Kopervoorzieningsproblemen op schapen- en geitenbedrijven

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Kopervoorzieningsproblemen op schapen- en geitenbedrijven

25-10-2018: 

De afgelopen maanden is GD een aantal keren benaderd in verband met problemen in de kopervoorziening. Onderstaande gevallen zijn daar voorbeelden van.

Kopergebrek bij Texelaars

Een schapenbedrijf maakte melding van het voorkomen van slapte in de achterhand (swayback) bij een aantal lammeren. Bij pathologisch onderzoek bleek sprake van te lage leverkoperwaarden, in combinatie met de typische afwijkingen in het ruggenmerg die passen bij dit probleem. Uit een nadere analyse bleek dat het koperaanbod in het rantsoen veel te laag was. Bovendien bleek het krachtvoer geen extra koper te bevatten omdat de leverancier bang was voor kopervergiftiging. Koper is een essentieel spoorelement voor schapen. Echter, de marge tussen een overmaat en een tekort is smal. Het bedrijf heeft het advies gekregen om niet alleen onderzoek bij de lammeren maar ook voeronderzoek uit te voeren. Op basis daarvan worden de kopergehalten in krachtvoer aangepast.

Koperintoxicatie op schapenbedrijf

Op een schapenbedrijf stierven in een week tijd tien van de 46 lammeren. De dieren werden sloom en stierven binnen enkele dagen na het ontstaan van de eerste klinische verschijnselen. Een van de dieren is aangeboden voor pathologisch onderzoek en daarbij werden de typische afwijkingen aangetroffen die passen bij koperintoxicatie: geelzucht, donkere nieren en donkere urine. Het leverkopergehalte was 3.381 ppm (parts per million, oftewel milligram per kilogram drogestof). Door de droogte was het ruwvoer op het betreffende bedrijf schaars en de lammeren kregen naast de beperkte hoeveelheid gras volop krachtvoer met een kopergehalte van ongeveer twintig ppm. Bovendien waren de lammeren nakomelingen van een Texelaar ram, terwijl in voorgaande jaren kruislingrammen waren ingezet als dekram.

Koperintoxicatie op melkgeitenbedrijf

Op een melkgeitenbedrijf stierven binnen enkele dagen vijf anderhalfjarigen. Een opvallende bevinding bij de op het bedrijf uitgevoerde sectie was geelzucht. De betreffende dierenarts benaderde de Veekijker met deze klachten en vermeldde dat naast de gestorven dieren meerdere dieren in dezelfde leeftijdscategorie ziek waren. Twee dieren werden opgestuurd voor pathologisch onderzoek en daarbij werden duidelijke geelzucht, donker verkleurde nieren en donkere urine waargenomen. Het leverkopergehalte van een van de twee dieren was 1.155 ppm. Daarmee was de diagnose kopervergiftiging duidelijk. Onduidelijk is waarom het tot nu toe alleen anderhalfjarigen betreft. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke bronnen van de kopervergiftiging.

Normaalwaarden

Het leverkopergehalte van gezonde dieren is minimaal 75 ppm. Leverkoperwaarden van meer dan 800 ppm wijzen op koperstapeling en risico op kopervergiftiging

Meer informatie over mineralen bij schapen en geiten

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.