Niet alle ontsmettingsmiddelen geschikt voor alle dieren

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Niet alle ontsmettingsmiddelen geschikt voor alle dieren

3-12-2015: 

Om drinkwater zo schoon mogelijk bij de dieren te laten komen, is het soms nodig om de waterleidingen te reinigen of te ontsmetten. Er zijn hiervoor diverse middelen in de handel, maar niet elk middel is geschikt voor elk dier.

Het verschil tussen reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen is dat de eerste geen effect hebben op bacteriën. Deze maken de leidingen alleen maar schoon door het vuil te verwijderen en zijn dus geen ontsmettingsmiddelen.

Ontsmettingsmiddelen vallen onder de wettelijke regeling ‘biociden’. Deze moeten een goedkeuring krijgen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dit gebeurt alleen als de werkzaamheid bekend is, de effecten op het milieu, de effecten op de mens of dier en de fysisch chemische eigenschappen zijn vastgelegd. Daarbij wordt heel specifiek gekeken naar de toepassing. Een ontsmettingsmiddel voor de stallen wordt niet zomaar toegelaten voor drinkwaterleidingen. Ontsmettingsmiddelen voor drinkwaterleidingen vallen in de productcategorie PT05. En middelen die zijn goedgekeurd voor varkens en kippen zijn dat niet automatisch voor runderen of schapen. Ieder middel dient een duidelijk gebruiksvoorschrift en etikettering te hebben en een N-nummer. Als dit niet op een fles of pot staat (bijv. N8241) is het geen ontsmettingsmiddel.

De magen van kippen en varkens kunnen wel tegen ontsmettingsmiddelen, maar vooral rundveehouders dienen terughoudend te zijn met ontsmettingsmiddelen in drinkwater. Deze doden niet alleen de bacteriën in water, maar ook in de pens. Dit kan voor pensproblemen zorgen.

Hoe verwijder ik biofilm dan uit leidingen?

Biofilms bevatten naast bacteriën ook een soort suikerlaag en vaak ook mineralen zoals ijzer, mangaan, kalk. Vooral het verwijderen van die suikerlaag is lastig. Deze exopolymeren (vooral polysacchariden) worden door bacteriën uitgescheiden als een soort beschermingslaag. Deze laag kan op twee manieren kapot worden gemaakt: door mechanische acties (korte pulsen van hoge druk, bijvoorbeeld) of door chemische acties. Dat moeten dan stoffen zijn die deze laag kunnen oxideren. Veel ontsmettingsmiddelen ontsmetten alleen, maar oxideren deze laag niet. Het verwijderen van mineralen kan door middel van zuur. Het beste werkt een oplossing van 2 procent citroenzuur. Dat is niet erg zuur maar wel erg effectief. Ten slotte kunt u  de microflora verminderen met een ontsmettingsmiddel dat daarvoor is toegelaten.

Tijdens het hele proces mogen de dieren natuurlijk niet van het water drinken omdat er allerlei schadelijke stoffen en micro-organismen vrijkomen.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.