Afrikaanse varkenspest

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Laatste update: 10 september 2020

Twee jaar geleden werd Afrikaanse varkenspest (AVP) voor het eerst werd aangetroffen bij wilde zwijnen in België (Luxemburg). Dankzij strenge maatregelen is de dierziekte in België beperkt gebleven tot een klein deel van het zuiden van deze provincie en is de Belgische varkenshouderij tot nu toe AVP-vrij. De situatie bij wilde zwijnen in België is de afgelopen maanden gestabiliseerd. Het hoge niveau van waakzaamheid blijft gehandhaafd en dat is uiterst belangrijk, want het risico is zeker niet voorbij. AVP is nog steeds aanwezig en verspreidt zich in Polen van oost naar west. Op 10 september 2020 is het eerste geval van AVP bij een wild zwijn in Duitsland vastgesteld. De Nederlandse varkenssector blijft dan ook extra alert op het voorkomen van insleep van AVP.

Preventieteam

Er is een Preventieteam AVP opgericht, voorgezeten door het Ministerie van LNV. Dit team richt zich op alle mogelijke preventieve maatregelen om insleep van AVP in Nederland te voorkomen. Onder meer de POV, NVWA, COV, GD, KNMvD en Transport & Logistiek Nederland zijn vertegenwoordigd in dit Preventieteam. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de AVP-situatie in België en Europa, praktische adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen.

Maatregelen

Er zijn sinds het aantreffen van AVP in België (2018) maatregelen genomen om verdere spreiding ervan te voorkomen, zowel tussen wilde zwijnen als naar gehouden varkens. In België is het gebied waarin AVP gevonden was afgebakend (besmette zone) en is het AVP-virus alleen aangetoond in wilde zwijnen afkomstig uit dat gebied. Naar verwachting zullen in Duitsland dezelfde maatregelen getroffen worden die in België, net als in Tsjechië, tot succes geleid hebben.

Risico's

Eén van de risico’s voor de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) is dat chauffeurs uit landen waar AVP heerst, voedingsmiddelen en vooral vleeswaren meebrengen en achterlaten op parkeerplaatsen en in de natuur langs snelwegen. Daarom is het heel belangrijk dat het afval in de afvalbakken wordt gedeponeerd en dat er voldoende prullenbakken op de parkeerplaatsen zijn, die vaak genoeg geleegd worden. In het kader van de gezamenlijke preventieve acties, zijn op de belangrijkste parkeerplaatsen informatieborden geplaatst. Deze borden leggen het belang van het veilig inzamelen van etensresten duidelijk uit. Is er op deze parkeerplaatsen iets niet in orde? Meld dat dan via de Buiten-Beter-app.

Meldingsplichtig

Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten ((045) 546 31 88). Dit geldt zowel voor varkenshouders als voor dierenartsen. Voor vragen over AVP kunnen varkenshouders en dierenartsen telefonisch terecht bij de Veekijker van GD 0900-7100000, optie 2.

Deze video is samengesteld door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

Veelgestelde vragen

Via onderstaande links vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen per doelgroep:

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.