Droogstandscheck: vóór afkalven inzicht in mogelijke problemen ná afkalven

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Droogstandscheck: vóór afkalven inzicht in mogelijke problemen ná afkalven

8-7-2016: 

De droogstand is een cruciale periode in de lactatiecyclus van de koe. Veel problemen bij de verse koeien zijn terug te voeren op de periode voor het afkalven. Om melkveehouders te helpen hun droogstandsmanagement te optimaliseren, ontwikkelde het FIT-team van GD de Droogstandscheck: een unieke, nieuwe test die vóór afkalven een goed beeld geeft van de kans op problemen ná afkalven.

In de periode rondom het afkalven wordt veel van het lichaam van een koe gevraagd. In zeer korte tijd kalft de koe af, komt de melkproductie op gang, en wisselt het dier van groep en rantsoen. Na het afkalven is de koe extra kwetsbaar door de negatieve energiebalans. Hierbij worden haar reserves aangesproken om de stijgende melkproductie te compenseren. De meeste gezondheidsproblemen, zoals slepende melkziekte, mastitis en lebmaagverplaatsing treden dan ook op na het afkalven, aan het begin van de lactatie.


De Droogstandscheck: voor een optimale opstart.

Optimalisatie van de droogstand is daarom de belangrijkste voorwaarde voor een goede start van de lactatie en van groot belang voor gezonde, lang levende en hoogproductieve melkkoeien. Uit onderzoek van GD is gebleken dat koeien die na afkalven ziek worden, vaak vóór afkalven al afwijkingen in een aantal bloedwaardes laten zien. Aan de hand van dit onderzoek is de Droogstandscheck ontwikkeld.

Wat doet de Droogstandscheck?

Voor de Droogstandscheck zijn vier tot tien bloedmonsters nodig van droogstaande koeien in de periode van 21 tot 2 dagen voor het afkalven. Deze bloedmonsters worden onderzocht op haptoglobine, NEFA, BHBZ en ureum. De uitslag vertelt of de gemeten gehalten afwijken van de door GD vastgestelde referentiewaarden voor droogstaande koeien. Afwijkingen geven aan dat er meer gezondheidsproblemen bij de verse koeien te verwachten zijn, zoals aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking en lebmaagverplaatsing. Bij de uitslag ontvangt de melkveehouder een advies op koppelniveau. Hiermee kan hij of zij samen met de voeradviseur of dierenarts bepalen of en welke aanpassingen in voeding, huisvesting en/of management van de droge koeien nodig zijn om de prestaties van de verse koeien te verbeteren. Zo werken we samen aan gezonde koeien en een optimale opstart.

Meer informatie

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.