GD doet onderzoek naar het structureel ondersteunen van veehouders in het beheersen van leverbot

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

GD doet onderzoek naar het structureel ondersteunen van veehouders in het beheersen van leverbot

28-11-2013:  GD is met financiering van het Productschap Zuivel een onderzoeksproject gestart met als doel om melkveehouders gerichter te kunnen adviseren over leverbot. 
 

Leverbot vormt in Nederland een toenemend probleem door onder andere klimaatveranderingen, verhoging van het waterpeil en beperkte behandelmogelijkheden van melkgevende dieren. Ook in gebieden waar leverbot voorheen niet voorkwam duikt deze ziekte nu op, zeker nu op meerdere plaatsen in beheersgebieden het waterpeil kunstmatig wordt verhoogd. Hierdoor verbeteren de omstandigheden voor de tussengastheer, de leverbotslak, en neemt de kans op een leverbotbesmetting toe.

Er is al veel kennis beschikbaar over leverbot en op bedrijfsniveau zijn effectieve beheersmaatregelen mogelijk. In praktijk blijkt echter dat het combineren van de beschikbare kennis tot een gericht plan van aanpak om leverbot te beheersen lastig is voor melkveehouders. Binnen dit onderzoeksproject wil de GD een werkwijze ontwikkelen die leidt tot praktische adviezen voor beheersing van leverbot op bedrijfsniveau passend bij de informatiebehoefte van de veehouder. 

Binnen dit project krijgen alle melkveehouders in Nederland de mogelijkheid om een terugkoppeling te ontvangen van de resultaten in de vorm van een advies. In de komende maanden worden melkveehouders hiervoor gefaseerd benaderd. 


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.