Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen door dierenartsen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact op met Veekijker Varken via 0900-7100000, optie 2.

 • Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn bij vragen over AVP?

  Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten ((045) 546 31 88). Dit geldt zowel voor varkenshouders als voor dierenartsen. Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de NVWA-draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van de NVWA leidend.

  Voor vragen over AVP kunt terecht bij uw dierenarts en bij de Veekijker van GD (0900-7100000 (optie 2)).
 • Zijn vogels een risico voor de verspreiding van AVP?

  Verspreiding door vogels is niet waarschijnlijk. Huisdieren en ongedierte kunnen het virus verslepen, maar over kortere afstand en ze vermeerderen het virus niet. In Afrika verspreiden zachte teken het virus, maar de harde Europese teken verspreiden het virus niet. 
 • Wat is de situatie in België?

  Op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in België kunt u de actuele situatie volgen en zien welke maatregelen genomen worden.

  In België zijn sinds 13 september 2018 in totaal 829 besmette wilde zwijnen aangetroffen (stand 13 november 2019). Het aantal gevonden besmettingen is na een piek van 217 uitbraken in februari gezakt naar 8 in juni 2019 en nul in juli 2019. In het najaar zijn slechts enkele besmette wilde zwijnen gevonden, de laatste op 13 november 2019. Alle besmette wilde zwijnen zijn steeds gevonden binnen de afgesloten gebieden. Op de kaartjes is te zien dat het centrale gebied op 26 februari 2019 is uitgebreid (rechter kaart).

  AVP

 • Wat is de situatie in Oost-Europa?

  Sinds 2014 zijn er uitbraken in Oost-Europa: de Baltische staten, Polen. In 2016 is de ziekte AVP gevonden in Moldavië, in 2017 in Roemenië en Tjechië, en in 2018 in Hongarije. 

  In Polen wordt door onderzoekers vastgesteld dat de besmettingen zich steeds verder naar het westen verplaatsen, met een snelheid van ongeveer 20 kilometer per jaar. Duitse onderzoekers hebben in de Baltische staten geconstateerd dat de ziekte onder wilde zwijnen niet uit te roeien is. Vooral als er besmette kadavers in de bossen blijven liggen, is het risico op nieuwe infecties groot. 

  In Tsjechië zijn sinds april 2018 geen uitbraken van AVP meer voorgekomen. De strikte aanpak met het plaatsen van hekken, het gericht toepassen van jacht, en opruimen van karkassen, is effectief gebleken. De aanpak in België is op dezelfde uitgangspunten gebaseerd.

  In Polen zijn sinds 4 november 2019 in totaal op 21 locaties dode en met AVP-virus besmette wilde zwijnen gevonden. De meeste van deze dode wilde zwijnen zijn gevonden langs wegen. De meest westelijke vindplaats was bij Nowgrod Bobrzanski, iets meer dan 40 km verwijderd van de grens met Duitsland.

 • Hoe wordt op dit moment bewaakt of AVP in Nederland aanwezig is?

  Dit wordt bewaakt door:

  (a) de algemene meldingsplicht die voor dierenartsen en varkenshouders geldt, waardoor verdachte ziekteverschijnselen gemeld moeten worden aan NVWA;
  (b) als er bij sectie (pathologisch onderzoek) verdachte afwijkingen worden gevonden, wordt ook dit aan NVWA gemeld; hierna vindt een bedrijfsbezoek plaats door het specialistenteam van de NVWA, de praktiserend dierenarts en een GD-dierenarts;
  (c) uitsluitingsdiagnostiek*: als, in verband met koppelmedicatie, 6 EDTA-bloedmonsters worden ingestuurd naar Lelystad (WVBR) dan worden deze onderzocht op AVP en KVP; 
  (d) Als wilde zwijnen dood gevonden worden, dan wordt er steekproefsgewijs onderzocht op AVP en KVP. 

  * Zie voor meer informatie de vraag 'Hoe kan ik uitsluitingsdiagnostiek doen en wat zijn de kosten van uitsluitingsdiagnostiek?'

 • Welke reinigings- en desinfectiemiddelen kan ik gebruiken voor de stal en/of het transportmiddel?

  Op de website van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is vermeld dat de volgende middelen geregistreerd zijn voor gebruik tegen AVP-virus:
  - Voor gebruik in dierverblijven en veewagens zijn toegelaten: Virocid F, Halamid-d
  - Alleen voor gebruik in dierverblijven is toegelaten: Virkon S

  Lees de bijsluiter van uw desinfectiemiddel en check de website van het Ctgb voor wijzigingen.

 • Welke hygiëneprotocollen zijn noodzakelijk om besmettingen met AVP te voorkomen?

  Gebruik hiervoor de protocollen die genoemd zijn onder de ziekte PED. Ook voor AVP gelden dezelfde strikte hygiëne-eisen. Voor de toelating van personen en transportmiddelen geldt in het algemeen: handhaaf een strakke scheiding tussen de schone en vuile weg, zodat vrachtwagens alleen op de vuile weg kunnen laden en lossen, en personen niet zonder douchen en omkleden het erf kunnen betreden.

 • Hoe kan ik uitsluitingsdiagnostiek doen en wat zijn de kosten van uitsluitingsdiagnostiek?

  Als AVP en KVP niet uitgesloten kunnen worden, maar ook niet hoog op het lijstje van mogelijke ziektes staan, bestaat er een mogelijkheid om bloedmonsters in te sturen om AVP en KVP uit te sluiten. Denk daarbij aan situaties waarbij groepsmedicatie wordt toegepast voor een onbekende ziekte of dieren niet reageren op een behandeling met antibiotica. De bedrijfsdierenarts kan in dit geval de bloedmonsters nemen (6 monsters, afkomstig van 6 zieke dieren) en deze rechtstreeks naar WBVR sturen. Alleen de kosten van de dierenarts en het opsturen van de monsters komen voor rekening van de varkenshouder. De kosten van het diagnostisch onderzoek worden betaald door de overheid.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.