Oppervlaktewater niet altijd geschikt voor koeien

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Oppervlaktewater niet altijd geschikt voor koeien

8-7-2015: 

Oppervlaktewater scoort bijna nooit hoog op geschiktheid als rundveedrinkwater, zo blijkt uit onderzoek van GD. Toch drinken veel koeien nog steeds uit sloten, direct of via weidepompen. Bij gebruik van oppervlaktewater als veedrinkwater is het van groot belang dat het water van goede kwaliteit en smakelijk is. Goed water hoort helder, kleurloos en geurloos te zijn.

Eén van de grootste gevaren voor gezond slootwater is natuurlijke vervuiling. Zelfs al is de sloot puur natuur en tref je langs de kant geen enkele bron van vervuiling aan, dan nog is waakzaamheid geboden. In sloten waar veel afgestorven planten liggen of waar op de bodem een dikke laag slib ligt (meer dan 20 centimeter), is zwavelvervuiling door rottingsprocessen. Water met zwavel ruikt naar rotte eieren en kan bij opname zenuwafwijkingen veroorzaken. Zodra de sloot een groene waas bevat, duidt dat  op blauwalgen: dit zijn groenkleurige cyanobacteriën. De uitscheidingsstoffen van deze bacteriën zijn giftig voor koeien. Laat koeien dan zeker niet  van dit water drinken.

De waterdiepte en de hoeveelheid slib dienen in een goede verhouding tot elkaar te staan om een gezond watersysteem te krijgen. In ondiepe sloten kan de kwaliteit van het water bij hoge temperaturen flink achteruitgaan.

  • Slib: In een normale sliblaag (5 tot 10 centimeter) reinigen de bacteriën het water. Een sloot met veel te veel slib wordt zeer voedselrijk doordat er mineralen vrijkomen in het water. Het gevolg hiervan is een massale groei van algen en kroos. Hierdoor verstikt het leven in de sloot. Door de sliblaag regelmatig te verwijderen blijft de sloot op diepte en wordt het water minder voedselrijk.
  • Doorstroming: Doorstroming van de sloten is belangrijk, omdat dit leidt tot verversing van het water. Hierdoor kunnen schadelijke stoffen zich niet opeenhopen. Te snelle doorstroming is echter ook niet goed: het leidt tot  extra werveling van de slootbodem en een ongecontroleerde aanvoer van slib. Dit maakt het water al snel ongeschikt als water voor vee.

Naast de genoemde factoren zijn er nog meer die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het water dat uw dieren aangeboden krijgen.

Praktische tips

Het is belangrijk na te gaan of er verhoogde risico’s bestaan bij het gebruik van slootwater. Advies is om regelmatig de kwaliteit van het water te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een Drinkbakcheck, maar ook met uitgebreid onderzoek op  geschiktheid als veedrinkwater. Als uit het wateronderzoek blijkt dat het water minder geschikt of ongeschikt is als veedrinkwater, adviseert GD om (mits mogelijk) over te schakelen naar bron- of leidingwater als drinkwater voor de koeien.

Tijdens de weideperiode is  de chemische en bacteriologische samenstelling van het water niet constant, daardoor kan de geschiktheid als drinkwater variëren. Bij bron- of leidingwater is dit niet zo, de kwaliteit daarvan is constant.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.