Royal GD gemachtigd voor monitoring

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Royal GD gemachtigd voor monitoring

20-1-2020: 

Royal GD is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als gemachtigde instantie (GI). Dat betekent dat GD namens de overheid bepaalde taken uitvoert in het belang van de diergezondheidsmonitoring in Nederland. Dit betreft de uitvoering van de volgende drie taken: monitoring op Enzoӧtische Bovine Leucose, blauwtong monitoring en de coördinatie van de pluimveemonitoring.

Op 14 december 2019 werd de Europese Official Controls Regulation (OCR van toepassing. De nieuwe Europese regels beogen een integrale en uniforme manier van toezicht te creëren in de landbouw- en voedselketen. In deze Europese verordening is vastgelegd hoe overheden hun controles en andere officiële activiteiten moeten verrichten. Monitoring van dierziekten die Europees zijn gereguleerd valt onder deze nieuwe wetgeving.

GD voert in Nederland in opdracht van de overheid taken uit op het gebied van dierziektemonitoring die met de inwerkingtreding van de OCR aangemerkt worden als andere officiële activiteit. Om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren moet GD voldoen aan de eisen die de OCR stelt aan een zogenoemde gemachtigde instantie (GI).

Naar het oordeel van de minister is GD een onpartijdige en onafhankelijke organisatie die over de vereiste deskundigheid, uitrusting en infrastructuur beschikt en die ook voldoende gekwalificeerde, ervaren personeelsleden in dienst heeft om de taken waarvoor GD als GI is aangewezen te kunnen uitvoeren. Daarmee voldoet GD aan de voorwaarden die de Europese Unie aan gemachtigde instanties stelt. Per 14 december is GD door de minister van LNV aangewezen als gemachtigde instantie voor het uitvoeren van de monitoring op Enzoӧtische Bovine Leucose, blauwtong monitoring en de coördinatie van de pluimveemonitoring.

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling M&C, via 0570 660344 of per e-mail.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.