melden.
 • Wat gebeurt er bij een verdenking?

  Als u of uw dierenarts een verdenking gemeld hebt bij de NVWA, op basis van klinische verschijnselen, dan wordt uw bedrijf bezocht door een specialistenteam, bestaande uit uw dierenarts, een dierenarts van de NVWA, en een dierenarts van GD. Er kunnen op het bedrijf monsters genomen worden. 
  Een verdenking kan ook ontstaan als er bij sectie van gestorven varken verdachte afwijkingen zijn gevonden. Dit kan gebeuren in de sectiezaal van de dierenartsenpraktijk of in de sectiezaal van GD. Ook dan bezoekt het specialistenteam het varkensbedrijf. De organen van het varken worden ondertussen opgestuurd naar Lelystad (WBVR) waar onderzoek op AVP plaatsvindt. De uitslag is vaak op dezelfde dag bekend.
 • Hoe wordt op dit moment bewaakt of AVP in Nederland aanwezig is?

  Dit wordt bewaakt door:

  (a) de algemene meldingsplicht die voor dierenartsen en varkenshouders geldt, waardoor verdachte ziekteverschijnselen gemeld moeten worden aan NVWA;
  (b) als er bij sectie (pathologisch onderzoek) verdachte afwijkingen worden gevonden, wordt ook dit aan NVWA gemeld; hierna vindt een bedrijfsbezoek plaats door het specialistenteam van de NVWA, de praktiserend dierenarts en een GD-dierenarts;
  (c) uitsluitingsdiagnostiek*: als, in verband met koppelmedicatie, 6 EDTA-bloedmonsters worden ingestuurd naar Lelystad (WVBR) dan worden deze onderzocht op AVP en KVP; 
  (d) Als wilde zwijnen dood gevonden worden, dan wordt er steekproefsgewijs onderzocht op AVP en KVP. 

  * Zie voor meer informatie de vraag 'Hoe kan ik uitsluitingsdiagnostiek doen en wat zijn de kosten van uitsluitingsdiagnostiek?'

 • Hoe kan ik uitsluitingsdiagnostiek doen en wat zijn de kosten van uitsluitingsdiagnostiek?

  Als AVP en KVP niet uitgesloten kunnen worden, maar ook niet hoog op het lijstje van mogelijke ziektes staan, bestaat er een mogelijkheid om bloedmonsters in te sturen om AVP en KVP uit te sluiten. Denk daarbij aan situaties waarbij groepsmedicatie wordt toegepast voor een onbekende ziekte of dieren niet reageren op een behandeling met antibiotica. De bedrijfsdierenarts kan in dit geval de bloedmonsters nemen (6 monsters, afkomstig van 6 zieke dieren) en deze rechtstreeks naar WBVR sturen. Alleen de kosten van de dierenarts en het opsturen van de monsters komen voor rekening van de varkenshouder. De kosten van het diagnostisch onderzoek worden betaald door de overheid.

 • Welke reinigings- en desinfectiemiddelen kan ik gebruiken voor de stal en/of het transportmiddel?

  Op de website van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is vermeld dat de volgende middelen geregistreerd zijn voor gebruik tegen AVP-virus:
  - Voor gebruik in dierverblijven en veewagens zijn toegelaten: Virocid F, Halamid-d
  - Alleen voor gebruik in dierverblijven is toegelaten: Virkon S

  Lees de bijsluiter van uw desinfectiemiddel en check de website van het Ctgb voor wijzigingen.

 • Waarom mag ik geen keukenafval voeren?

  Het risico van het voeren van keukenafval is dat er vleeswaren in zitten die het AVP-virus bevatten. Het AVP-virus is zeer resistent en zal in ongekookte worst zeker overleven. Varkens kunnen daarmee besmet worden. In Nederland geldt een verbod op het voeren van keukenafval aan varkens. 

 • Kan ik als varkenshouder nog gaan jagen?

  Het advies is om dit niet te doen. In karkassen van besmette wilde zwijnen kan namelijk veel virus aanwezig zijn. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat kleding en materialen die gebruikt zijn tijdens de jacht besmet zijn. Om elk risico van besmetting van eigen kleding te voorkomen, is het daarom aan te bevelen niet te gaan jagen.

 • Wat is het verschil tussen ophokken en afschermen?

  Ophokken houdt in dat varkens in een gesloten ruimte (hok, stal) worden gebracht, waardoor ze ook niet meer voor loslopende dieren (zoals wilde zwijnen) bereikbaar zijn. Bij alleen afschermen van varkens met een (dubbele) afrastering, is er nog steeds indirect contact mogelijk, en blijft het risico dat er een besmetting optreedt.

 • Zijn er ook resistente varkensrassen?

  In Afrika zijn er varkens die niet gevoelig zijn voor het AVP-virus.  Deze varkens worden 'bushpigs' en 'warthogs' genoemd. Zie de onderstaande foto’s.

  bushpig

  bushpig

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.