Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Laagpathogene aviaire influenza van het type H3N1 in België

8-5-2019: 

België heeft de laatste weken veel problemen door laagpathogene aviaire influenza (LPAI) van het type H3N1 bij kippen. Gezien de intensieve contacten tussen de Belgische en de Nederlandse pluimveesector zijn er reële zorgen over de mogelijkheid dat we ook in Nederland geconfronteerd kunnen worden met dit virus. Mocht u problemen bij uw pluimvee zien die kunnen wijzen op een H3N1-infectie, zoals legdaling en uitval, neem dan contact op met uw dierenarts. Wees vooral alert op klinische verschijnselen als u een link hebt met het besmette gebied, bijvoorbeeld als u recent dieren hebt geïmporteerd uit dit gebied. Ook kunt u dieren voor sectieonderzoek opsturen naar GD. GD houdt bij pluimveesecties rekening met de mogelijkheid van influenza als de vermelde klachten op het inzendformulier of de bevindingen bij de sectie daar aanleiding toe geven. Indien nodig zet GD passend vervolgonderzoek in. Houdt u er rekening mee dat bij zeer ernstige ziekte met forse uitval een meldingsplicht bij de NVWA geldt.

Tot op heden is er geen H3N1 bij Nederlands pluimvee vastgesteld. Om de kans op besmetting ook in de komende tijd zo laag mogelijk te houden, is het raadzaam om extra dan wel strengere bioveiligheidsmaatregelen te treffen, zoals u dat ook zou doen wanneer er influenza-uitbraken in Nederland zouden zijn. Meer informatie vindt u ook op: https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/aviaire-influenza

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.