Goed rantsoen kan melkziekte bij hoogdrachtige ooien voorkomen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Goed rantsoen kan melkziekte bij hoogdrachtige ooien voorkomen

20-2-2017:  GD Veekijker Kleine Herkauwers krijgt op het moment meerdere signalen over het voorkomen van problemen bij hoogdrachtige schapen. Uit nader onderzoek blijkt melkziekte regelmatig tot sterfte te leiden. Ook slepende melkziekte (acetonemie) wordt in deze periode met enige regelmaat gezien. 

Melkziekte en slepende melkziekte zijn stofwisselingsziekten die jaarlijks in meer of mindere mate voorkomen. Het optreden van deze aandoeningen hangt in vrijwel alle gevallen samen met het rantsoen dat drachtige dieren gevoerd krijgen. In winters met veel gras zullen buiten lopende schapen vaak weinig bijgevoerd krijgen en in de afgelopen jaren zijn de genoemde aandoeningen vaker gemeld.

Melkziekte of ophaalziekte wordt bij schapen van enkele weken voor het aflammeren tot enkele weken na het aflammeren gezien. Een te laag calciumgehalte in het bloed is de oorzaak. Schapen worden slomer, stoppen met voeropname, komen niet meer in de benen, raken in coma en kunnen sterven. De behandeling bestaat uit het toedienen van een calciumoplossing en vitamine D. Het verstrekken van voldoende calcium in het rantsoen kan de aandoening voorkomen.

Slepende melkziekte is een aandoening die meestal wordt waargenomen bij ooien die drachtig zijn van een meerling en erg ruim of te schraal in conditie zijn. Juist de vaak ruime conditie die schapen hebben in winters waarin veel gras beschikbaar is, maakt het bijvoeren aan het einde van de dracht noodzakelijk. Aan het eind van de dracht hebben de ooien extra energie nodig terwijl de ruimte in de buikholte voor de pens en dus voedsel kleiner wordt. Corrigeren van de conditie aan het einde van de dracht is niet verstandig. In geval van acetonemie ontspoort de stofwisseling en worden giftige ketonen gevormd, waardoor het schaap ziekteverschijnselen als bijvoorbeeld traagheid, spiertrillingen, coma en sterfte  vertoont. De behandeling van schapen met slepende melkziekte is vaak tegenvallend. Het is daarom belangrijk om de aandoening te voorkomen door te voorkomen dat hoogdrachtige dieren aan het einde van de dracht hun vetten gaan afbreken om aan de extra voederbehoefte van de zich ontwikkelende vruchten te voldoen.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.