Weide-infecties bij het jongvee aanpakken

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Weide-infecties bij het jongvee aanpakken

4-5-2016: 

Rundveebedrijven met weidegang kunnen te maken krijgen met verschillende parasitaire infecties. In het begin van het weideseizoen vragen vooral weidecoccidiose en maagdarmwormen de aandacht.

rundvee

In Nederland wordt coccidiose bij jongvee (twee tot zes maanden leeftijd) vooral op stal gezien. De afgelopen jaren zien we echter ook enkele gevallen van ernstige diarree bij kalveren of pinken ongeveer tien dagen na het uitscharen. Dit kan duiden op een speciale vorm van coccidiose, zogenaamde weidecoccidiose. Eimeria-alabensis (de veroorzaker van weidecoccidiose) veroorzaakt vooral problemen bij kalveren en pinken, die dus voor het eerst de weide in gaan op een leeftijd van vier tot twintig maanden. Naast heftige diarree kunnen verschijnselen zoals uitdroging, verlamming en acute sterfte leiden optreden bij jongvee. De infectie is gekoppeld aan het perceel waar de kalveren voor het eerst weiden. Een infectie met deze parasiet is mogelijk door opname van overwinterde ‘eitjes’ op percelen die voorgaande jaren al door jongvee zijn beweid. 

Weidecocciodiose vaststellen en gericht behandelen

De diagnose kan eenvoudig gesteld worden op basis van het mestonderzoek ‘Coccidiën eimeriatypering’ van GD. Na het vaststellen kan een gerichte en tijdige behandeling worden ingezet en zullen de dieren volledig herstellen. Een (gering) preventieve maatregel is het maaien van de weide, voorafgaand aan het weideseizoen of direct na de eerste keer uitscharen van de pinken. In beide gevallen is het risico enigszins minder. Na één keer maaien en daarna weiden is er echter wel een verhoogde kans op infecties met maagdarmwormen.

Maagdarmwormen

Maagdarmwormen vragen speciaal bij uitscharen vóór 1 juli extra aandacht. Had u vorig jaar een ongunstige tankmelkuitslag voor maagdarmwormen of weet u niet of een maagdarmworminfectie speelt bij het jongvee? Dan is het advies om een plan van aanpak voor maagdarmworminfecties voor uw bedrijf op te stellen samen met uw dierenarts. 

Zijn wormbolussen wel nodig? 

Vul samen met uw dierenarts de ‘Wormsleutel’ in en neem van vijf kalveren, zes tot acht weken na uitscharen, een mestmonster. Stuur de vijf mestmonsters in naar GD voor gepoold mestonderzoek naar maagdarmwormeneieren. Op basis van de ‘Wormsleutel’ en de uitslag van het mestonderzoek op maagdarmwormen krijgt u inzicht of het nodig is om het jongvee te ontwormen of dat u hier kosten voor het wormmiddel kunt besparen. Zo bepaald u samen met uw dierenarts de juiste strategie om maagdarmworminfecties in het komende weideseizoen onder controle te houden.

Grip op worminfecties 

Wilt u net als veel andere melkveehouders eenvoudig de wormsituatie op uw bedrijf bewaken waardoor u tijdig kunt ingrijpen en onnodig behandelen voorkomen? Meld u dan aan voor het abonnement Worminfecties Tankmelk. Uw tankmelk wordt dan jaarlijks onderzocht op antistoffen tegen maagdarmwormen, leverbot en longwormen. De uitslag vertelt u per parasiet of er sprake is van een besmetting bij de melkgevende koeien én in welke mate. Klik hier voor meer informatie. 

Zie ook de sleutel voor de bestrijding van maagdarmwormen en longwormen


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.