Invulling nationale envelop Europese middelen verduurzaming melkveehouderij, onderdeel diergezondheid (bestrijding IBR en BVD): continuering 2017

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Invulling nationale envelop Europese middelen verduurzaming melkveehouderij, onderdeel diergezondheid (bestrijding IBR en BVD): continuering 2017

10-1-2017: 
In 2016 is een groot deel van de 3 miljoen - die vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij (30 miljoen euro) beschikbaar was voor het stimuleren van diergezondheid - uitgekeerd. Aangezien nog een deel resteert heeft ZuivelNL besloten om enkele onderdelen uit het stimuleringspakket 2016 te continueren tot en met 30 juni 2017. Het pakket 2017 bevat enkele nieuwe maatregelen die gericht zijn om dierziekten als BVD en IBR verder terug te dringen.

Per onderdeel (BVD en IBR) geven we aan op welke manier u als veehouder bij GD gebruik kunt maken van de beschikbare middelen voor stimulering van de diergezondheid.

1) Stimulering bestrijding BVD

a) In de periode 1 januari 2017 – 30 juni 2017 ontvangt u 3 euro korting (per biopt) op de onderzoekskosten voor het BVD-oorbioptonderzoek bij GD. Het oorbioptonderzoek is een methode om snel BVD-dragers onder jonge kalveren op te sporen.

b) Een tegemoetkoming van 200 euro op de kosten voor het uitvoeren van diagnostiek die nodig is om, of direct de eerste stap te zetten naar BVD Gecertificeerd Vrij, dan wel om de overstap te maken van het programma BVD Onverdacht dan wel BVD Jongvee DragerCheck naar BVD Gecertificeerd Vrij. Om voor de 200 euro in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • of het intake-onderzoek in het kader van het programma BVD Gecertificeerd Vrij afgerond hebben in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 (voor de bedrijven die geen BVD Onverdacht status hebben);
  • of onderzoek met betrekking tot de overstap hebben uitgevoerd en daardoor de status BVD Gecertificeerd Vrij hebben bereikt in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 (voor de bedrijven die al de BVD Onverdacht status hebben).
c) Een korting van 36,50 euro op het onderzoek BVD virus PCR Tankmelk.

2) Stimulering bestrijding IBR

a) Een tegemoetkoming van 200 euro op diagnostiek die ingezet wordt om, of direct de stap te zetten naar IBR Gecertificeerd Vrij, dan wel om de overstap te maken van het programma IBR Onverdacht naar IBR Gecertificeerd Vrij
Voor beide routes is diagnostiek nodig in de vorm van bloedonderzoek. De tegemoetkoming is beschikbaar voor veehouders die in de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 dit onderzoek uitvoeren en  in deze periode de IBR-status Gecertificeerd Vrij bereiken.

b) Een tegemoetkoming 2 euro op het bloedonderzoek IBR gE Antistoffen ELISA. 

c) In de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 is het eenmalig Tankmelkonderzoek IBR van GD beschikbaar met een korting van 25 euro. 

Noot: Genoemde tarieven zijn exclusief btw en basiskosten. De kortingen worden verstrekt onder vrijstelling van btw. Hier vindt u een toelichting op de btw-vrijstelling.
Hebt u nog vragen, informeer dan bij de klantenservice van GD via 0900 - 1770 (optie 1)

Download als pdf

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.