Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid

Laatste update: 4-12-2018

Afrikaanse varkenspest (AVP) is al geruime tijd in het Oosten van Europa aanwezig, zowel in wilde zwijnen als in gehouden varkens. Met het aantreffen van AVP in België, is de Nederlandse varkenshouderij extra alert op het voorkomen van insleep van AVP. Er is een Preventieteam AVP opgericht, voorgezeten door het Ministerie van LNV. Dit team richt zich op alle mogelijke preventieve maatregelen om insleep van AVP in Nederland te voorkomen. Onder meer de POV, NVWA, COV, GD en Transport & Logistiek Nederland zijn vertegenwoordigd in dit Preventieteam. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de AVP-situatie in België en Europa, praktische adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen.

Op donderdag 13 september is vanuit België bericht dat AVP in België is aangetroffen in wilde zwijnen. Het virus is gevonden in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg. Er zijn sinds het aantreffen van AVP diverse maatregelen genomen om verdere spreiding ervan te voorkomen, zowel tussen wilde zwijnen als naar gehouden varkens. Het gebied waarin AVP gevonden was is afgebakend (besmette zone), zie ook de website van het FAVVVooralsnog is het AVP-virus alleen aangetoond in wilde zwijnen afkomstig uit de besmette zone; buiten de besmette zone is AVP niet aangetoond.

Meldingsplichtig
Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten ((045) 546 31 88). Dit geldt zowel voor varkenshouders als voor dierenartsen. 
Voor vragen over AVP kunnen varkenshouders en dierenartsen terecht bij de Veekijker van GD (0900-7100000 (optie 2)).


Deze video is samengesteld door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

Veelgestelde vragen

Via onderstaande links vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen per doelgroep:

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen per doelgroep:

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.