Blijf alert op Mycoplasma gallisepticum

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Blijf alert op Mycoplasma gallisepticum

18-7-2014:  Na de uitbreiding in 1999 van het Mycoplasma gallisepticum (M.g.) monitoring- en bestrijdingsprogramma naar kalkoenen- en legbedrijven is het voorkomen van infecties met deze mycoplasmasoort in de gehele Nederlandse pluimveesector sterk gedaald.

De horizontale besmettingsroute van M.g. speelt de grootste rol bij de verspreiding van M.g. in de Nederlandse pluimveesector. M.g.-besmet pluimvee kan derhalve een risico vormen voor pluimvee dat vrij is van M.g.  M.g.-besmettingen komen nog steeds voor in de Nederlandse pluimveehouderij. Ook worden M.g.-infecties nog regelmatig aangetoond in hobbypluimvee in Nederland, deze vallen buiten de verplichte M.g.-monitoring.

Reproductiesector

In de reproductiesector is recent één uitbraak voorgekomen. Een M.g.-besmetting betekent grote schade voor de reproductiesector, aangezien een besmet bedrijf geen broedeieren meer mag exporteren en/of afleveren op de binnenlandse markt, waardoor het getroffen koppel economisch niet meer rendabel is en geslacht moet worden.

Legsector

In de legsector waren in het eerste halfjaar van 2014 legkoppels van 14 verschillende bedrijven M.g.-serologisch positief, wat een stijging is ten opzichte van 2013, waar toen sprake was van 11 M.g.-serologisch positieve bedrijven over het gehele jaar. In 2013 betrof het 7 bedrijven waar het koppel wel tegen M.g. gevaccineerd was. In 2014 betrof het 5 bedrijven waar het koppel niet gevaccineerd was en 9 bedrijven waar het koppel wel tegen M.g. gevaccineerd was. 

Naast de verplichte serologische monitoring aan het eind van de legperiode, is in 2001, nadat onderzoek had aangetoond dat een M.g.-vaccinatie kan bijdragen aan de reductie van de M.g.-infectiedruk, tevens een vaccinatieplicht opgenomen voor de opfokkoppels bestemd voor M.g.-besmette meerleeftijden. Vaccinatie voorkomt aanslaan van M.g. niet, echter het consequent vaccineren op deze bedrijven vermindert wel de uitscheiding en dus de verspreiding van M.g. Hierdoor vormt een gevaccineerd bedrijf een kleiner risico, met name voor nabij gelegen pluimvee, maar waarschijnlijk ook voor de versleping van M.g. via indirecte contacten.

Wanneer een legkoppel eenmalig gevaccineerd is tegen M.g. en deze niet opnieuw M.g.-besmet raakt tijdens de legperiode, dan nemen de vaccinatietiters af en kunnen deze zelfs al halverwege de productie niet meer meetbaar zijn. Wanneer bij een M.g.-gevaccineerd koppel wel specifieke antistoffen worden gemeten aan het eind van de legperiode, dan is er ondanks vaccinatie toch sprake geweest van een M.g.-herinfectie in het koppel en het koppel moet dan ook als M.g.-besmet beschouwd worden. 

Kalkoenensector

In de kalkoenensector zijn vanaf 2013 tot op heden geen M.g.-besmettingen op basis van bloedonderzoek vastgesteld.

Het kaartje geeft de gebieden aan waar in het jaar 2013 (n = 11) en het eerste halfjaar van 2014 (n = 14) de M.g.-besmette legpluimveebedrijven uit afkomstig zijn. Het aangekleurde gebied is indicatief voor de locatie van de melding, maar niet voor de grootte van het gebied met een verhoogd risico.

Gebieden zijn weergegeven op driecijferige postcode. Indien een besmet bedrijf valt in een provincie met minder dan 50 pluimveebedrijven, dan is dit gebied niet weergegeven in de kaart.

Hobbypluimvee

Naast bedrijfspluimvee kan M.g. ook sier-/hobbypluimvee besmetten. Bij de GD is in de periode van 2013-2014 bij vier inzendingen van hobbypluimvee een M.g.-besmetting aangetoond. 

Het kaartje geeft de gebieden aan waar in het jaar 2013 (n = 3) en het eerste halfjaar van 2014 (n = 1) het M.g.-besmette hobbypluimvee uit afkomstig was. Het aangekleurde gebied is indicatief voor de locatie van de melding, maar niet voor de grootte van het gebied met een verhoogd risico.

Conclusie

Alhoewel het aantal M.g.-infecties in de gehele pluimveesector na 1999 gedaald is, blijft deze kiem in de commerciële pluimveehouderij, maar ook in hobbypluimvee aanwezig en dit pluimvee blijft dus bedrijfspluimvee bedreigen. Het blijft daarom belangrijk alert te blijven en maatregelen te nemen ter preventie van de insleep van M.g.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.