Leverbot, jaar met twee gezichten

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Leverbot, jaar met twee gezichten

16-9-2013: 

Voorlopige leverbotprognose voor najaar en winter 2013-2014
                          
Leverbot, jaar met twee gezichten

Het jaar 2013 is wat leverbot betreft een jaar met twee gezichten. De eerste helft van dit jaar stond in het teken van de voorjaarsinfectie. Dit was een uitvloeisel van de ernstige leverbotinfectie van eind 2012. De droge zomer heeft vervolgens niet gezorgd voor meer infectie.

De leverbotsituatie in 2013 is toch wel bijzonder te noemen. Door de ernstige leverbotinfectie in 2012 waren er aan het begin van de winter veel geïnfecteerde leverbotslakken en daarvan zijn tijdens de langdurige winter, ondanks de kou, nauwelijks slakken gestorven. In mei en juni hebben deze slakken kans gezien hun infectie op het gras af te zetten en te zorgen voor een voorjaarsinfectie. Vervolgens is het in de maanden juli en augustus zeer droog geweest waardoor de slakkenpopulatie sterk is teruggedrongen.
Op basis van de door de Werkgroep Leverbotprognose verzamelde gegevens is duidelijk dat op bedrijven waar afgelopen herfst en winter leverbot is voorgekomen de kans groot is dat dieren in mei en juni een leverbotinfectie hebben opgenomen. De droge maanden juli en augustus hebben er vervolgens voor gezorgd dat er geen extra infectie is afgezet op het gras.
Op bedrijven met verhoogde waterstand waar ook tijdens de droogte de percelen vochtig zijn gebleven kan het hele jaar een leverbotinfectie zijn opgetreden.

Behandeling schapen en rundvee
De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om op bedrijven waar vorig jaar een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden te controleren of schapen en/of rundvee een voorjaarsinfectie hebben opgelopen. Dit is mogelijk door middel van (gepoold) mestonderzoek van minimaal vijf dieren. Indien bij mestonderzoek leverbot wordt aangetoond adviseert de werkgroep om, in overleg met de eigen dierenarts, de schapen te behandelen en te verweiden, bij voorkeur naar goed ontwaterde percelen.
Ook bij rundvee is de kans groot dat op de bedrijven waar afgelopen herfst en winter leverbot is voorgekomen, een voorjaarsinfectie heeft plaatsgevonden. Wanneer (gepoold) mestonderzoek een infectie aantoont, adviseert de werkgroep om contact op te nemen met de eigen dierenarts.
Bij twijfel over een najaarsinfectie is het zinvol om bij de Gezondheidsdienst voor Dieren bloedonderzoek te laten verrichten. Bij voorkeur worden van minimaal vijf dieren tijdens hun eerste weideseizoen bloedmonsters onderzocht.

Voorkom resistentie
Het afgelopen jaar is het aantal bedrijven met resistentie voor triclabendazol weer met enkele tientallen toegenomen. Om resistentie te voorkómen is het bij het behandelen van zowel schapen als rundvee van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten, zodat de juiste dosis van het geneesmiddel kan worden toegediend.
Indien sprake is van triclabendazol-resistentie dienen andere middelen te worden toegepast. Deze middelen hebben een ander werkingsmechanisme en grijpen in op andere stadia van de leverbot. De Werkgroep Leverbotprognose adviseert dringend om in dat geval eerst met de eigen dierenarts te overleggen over de te volgen strategie van behandelen.

Werkgroep Leverbotprognose
Deventer, 16.09.2013

Lees hier meer over de aanpak en de risicofactoren van leverbot.

Leverbot slakken

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.