Opvallend meer QuickScans BVD in 2014

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Opvallend meer QuickScans BVD in 2014

2-3-2015: 

In 2014 is het aantal ingezonden QuickScans BVD gestegen met 25 procent. In vergelijking met voorgaande jaren is het percentage volledig gunstige uitslagen flink toegenomen.

De QuickScan BVD bestaat uit een tankmelkonderzoek (op antistoffen én op virus) en bloedonderzoek op antistoffen bij vijf kalveren. In onderstaande tabel zijn de mogelijke uitslagcombinaties weergegeven en is te zien welk percentage van de inzendingen in 2014 in welke uitslagcombinatie viel. Ter vergelijking zijn ook de percentages van 2013 toegevoegd.

De stijging van het percentage volledig gunstige uitslagen (uitslagcombinatie 1) van 26,7 naar 41 procent is mogelijk te verklaren door een toename van het aantal veehouders dat een QuickScan BVD laat uitvoeren om te weten hoe het zit met BVD, zonder dat er direct sprake is van problemen. Dit verklaart mogelijk ook de toename van het totaal aantal ingezonden QuickScans BVD in 2014.

Heeft u uitslagcombinatie 1 gekregen, dan kan het aantrekkelijk zijn deze gunstige situatie te bewaken via BVD Tankmelk Onverdacht. Op termijn kunt u dan relatief eenvoudig via een steekproef bij het jongvee vrij-certificeren. Vaccineren kan met deze uitslagcombinatie ook zinvol zijn, uw dierenarts kan u hierbij goed adviseren.

Op bedrijven met uitslagcombinatie 2 (40 procent) is in veel gevallen sprake van een ‘oude’ BVD-infectie. Deze situatie is te bewaken via halfjaarlijks steekproefbloedonderzoek bij vijf stuks jongvee (BVD Jongvee AntistoffenMonitor). Wie een vrij-status wil bereiken kan uiteraard ook kiezen voor  BVD-vrij Certificering.

Op circa 19 procent (uitslagcombinaties 3 tot en met 8) van de bedrijven die in 2014 een QuickScan BVD uitvoerden zijn er sterke aanwijzingen dat er een drager op het bedrijf aanwezig is. In 4,5 procent van de gevallen gaat het zelfs om een drager bij de melkgevende koeien. Bedrijven met aanwijzingen van BVD-viruscirculatie worden geadviseerd om dragers op te sporen en af te voeren via BVD-vrij Certificering.

Mogelijke uitslag-combinaties

Virus in tankmelk aangetoond

Antistoffen in tankmelk aangetoond

Bloedonderzoek:
Antistoffen aangetoond*

%

2014

%

2013

1

Nee

Nee

Nee

41,0

26,7

2

Nee

Ja

Nee

40,0

51,8

3

Nee

Ja

Ja

14,0

15,0

4

Nee

Nee

Ja

0,5

0,4

5

Ja

Nee

Nee

0,0

0,0

6

Ja

Ja

Nee

0,5

1,1

7

Ja

Ja

Ja

4,0

4,9

8

Ja

Nee

Ja

0,0

0,0

*Aangetoond = indien in 3 of meer van de 5 bloedmonsters antistoffen zijn aangetoond.

Klik hier voor een handige pdf met een overzicht van alle mogelijke uitslagcombinaties, een interpretatie van de uitslag en een advies.

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.