VETMAP: beter inzicht in antibioticumresistenties

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

VETMAP: beter inzicht in antibioticumresistenties

5-3-2019: 

In samenwerking met het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (Faculteit Diergeneeskunde), en in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van LNV, heeft GD van september 2017 tot eind november 2018 het project VETMAP uitgevoerd. VETMAP staat voor VETerinaire Monitoring Antibioticumgevoeligheid Pathogenen en heeft als doel om te komen tot een representatief, betrouwbaar en up-to-date inzicht in de antibioticumgevoeligheid en antibioticumresistentie van specifieke bacteriële ziekteverwekkers, afkomstig uit landbouwhuisdieren (varkens, pluimvee, runderen, vleeskalveren), honden, katten en paarden. Als eerste stap om dit doel te bereiken is de ‘VETMAP Systematiek’ ontwikkeld.

VETMAP is een belangrijk project omdat antibioticumresistentie (AMR) overal voorkomt en daarmee een bedreiging vormt voor mens en dier. Het terugdringen van AMR was dan ook het uitgangspunt van het antibioticumreductiebeleid dat eind 2008 is ingesteld. Dankzij de goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is eind 2017 in de veehouderij een reductie in het antibioticumgebruik van meer dan 60 procent gerealiseerd ten opzichte van 2009. Ook is het gebruik van humaan kritische antibiotica sterk afgenomen. Ondanks deze successen, blijft het van groot belang om verdere stappen te zetten in het verantwoord omgaan met antibiotica, zowel in de diergezondheidszorg als in de humane gezondheidszorg.

In de praktijk zal de VETMAP-monitoring een praktisch hulpmiddel worden, dat dierenartsen snel en gemakkelijk kunnen raadplegen wanneer zij een antibioticum tegen een bacteriële ziekteverwekker wil inzetten, maar op dat moment nog geen uitslag van een gevoeligheidsbepaling beschikbaar hebben.

VETMAP systematiek

Om tot de VETMAP-monitoring te komen, is de ‘VETMAP Systematiek’ ontwikkeld. Dit is een document waarin beschreven wordt waaraan het verzamelen van monsters/isolaten, het laboratoriumonderzoek en de analyse en rapportage van de resultaten moeten voldoen voor een representatieve, betrouwbare AMR-monitoring. Daarnaast wordt specifiek per diersoort beschreven welke bacteriën gemonitord dienen te worden, welke antibiotica onderzocht dienen te worden, welke aantallen isolaten en welke aanvullende informatie noodzakelijk zijn.

Vier pilots

Er zijn vier pilots uitgevoerd met betrekking tot antibioticumgevoeligheden bij varkens, honden, vleeskalveren en pluimvee. Deze richtten zich op onder meer het benutten van beschikbare AMR- gegevens van veterinair relevante bacteriële ziekteverwekkers en de haalbaarheid van het verkrijgen van aanvullende monsters/ isolaten. De ervaringen uit deze pilots zijn in de VETMAP Systematiek verwerkt.

Toekomstperspectief

Het doel van het VETMAP-project is om te komen tot een landelijk dekkende monitor van AMR in veterinair relevante bacteriële ziekteverwekkers bij varkens, pluimvee, runderen, vleeskalveren, paarden en gezelschapsdieren. Bij volledige uitvoer van de VETMAP-systematiek kan dit doel bereikt worden. Op dit moment wordt door verschillende partijen de mogelijkheid voor financiering voor uitrol van VETMAP verkend.   

Download de samenvatting van het VETMAP-project (PDF)

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.