Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Mortellaro

Mortellaro of digitale dermatitis is een infectie van de huid op de overgang huid-hoorn en wordt het meest gezien in het balgebied tussen beide klauwen. De oorzaak van deze aandoening is een bacteriële infectie en wordt vooral gezien bij jonge melkkoeien gedurende 1-4 maanden na afkalven in combinatie met stinkpoot, hogere producties (dunne mest), overbezetting, natte roosters etc.

Aanpak van Mortellaro

Regelmatig preventieve klauwverzorging, droge leefomgeving en niet te veel krachtvoer voeren, weidegang en een regelmatig gebruik van een voetbad helpen Mortellaro te voorkomen.

Mortellaro kan worden behandeld met een antibioticum bevattende spray of een koper en zinkchelaat bevattende preparaat.

Zowel voor de preventie als voor de genezing van alle klauwaandoeningen is goede voeding noodzakelijk. Spoorelementen en vitaminen zijn van essentieel belang voor de vorming van klauwhoorn en de huidweerstand. Sterke en gezonde klauwen zijn beter beschermt tegen onder andere de ziekte van Mortellaro.

Het verloop van een Mortellaro-infectie

Inzicht in de verschillende stadia en de infectiedruk van Mortellaro kunnen u helpen bij het kiezen van de beste strategie op uw bedrijf om Mortellaro aan te pakken.

Mortellaro kent verschillende stadia, ook wel M-stadia genoemd. M0 staat voor gezonde klauwen zonder Mortellaro, M2 voor acute, pijnlijke Mortellaro infectie en M4 voor chronische Mortellaro infectie (niet pijnlijk bij aanraking).

Het verloop van een Mortellaro-infectie

M score systeem Mortellaro (D Döpfer 1997)

De verschillende Mortellaro stadia op een bedrijf  kunnen in elkaar overgaan. Als er geen actie ondernomen wordt zal  een deel van de dieren langer acute pijnlijke Mortellaro infecties hebben en een deel (veel) langer met een chronische Mortellaro infectie blijven rondlopen. Op deze manier kan de infectiedruk en het risico van een infectie voor koeien met gezonde klauwen toenemen.

Het is belangrijk om u te realiseren dat de acute (M2) en chronische (M4) stadia van Mortellaro een andere behandelingsmethode behoeven.

De uitslag Klauwgezondheid Tankmelk geeft de ernst van een Mortellaro infectie op een bedrijf weer zodat u weet welke aanpak op uw bedrijf het meest effectief is om Mortellaro aan te pakken. Hieronder vindt u de verschillende uitslag categorieën van de Mortellaro-test binnen Klauwgezondheid Tankmelk en het daarbij behorende behandeladvies om Mortellaro zo effectief mogelijk terug te dringen op uw bedrijf.

Weinig antistoffen, veel gezonde klauwen (M0)
In de ideale situatie zijn er weinig antistoffen tegen Mortellaro in de koppel aanwezig. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de koeien gezonde klauwen heeft (M0). Het toegepaste management lijkt dus goed te werken, het advies is dan ook om dit voort te zetten.

Veel antistoffen, veel chronische Mortellaro (M4)
Zijn er veel antistoffen aangetoond, dan betekent dit dat veel koeien chronische Mortellaro (M4) hebben. Bij deze uitslag is het advies om consequent voetbaden te blijven of gaan gebruiken om de infectiedruk naar beneden te brengen. Daarnaast dienen er maatregelen genomen te worden om de  hygiëne in de buurt van de klauwen fundamenteel te verbeteren.

Zeer veel antistoffen, veel acute Mortellaro (M2)
Zijn er zeer veel antistoffen aangetoond, dan betekent dit waarschijnlijk dat veel koeien acute Mortellaro (M2) hebben. Bij deze uitslag is het advies om deze dieren op te sporen en individueel te behandelen met een geregistreerd middel. Bij koeien met een ernstige lokale M2 wond draagt het toepassen van een verband gedurende drie dagen bij aan een betere genezing. Deze behandeling moet herhaald worden totdat de M2 wond genezen is. Het is niet wenselijk om in dit stadium voetbaden te gebruiken. 

Inzicht met Klauwgezondheid Tankmelk

Met Klauwgezondheid Tankmelk krijgt u via tankmelkonderzoek inzicht in de hoeveelheid antistoffen tegen Mortellaro bij uw koppel melkkoeien. U krijgt een uitslag met een passend en praktisch advies om Mortellaro op uw bedrijf terug te dringen. Zo kiest u de juiste therapie en bedrijfsmanagementmaatregelen om de Mortellaro infectiedruk op uw bedrijf te verlagen en daarmee de levensduur van het vee en uw werkplezier te laten toenemen. Meer informatie over Klauwgezondheid Tankmelk

Meer informatie over de aanpak van klauwaandoeningen

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.