BGP en BBP: inzage door derden

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

BGP en BBP: inzage door derden

22-8-2014: 

De GD biedt dierenartsen de mogelijkheid om het BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) en BedrijfsBehandelPlan (BBP) voor veehouders te maken op VeeOnline. Inmiddels hebben ongeveer 180 dierenartsenpraktijken BGPs/BBPs gemaakt voor 14.000 veehouders. Een van de voordelen van VeeOnline is dat zowel de dierenarts als de veehouder op één plek de plannen digitaal tot hun beschikking hebben.

Daarnaast biedt VeeOnline de mogelijkheid om anderen (derden) online mee te laten kijken naar het BGP/BBP op VeeOnline. Meekijken kan alleen als de rundveehouder daar toestemming voor heeft gegeven. 

Kwaliteitssystemen

Zoals bekend wordt er vanuit de kwaliteitssystemen toezicht gehouden op uitvoering van de regels rond BGP/BBP. Voor de melkveehouders wordt de controle uitgevoerd door Qlip en voor vleesveehouders zijn er meerdere partijen. Voor dierenartsen wordt het kwaliteitssysteem beheerd door de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD), de controles worden uitgevoerd door Verin. 

In het reglement van de SGD is onder andere  opgenomen dat  alle ingevulde BGPs/BBPs  op de praktijk beschikbaar  moeten zijn voor controle door Verin. Dit mag zowel digitaal als op papier zijn. 
De machtiging voor inzage van BGPs/BBPs door derden, wordt geregistreerd in VeeOnline. 
In het 1-op-1contract tussen dierenarts en veehouder is overeengekomen dat alle relevante informatie, waaronder BGP/BBP, door de dierenarts ter inzage mag worden gegeven aan de controlerende instantie. De veehouder kan dit zien op zijn machtigingenoverzicht (mijn bedrijf/mijn instellingen/machtigingen).

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.