Aanpak Mycoplasma synoviae (M.s.) en M.s.-vaccinatie

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Aanpak Mycoplasma synoviae (M.s.) en M.s.-vaccinatie

17-10-2014: 

In eerder bericht werd al aandacht besteed aan de aanpak van M.s., waarbij gesteld werd dat M.s.-vaccinatie kan bijdragen tot het verminderen/voorkómen van laesies, zoals luchtzakontsteking, gewrichtsontsteking en eipuntschaalafwijkingen. Echter, informatie uit onderzoek en nieuwe veldgegevens laten duidelijk zien dat een M.s.-vaccinatie het aanslaan van een M.s.-veldinfectie niet altijd voorkómt.

Omdat M.s.-vaccinatie interfereerde met de monitoring op basis van bloedonderzoek, en omdat de levende M.s.-vaccinstam kan spreiden van gevaccineerde koppels naar niet-gevaccineerde koppels, binnen en tussen stallen op eenzelfde bedrijf, kwam de sectorale aanpak in het gedrang.

Om toch verder te kunnen gaan met de sectorbrede M.s.-aanpak, is sinds het tweede kwartaal voor koppels die tegen M.s. gevaccineerd zijn, of voor niet-gevaccineerde koppels afkomstig van bedrijven die tegen M.s. gevaccineerd zijn, het verplichte bloedonderzoek vervangen door een verplicht onderzoek met een differentiërende M.s.-PCR (ook hier geldt dat wanneer een M.s.-veldstam wordt aangetoond, de monitoring wordt stopgezet).

De resultaten van de M.s.-monitoring (bloedonderzoek en M.s.-differentiërende PCR) op koppelniveau van het tweede kwartaal van 2014 laten zien dat, in tegenstelling tot monitoring op basis van bloedonderzoek, de monitoring op basis van de differentiërende M.s.-PCRtest bij koppels waar sprake is van een M.s.-vaccinatie, wel duidelijkheid geeft over de M.s.-infectiestatus. Met de M.s. differentiërende test wordt aangegeven of er sprake is van een vaccin- en/of veldstam.

De eerste resultaten van de monitoring met deze differentiërende test laten zien dat bij 8,8% (3/34) van de met deze test onderzochte opfokvleesvermeerderingskoppels (= stallen) naast de M.s.-vaccinstam ook een M.s.-veldinfectie aanwezig is (zie grafiek).

Resultaten M.s.-H-PCR op koppelniveau (=inzending) en per pluimveetype

(2e kwartaal 2014) (Bron: GD)


SO = opfok vleesvermeerdering; SV = vleesvermeerdering

Voor de vleesvermeerderingskoppels ligt dit percentage op 24,7% (20/81). Deze resultaten laten zien dat vaccinatie het aanslaan van M.s.-veldstam niet per definitie voorkómt. Dat een M.s.-veldstam ondanks vaccinatie toch kan aanslaan is niet nieuw, dit is al eerder aangetoond in experimenten. Vaccinatie draagt met name bij aan een vermindering van de ziektesymptomen veroorzaakt door M.s. Ook laten de resultaten zien dat de vaccinstam lang aantoonbaar blijft. Het is onbekend in hoeverre M.s.-vaccinatie verticale transmissie (overdracht van moederdieren op nakomelingen) van een M.s.-veldstam voorkómt. Ook bij een gevaccineerd koppel blijft het belangrijk aandacht te hebben voor hygiënemaatregelen om insleep van M.s. te voorkomen.

Lees voor meer informatie over M.s.-monitoring het artikel uit GD Pluimvee 56, Juli 2014

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.