CAE- en CL-controle: belangrijker dan ooit

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

CAE- en CL-controle: belangrijker dan ooit

11-10-2016:  Een aantal CAE- of CL-gecertificeerde melkgeitenbedrijven heeft recent te maken gehad met een tegenvaller. Onder andere de groeiende koppelomvang en meer dierbewegingen verhogen het risico op ziekte-insleep en -verspreiding. Daarom adviseert GD om bij twijfel actie te ondernemen, want hoe sneller een infectie wordt vastgesteld hoe eerder u de weg naar een oplossing kunt inslaan. 

Driekwart van de melkgeitenbedrijven voerde in 2015 dieren aan, blijkt uit data-analyse van GD. Melkgeitenbedrijven besteden steeds vaker de opfok van de lammeren uit. Van de opfokbedrijven had 38 procent een een-op-een relatie met een melkgeitenbedrijf, 24 procent fokte geiten op van twee melkgeitenbedrijven, 33 procent fokte geiten op van drie of vier bedrijven. De resterende bedrijven verzorgden de opfok van tenminste vijf melkgeitenbedrijven. In 2015 zijn iets meer dan 1,3 miljoen schapen en ruim 500 duizend geiten geregistreerd op in totaal 38.234 bedrijven. Dat betekent een daling in het aantal schapen (3,9 procent) ten opzichte van 2014 en een stijging van 6,2 procent in het aantal geiten, veroorzaakt door de groei van beroepsmatige geitenbedrijven. Het gemiddelde aantal geiten op een beroepsmatig melkgeitenbedrijf in 2015 was 1.145. Onder dergelijke omstandigheden is een correcte at random monstername bij het bewakingsonderzoek in het kader van de CAE- en CL-certificering belangrijk.

Wat adviseren wij u te doen bij CAE en CL?

Bij verdachte dieren kunt u extra monsters laten testen op CAE (in bloed of melk) en CL (bloed), of het bewakingsonderzoek vervroegen. Ook als er signalen zijn van elders uitgevoerde diagnostiek adviseert GD Georganiseerde Zorg deelnemers bij het opstellen van een plan van aanpak. GD kan bovendien meedenken over de best mogelijke oplossing op lange termijn. Vraag bij aankoop van dieren recent bewijs van certificering of voer aanvullend onderzoek uit. 
Mocht u tegenvallers hebben dan adviseren wij u om de mensen die na uw laatste tapmoment dieren van u hebben gekocht daar over te informeren.
Vanwege privacyregelgeving en omdat CAE- en CL-bestrijding vrijwillige diergezondheidsprogramma’s zijn mag GD deze taak niet van u overnemen. Wel kunnen wij laten zien welke bedrijven certificaatwaardig zijn. Op verzoek van de sector zullen wij op korte termijn de status van CAE- en CL-gecertificeerde bedrijven in het openbare gedeelte van SG-Online weergeven.  

Heeft u vragen over CAE en CL? Neem dan tussen 15.00 en 17.00 uur contact op met Veekijker Schaap Geit 0900 7100000 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.