Voorlopige leverbotprognose: Weinig kans op een ernstige leverbotbesmetting

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Voorlopige leverbotprognose: Weinig kans op een ernstige leverbotbesmetting

29-9-2015:  Voorlopige leverbotprognose voor najaar en winter 2015 - 2016

Ondanks de vele leverbotslakken in het voorjaar heeft de droogte in mei, juni en juli gezorgd dat er vooral in West-Nederland tot half november weinig leverbotproblemen worden verwacht. In een strook van Midden-Utrecht naar Noordoost-Groningen is in leverbotgebieden vanaf begin september een groter risico voor een leverbotbesmetting.

In het voorjaar van 2015 zijn er veel leverbotslakken gevonden. Echter in de maanden mei, juni en juli was het relatief droog. Na mei is het aantal slakken sterk gedaald tot een zeer laag niveau. Vooral in West-Nederland was het zeer droog gedurende de zomer. In augustus en september is de neerslag toegenomen. Tot nu toe heeft dit in het zuiden en uiterste noorden en in de leverbotgebieden in het westen van Nederland nog niet geresulteerd in een toename van het aantal leverbotslakken. Alleen in de strook van Midden-Utrecht naar Noordoost-Groningen wordt in leverbotgebieden vanaf eind augustus een toename van het aantal leverbotslakken waargenomen. In deze gebieden kan in september een infectie op het gras zijn afgezet.

Op bedrijven met verhoogde waterstand waar ook tijdens de droogte de percelen vochtig zijn gebleven moet men blijvend rekening houden met een leverbotbesmetting.

Behandeling schapen en rundvee

De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om op bedrijven waar vorig jaar een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden en in leverbotgebieden in de strook van Midden-Utrecht naar Noordoost-Groningen vanaf begin oktober te controleren of de schapen een infectie hebben opgelopen. Dit is mogelijk door middel van bloedonderzoek van minimaal vijf lammeren ouder dan 5 maanden. De werkgroep adviseert om alleen te behandelen als een diagnose is gesteld.

Voor rundvee is op dit moment een behandeling niet nodig.

Om een leverbotbesmetting te voorkomen is het voor alle gevoelige diersoorten verstandig om de dieren te verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen.

Voorkom resistentie

Om resistentie van de leverbot voor triclabendazol te voorkomen is het bij het behandelen van zowel schapen als rundvee van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten, zodat de juiste dosis van het geneesmiddel kan worden toegediend.

In geval van resistentie is behandeling met andere leverbotmiddelen nodig en die moeten op een andere manier worden toegepast. Overleg met uw dierenarts over de te volgen strategie van behandelen.

Medio november zal de werkgroep de definitieve prognose uitbrengen.

24 september 2015 Werkgroep Leverbotprognose

 

Achtergrond leverbot

De leverbotziekte, die voornamelijk voorkomt bij runderen, schapen en geiten, wordt veroorzaakt door een platworm die zich in de lever bevindt. In de levenscyclus van de leverbot fungeert de slak Galba truncatula, die voornamelijk leeft in het greppelmilieu, als tussengastheer. Leverboteieren komen met de mest op het land. Het larfje dat uit het leverbotei komt besmet de leverbotslak die na een ontwikkeling van twee tot drie maanden staartlarven loslaat die zich op het gewas vastzetten als besmettelijke cysten. Bij ernstige leverbotinfecties kan dat bij schapen en geiten de dood tot gevolg hebben terwijl bij runderen verminderde melkgift en slechtere groei optreedt. Lees meer over leverbot

Meer informatie

L. Moll tel. 06-53939625, E-mail: l.moll@gddiergezondheid.nl

De taak van de Werkgroep Leverbotprognose is het voorspellen van de kans op leverbotinfecties. De werkgroep beoogt preventieve maatregelen en wil door het bevorderen van een strategische behandeling het geneesmiddelengebruik terugdringen. Collectieve gelden vanuit het bedrijfsleven maken het opstellen van de leverbotprognose mogelijk.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.