PED vastgesteld in Oost-Brabant en Noord-Limburg

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

PED vastgesteld in Oost-Brabant en Noord-Limburg

25-1-2017:  In januari zijn in het GD-laboratorium opnieuw enkele PED-gevallen bevestigd. Daarbij gaat het om bedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg. In december werd PED ook al vastgesteld in Midden-Brabant. Het aantal gemelde uitbraken is weliswaar nog steeds beperkt en beduidend lager dan in dezelfde periode vorig jaar. PED-gevallen in deze regio’s met veel varkensbedrijven zijn echter nieuw. PED is zeer besmettelijk; om verdere verspreiding te voorkomen is het van cruciaal belang dat de hygiëneprotocollen goed in acht worden genomen. Het risico op een PED-besmetting is in de wintermaanden groter dan in de zomer. Het PED-virus overleeft gemakkelijker bij lage temperaturen. 

Wat kunt u doen om verspreiding van het virus te voorkomen? 
PED is zeer besmettelijk en wordt gemakkelijk overgebracht van bedrijf naar bedrijf; via varkens, transportmiddelen en mensen. Besmettingen via kleding en schoeisel van de diverse erfbetreders staan hoog op de risicolijst. Varkenshouders kunnen zelf veel doen om besmettingen te voorkomen. Het blijft van groot belang om de hygiënemaatregelen in acht te nemen en alert te blijven om insleep van PED te voorkomen. Bij een verdenking van PED is het zinvol om snel een diagnose te stellen. De diagnose wordt gesteld door het PED-virus aan te tonen in mest of bij sectie. Een snelle diagnose betekent dat er ook snel maatregelen kunnen worden genomen. 

Hygiëneprotocollen
Voor alle erfbetreders bestaan verschillende protocollen: voor de primaire sector, voor dierenartsenpraktijken, voor voerlevering, voor veetransporteurs, voor mesttransport en voor stalbezoek. Deze protocollen zijn opgesteld door vertegenwoordigers uit de verschillende delen van de varkenssector. Door deze protocollen nauwgezet te volgen kan schade bij varkenshouders worden voorkomen.

Lees hier welke andere preventiemaatregelen u kunt nemen. 

Diagnostiek
Heeft u het vermoeden dat uw varkens ziek zijn van het PED-virus, probeer dan de diagnose te bevestigen via laboratoriumonderzoek. Uw dierenarts kan u hierbij helpen. Onderzoek kan via een PCR-test op mestmonsters, die voor de beste verwerking in het lab bij voorkeur worden ingestuurd in mestpotjes of in de ESwab (een soort kunststof wattenstaafje in een buisje met vloeistof). De kans op besmetting van de monsters door vervuild verpakkingsmateriaal is daarbij kleiner dan wanneer mest bijvoorbeeld in plastic handschoenen wordt ingezonden. Daarnaast biedt GD vanaf 1 januari ook een ELISA-test aan voor het aantonen van antilichamen tegen het PED-virus in bloed en serum. Klik hier voor meer informatie.

Overleg vooraf met uw dierenarts of neem contact op met de Veekijker Varken: 0900- 7100 000.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.