Dierenartsensessie Hogere Varkensgezondheid

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Dierenartsensessie Hogere Varkensgezondheid

10-11-2017: 

Een andere kijk op Zoönosen

De dierenartsensessie, die GD traditiegetrouw voorafgaand aan het symposium Hogere Varkensgezondheid organiseert, staat dit jaar in het teken van zoönosen. Verschillende zoönosen worden vanuit een humaan perspectief belicht,  wat naar verwachting interessante discussies en nieuwe invalshoeken gaat opleveren.

Vragen die tijdens deze ochtendsessie centraal staan, zijn onder andere: welke rol speelt varkensvlees in de overdracht van hepatitis E, een virusziekte die bij varkens vrijwel symptoomloos verloopt? En welke risico’s vormen influenza en vlekziekte voor mensen die veel in contact komen met varkens? 

Datum en locatie: Dinsdag 16 januari in het Evoluon in Eindhoven
Organisatie:

GD, in samenwerking met het Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid
(georganiseerd door PIC Nederland, Coppens Diervoeding en Boerderij)  
Entree:


249 euro p.p. (exl. btw), inclusief lunch en entree middagsymposium 'Antibioticum 0,0%)
Aanvraag voor accreditatiepunten bij het Kwaliteitsregister Dierenartsen is in behandeling.

Aanmelden voor de dierenartsensessie


Programma

10.00-10.30 Ontvangst 

10.30-11.15 Hepatitis E, wat moeten we ermee?
Agnetha Hofhuis (RIVM)

Agnetha Hofhuis, senior epidemioloog bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, gaat in op het HEVIG-onderzoek (acroniem voor hepatitis E Virusinfecties In onze Gemeenschap). 
Sinds eind 2013 neemt in Nederland het aantal patiënten met hepatitis E toe, net als in de rest van Europa. De hepatitis E-virusstammen die bij patiënten gevonden worden, zijn meestal verwant aan de stammen die we ook bij varkens zien. Hoe mensen in Nederland worden geïnfecteerd, is echter onvoldoende bekend. Het HEVIG-onderzoek moet daar meer inzicht in geven. In dit landelijke patiënt-controleonderzoek worden mogelijke blootstellingsfactoren en eigenschappen van patiënten met acute hepatitis E vergeleken met controlepersonen uit de algemene Nederlandse bevolking.

11.15-12.00 Vlekziekte, een bekende 'onbekende' zoönose!
Jaap Baaij (NVWA)

Jaap Baaij is werkzaam als senior toezichthoudend dierenarts en regionaal veterinair consulent bij de NVWA. Hij vertelt hoe officiële dierenartsen in slachthuizen meestal worden geconfronteerd met vlekziekte. Dit betreft dan voornamelijk varkensslachthuizen. Hoe gaan de dierenartsen daarmee om? In het tweede deel van zijn presentatie bespreekt hij de zoönotische aspecten van vlekziekte, inclusief casuïstiek.

12.00-12.45 Griepvirussen: transmissie van dier naar mens en terug
Ron Fouchier (Erasmus MC)
Hoe gevaarlijk zijn mensen voor varkens als het gaat om influenza, en andersom? Deze vraag staat centraal in de presentatie van Ron Fouchier.
Fouchier is hoogleraar Moleculaire Virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn team identificeerde en karakteriseerde diverse 'nieuwe' virussen, zoals humaan metapneumovirus, humaan coronavirus NL63, SARS coronavirus, MERS coronavirus, en influenza A virus H16. Momenteel is zijn onderzoek gericht op luchtwegvirussen van mens en dier, antigene drift, en griepvirus-zoönosen, transmissie en pandemieën. Hij adviseert de nationale overheid (EZ, I&M) en internationale organisaties (WHO, FAO).

13.00 Aanvang Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid

Sprekers

Agnetha HofhuisAgnetha Hofhuis (RIVM)

Jaap BaaijJaap Baaij (NVWA)

Ron FouchierRon Fouchier (Erasmus MC)

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.