Definitieve leverbotprognose voor najaar en winter 2013-2014

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Definitieve leverbotprognose voor najaar en winter 2013-2014

19-11-2013: 

Voorjaarsinfectie leverbot nog steeds van invloed

De eerste helft van dit jaar stond in het teken van een noemenswaardige voorjaarsinfectie met leverbot, als uitvloeisel van de ernstige leverbotinfectie eind 2012. De droge zomer heeft op de meeste plaatsen gezorgd voor weinig extra infectie. De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om door middel van mestonderzoek te controleren of een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden.

Door de ernstige leverbotinfectie in 2012 waren er aan het begin van de vorige winter veel geïnfecteerde leverbotslakken en daarvan zijn tijdens de langdurige winter nauwelijks slakken gestorven. In mei en juni 2013 hebben deze slakken kans gezien hun infectie op het gras af te zetten en te zorgen voor een voorjaarsinfectie. Vervolgens is het in de maanden juli en augustus van dit jaar zeer droog geweest, waardoor de slakkenpopulatie sterk is teruggedrongen. In gebieden waar het ondanks de langdurige droogte vochtig is gebleven hebben slakken dieper in de grond kunnen overleven. Door de vele neerslag in september hebben deze slakken vanaf half september hun infectie op het weiland afgezet. Vooral in Zuidwest-Nederland en tussen de grote rivieren mag een infectie worden verwacht. Hetzelfde geldt voor bedrijven met een verhoogde waterstand. Op basis van de door de Werkgroep Leverbotprognose verzamelde gegevens is duidelijk dat over het algemeen geen ernstige leverbotinfectie wordt verwacht. Echter de voorjaarsinfectie samen met een mogelijke najaarsinfectie kunnen op sommige bedrijven toch voor problemen gaan zorgen.

Behandeling schapen en rundvee

De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om op schapenbedrijven waar vorig jaar een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden vanaf nu te controleren of schapen een infectie hebben opgelopen. Dit is mogelijk door middel van (gepoold) mestonderzoek van minimaal vijf dieren. Indien bij mestonderzoek leverbot wordt aangetoond adviseert de werkgroep om, in overleg met de eigen dierenarts, de schapen te behandelen en te verweiden, bij voorkeur naar goed ontwaterde percelen. Indien bij mestonderzoek geen leverbot wordt aangetoond adviseert de Werkgroep om vanaf januari 2014 nogmaals gepoold mestonderzoek uit te voeren om een eventuele najaarsinfectie in beeld te brengen.

Ook bij rundvee is de kans groot dat op de bedrijven waar afgelopen herfst en winter leverbot is voorgekomen, een infectie heeft plaatsgevonden. De Werkgroep adviseert om vanaf januari rundvee door middel van (gepoold) mestonderzoek te controleren. Indien bij controle leverbot wordt aangetoond is het raadzaam om contact op te nemen met de eigen dierenarts.

Voorkom resistentie

Het afgelopen jaar is het aantal bedrijven met resistentie voor triclabendazol weer toegenomen. Om resistentie te voorkomen is het bij het behandelen van zowel schapen als rundvee van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten, zodat de juiste dosis van het geneesmiddel kan worden toegediend.

Indien sprake is van triclabendazol-resistentie dienen andere middelen te worden toegepast. Deze middelen hebben een ander werkingsmechanisme en grijpen in op andere stadia van de leverbot. De Werkgroep Leverbotprognose vraagt u dringend om in dat geval eerst met uw eigen dierenarts te overleggen over de te volgen strategie van behandelen.
 

De taak van de Werkgroep Leverbotprognose is het voorspellen van de kans op leverbotinfecties. De werkgroep beoogt preventieve maatregelen en wil door het bevorderen van een strategische behandeling het geneesmiddelengebruik terugdringen. Collectieve gelden vanuit het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven maken het opstellen van de leverbotprognose mogelijk.

Om een leverbotvoorspelling te kunnen doen, wordt o.a. de slakkendichtheid en het percentage geïnfecteerde slakken op geselecteerde bedrijven bepaald.

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.