Goede start met minder antibiotica

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Goede start met minder antibiotica

19-5-2015: 

De ervaringen van veehouders met het selectief droogzetten zijn voorzichtig positief. Uit onderzoek van de GD blijkt dat veehouders hier in 2013, nog voordat er een richtlijn beschikbaar was, al voortvarend mee aan de slag zijn gegaan.

Dit artikel is gepubliceerd in de GD Herkauwer 80.
Klik hier om het hele artikel te lezen (opent in pdf)

Om inzicht te krijgen in de toepassing van selectief droogzetten in 2013, is in 2014 een onderzoek gedaan onder 179 willekeurig geselecteerde Nederlandse melkveehouders, met financiering van het toenmalig Productschap Zuivel (PZ). Alle deelnemers hadden een melkstal (dus geen melkrobots) en hun uiergezondheidssituatie en het antibioticumgebruik over 2013 waren nauwkeurig in beeld. Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de toepassing en beleving in 2013 en de uiergezondheid op deze bedrijven. De melkveehouders zijn in april en mei 2014 telefonisch geïnterviewd over hun beleving van selectief droogzetten en antibioticumreductie. In dat jaar, 2014, is ook een richtlijn voor dierenartsen en veehouders opgesteld die handvatten geeft voor de praktische uitvoering van het selectief droogzetten. Het onderzoek richtte zich op de periode daarvoor, dus het ‘overgangsjaar’.

Goede start

Melkveehouders zijn in 2013 zeer voortvarend met selectief droogzetten aan de slag gegaan. De belangrijkste redenen zijn de financiële consequenties (minder aankoop van antibiotica), de verbetering van de volksgezondheid, het bewuster omgaan met diergezondheid en diergeneesmiddelengebruik en het verbeteren van het imago van de sector in de maatschappij. Het blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagde veehouders het terugdringen van antibioticumgebruik belangrijk vindt. Verreweg de meeste veehouders vinden dat ze goed bezig zijn met selectief droogzetten en dat ze met een lager antibioticumgebruik nog steeds een goede boer kunnen zijn. De grootste belemmeringen van het vernieuwde antibioticumgebruik blijkt de beperkte keus te zijn aan beschikbare middelen. Ook speelt de onzekerheid mee of een koe zonder antibiotica beter wordt, langer ziek blijft of mogelijk een verhoogd risico loopt op vervroegde afvoer. De dierenarts is het eerste aanspreekpunt voor selectief droogzetten. Ook stimuleert hij of zij om min der antibiotica te gebruiken.

Zelfreflectie

Gemiddeld geven de ondervraagde veehouders zichzelf een 7,5 voor theoretische kennis en een 7 voor de praktische uitvoering rondom het droogzetten van de koeien. Als aandachtspunten om de succeskans van selectief droogzetten te vergroten noemden de geïnterviewden vooral ‘het verlagen van de melkproductie naar minder dan 12 liter per dag voor droogzetten’ en ‘aandacht voor huisvesting en hygiëne bij de droge koeien’.

Klik hier voor het hele artikel, dat is verschenen in de GD Herkauwer 80 (opent in pdf)

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.