Gezocht: zeugenhouders voor deelname aan project

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Gezocht: zeugenhouders voor deelname aan project

4-2-2019: 

GD en WUR voeren op verzoek van de POV en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het project ‘Kritische succesfactoren: verdiepend onderzoek in drie sectoren – deelproject Varken’ uit. In dit project wordt onderzoek gedaan naar ‘kritische’ factoren die van invloed zijn op het laag houden en verder verlagen van het antibioticumgebruik op bedrijven met zeugen en biggen. Het uiteindelijke doel van dit project is om handvatten te bieden voor een verandertraject ter vermindering van het antibioticumgebruik op hooggebruikende bedrijven.

Deelname aan het project:
Voor dit project worden nog enkele structureel laaggebruikende en enkele structureel hooggebruikende bedrijven gezocht. Het project vraagt maximaal drie dagdelen tijd. Ten eerste wordt er informatie bij u opgevraagd (algemene bedrijfsinformatie, technische kengetallen en antibioticumgebruiksgegevens). Daarnaast wordt een keukentafel gesprek met u ingepland. Hierin wordt ingegaan op uw beweegredenen, ideeën en inzichten aangaande het antibioticumgebruik op uw bedrijf. Tot slot wordt een bedrijfsrondgang ingepland om een beeld te krijgen van de bedrijfsvoering.

Alle resultaten van het project worden geanonimiseerd verwerkt tot een eindrapport. Naast een financiële vergoeding, ontvangt u te zijner tijd een versie van het eindrapport.

Voorwaarden voor deelname:

 • Reguliere bedrijven met zeugen, zuigende biggen en gespeende biggen. Er wordt geen voorwaarde gesteld aan aan-/afwezigheid vleesvarkens.
 • Gespeende biggen moeten op dezelfde fysieke locatie liggen als de zeugen.
 • Biologische bedrijven zijn uitgesloten.
 • Bedrijven met een specifieke gezondheidsstatus of actief binnen een concept/keurmerk mogen wel deelnemen.
 • Bedrijfsomvang: minimaal 500 zeugen.
 • Eis aan het antibioticumgebruik:
  • Laaggebruik: antibioticumgebruik gespeende biggen in 2016 en 2017 onder de 5 DDD.
  • Hooggebruik: antibioticumgebruik gespeende biggen in 2016 en 2017 boven de 18 DDD.


Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar Jobke van Hout,
j.v.hout@gddiergezondheid.nl

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.