Online monitoring varken

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Online monitoring varken

31-3-2017: 

Op verzoek van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), de kwaliteitssystemen van varkenshouders (IKB’s) en dierenartsen (Stichting Geborgde Dierenarts) is op 1 juli 2015 gestart met de online monitoring van de varkensgezondheid in Nederland. Deze online monitoring valt onder de basismonitoring varkensgezondheidszorg.

Waarom dit bericht?

Uw dierenarts geeft na een bedrijfsbezoek op VeeOnline door of en zo ja welke klinische problemen op het varkensbedrijf aanwezig zijn. In april wordt de wijze van invullen vergemakkelijkt en heeft hij de mogelijkheid om de ingevulde gegevens als een PDF-bestand op te vragen.

Wat gebeurt er met de data?

GD verzamelt alle data uit de Online Monitor en analyseert deze voor de monitoring varkensgezondheid in Nederland. De (geanonimiseerde) resultaten worden, samen met informatie uit de Veekijker en bevindingen uit de sectiezaal van GD, besproken in het monitoringsoverleg. Hierin zijn dierenartsen, varkenshouders en de overheid vertegenwoordigd. Maandelijks ontvangen dierenartsenpraktijken een terugkoppeling van de ingevulde gegevens, waarin hun resultaten tegenover de landelijke resultaten worden gezet.

Wat levert het op?

Door deze gegevens langere tijd in te vullen, ontstaat er een representatief totaaloverzicht van de varkensgezondheid op de bedrijven in Nederland. Dit geeft de mogelijkheid om schommelingen in antibioticumgebruik te verklaren, het gebruik van tweedekeusmiddelen te verantwoorden en het geeft inzicht in bedrijven waar niets aan de hand is.

Privacy

Veehouders en dierenartsen hebben recht op inzage in hun eigen gegevens. GD legt verantwoording af aan de Begeleidingscommissie Monitoring Varkens. Gegevens mogen alleen verwerkt worden binnen het doel van de monitoring. De Begeleidingscommissie bepaalt bij twijfel of dit het geval is. Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op www.gddiergezondheid.nl/veeonline.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.